Kezdőlap   Budapest     2020-08-15   Csatlakozz hozzánk facebookon
Semmi nem tartozik ránk? Magyarország a titkok országa! 
Tudja valaki, hogy várhatóan mennyibe kerül a Paks II. atomerõmû? Vagy hogy mit kóstál majd a Budapest-Belgrád vasútvonal? Gyanítom, nem tudja senki. Egyelõre az sem, aki a döntéseket hozta, az sem, aki tervezi, s az sem, aki a létesítmények fõbb adatait titkosította. Senki nem ismeri a lényeges számokat, legfõként a várható költségeket, azok végképp nem, akik a számlát fizetik. Magyarország a titkok országa.

Fölös számban vannak kisebb-nagyobb titkaink. Katonai, nemzetbiztonsági ügyeket persze indokoltan zárnak el a nyilvánosság elõl, másokat viszont látható-érthetõ ok nélkül. Ugyan miért is kell például a Fóti Gyermekvárosban lakók sorsát titokvédelem alá helyezni? Talán valóban nem jó, ha a gyerekek életét a nyilvánosság kíséri figyelemmel (talán éppen hogy jó) de, azt mindenképpen tudnia kell a közvéleménynek, hogy mi lesz a Károlyi-kastéllyal, a gyerekek eddigi otthonával?! Mi lehet itt a valódi titok? Éppen ez a titok.

És hogy még mi a titok? Lássunk néhány példát!

Elsõ helyen érdemel említést a rendszeres kormányülés, amely - minden jel szerint - jóbarátok ropival, s talán egy korty sörrel fûszerezett dumapartija, demokratikus véleménycsere amúgy NER módra: a miniszterek bevonulnak a saját véleményükkel, és kijönnek Orbán Viktoréval.

A kormányülésekrõl nem kötelezõ sem jegyzõkönyvet, sem hangfelvételt készíteni, látszólag mégis minden a nyilvánosság elõtt zajlik, semmi titok nincs. Az illetékes miniszter rendre beszámol a döntésekrõl. és azt mond, amit akar. Ez szabad ország. Sokáig készült legalább hangfelvétel a kormányülésekrõl, de amint az Eötvös Károly Intézet egy jelentésében olvasható „a 2019. év központi költségvetésének megalapozásáról szóló törvényjavaslat 38. § -a viszont ezt úgy módosítja, hogy megszünteti a hangfelvétel készítésére vonatkozó kötelességet, csupán az ülésrõl szóló összefoglalót említi.

Ezzel a lépéssel végleg megszûnik az egyik, a magyar parlamentarizmus kezdeteiig visszanyúló közjogi vívmány: a kormányülések tartalmi dokumentáltsága.“ A történészek 50-100 év múlva majd vakarhatják a buksijukat, hogy mi is történt Magyarországon ezekben az években, de ez az õ bajuk. Addig is a kormányülések iránt érdeklõdõknek ott a hiteles miniszteri beszámoló! A többi - titok.

A június 20-21-i EU-s csúcson javasolták, hogy a tagállamok vállalják: 2050-ig nullára csökkentik a globális felmelegedést okozó anyagok kibocsátását. A csúcs elõtti napon még úgy tûnt, hogy a magyar kormány elfogadja a tervet, de végül Orbán Viktor a javaslat ellen szavazott. Hogy miért? A döntést megalapozó szakmai anyagok nem tartoznak a nyilvánosságra.

Pénzrõl szólt az úgynevezett TAO támogatások titkosításáról intézkedõ jogszabály is, de ezt a Kúria késõbb megkontrázta, s határozatba foglalta, hogy a TAO - közpénz, arról számot kell adni. Vagy inkább kellene. Az illetékes minisztérium immár legalább egy éve bíbelõdik a felcsúti focipénzek elszámolásának ellenõrzésével, s nem adja ki az adatokat a kérelmezõ országgyûlési képviselõnek. Ami egyszer titok volt, az maradjon is titok. A bírósági ítélet pedig le van...ejtve. Apropó, bíróság.

Tíz évig titok marad az Országos Bírósági Hivatal elnökének április 23-i, alkotmánybírósági meghallgatásáról készült hangfelvétel. A közzétett kivonatos jegyzõkönyv szerint Handó Tünde leginkább a bíróságok leterheltségérõl beszélt.

Ki tudja, talán arról is szó esett, hogy a hivatalában maradhat-e.

A többi már csak amolyan apróság. Vagy a rendszer, s irányítóinak erkölcsiségét vagy a pénzek útját titkolják. A Kratochvil Károly Honvéd Középiskolában állítólag szexuális abúzus történt, de aztán különb, s különb forrásokból kiderült, hogy nem az volt, nem úgy volt, nem õ volt és meg sem történt. A históriát végül titkosították, merthogy rossz fényt vetne az iskolára, és sértené a tanulók személyiségi jogait.

A szörnyû dunai hajószerencsétlenség után egy sajtótájékoztatón mondták el, hogy a túlélõk tanúvallomásait titkosították. Ugyanis a legfõbb ügyész döntése szerint a tragédiából kiemelt bûnügy lett, e megítélés szerint nyomoznak, s minthogy nagy nemzetközi érdeklõdés kíséri a balesetet, nem szeretnék befolyásolni a nyomozást a vallomások nyilvánosságra hozásával. Az ügyészség mellesleg gyakorlatilag kedve szerint tájékoztat, vagy hallgat ügyekrõl a nyomozás-vizsgálat szakaszai szerint. Joga van hozzá.

A közvélemény nem ismeri egyetlen, a multinacionális cégek és a kormány között köttetett, úgynevezett stratégiai együttmûködési megállapodás tartalmát sem. Pedig alighanem pénzrõl van szó bennük, csinos kis summácskákról, azokat is mi fizetjük, mi, választók mindannyian.

Hogy miért van már jó ideje migrációs válsághelyzet? Ki tudja? Csak! De az is lehet, hogy azért, mert ez sok mindenre ellenõrizhetetlen felhatalmazást ad - azt sem tudni, kiknek.

A honvédség 2018. augusztusában vett két katonai szállítógépet, amelyek kormánygépként is szolgálnak, ha a miniszterelnök éppen arra jár, amerre a katonáknak dolguk van. Vételárukat legott titkosították, pedig az is a mi pénzünk.

Még korábbi ügy de annyira jellemzõ: a kormány 2017. decemberében 20 évre, tehát 2037-ig titkosíttatta az úgynevezett Soros-hálózatokról szóló jelentést. Németh Szilárd rezsipápa, akkor még nemzetbiztonsági bizottsági alelnök ezzel összefüggésben kiemelte: komoly nemzetbiztonsági kockázatot sejt a háttérben, sajnos errõl többet nem mondhat, ugyanis titkosították a jelentést. Azóta is csak azt tudjuk, hogy a Fidesz szerint Soros áskálódik.

Dióhéjban ennyi. A dossziékban akad még sok-sok fontos rejtett anyag, de azokról nem tudhatunk semmit. Azt sem, hogy vannak-e.

A hivatalos titkosításnak természetesen megvan a jogszabályokban rögzített szertartásrendje. De néha úgy tûnik, bármely nagynevû, befolyásos hivatalosság ráütheti bármely közügyre a titkosítás stemplijét, s ezzel sajtónak, képviselõnek, az egész közvéleménynek - coki!

2016-ban született a javaslat egynémely új titkosítási szabályról: minden állami vállalat gazdálkodási számai titkosíthatók 10 -15 évre, ha az(ok)

- a „stratégiában szereplõ kiemelt céllal” összefüggõ adat (mi nem az?)

- a "pénzügyi, finanszírozási szerzõdések és megállapodások" adatai (minden, még a portás fizetése is)

- minden olyan szerzõdés, amely a közbeszerzési értékhatár alá esik.

Mi marad? Semmi. Magyarországon minden közpénzzel dolgozó cég titokban mûködhet. S hogy mi titkos, azt a titkosító szabja meg - saját érdeke szerint.

A kérdés persze adódik: mire jó ez a nagyfokú titkolózás? Az egyszerû válasz így hangzik: ilyen a rendszer. A titkolózás a NER lényegéhez tartozik. Akad más válasz is, csak az valamelyest bonyolultabb. Minden nap szõrén-szálán tûnnek el közpénzek túlárazott beruházásokon, közbeszerzéseken - ilyen-olyan furfangos módszerekkel.

Ha feljelentés van is, nyomozás nincs, vádemelés nincs, ítélet nincs, a közpénz eltûnt. De többnyire feljelentés sincs, mert minden disznóság titkos minõsítést kap. Persze elõbb-utóbb minden kiderül, s egyik-másik lap megírja, portálok szólnak a gazemberségekrõl. Na és?! A választók többsége jóformán semmit tud, vagy inkább mit sem ért meg a lényegrõl, jelesül hogy ki, mikor, hogyan, mennyit lopott, s abból ki részesedett?! Ami titkos, az titkos.

A választók azon tekintélyes hányada, amely a kormánysajtóból, közszolgálati hírforrásokból tájékozódik, nem igazán ismerheti a tényeket, s végképp nem képes, sõt talán nem is hajlandó értelmezni az összefüggéseket. Magyarország vidékein homály övezi a kormány és a Fidesz viselt dolgait. Ez a titkok országa. Más nemigen magyarázhatja a választók oly erõs, bõsz Fidesz-támogatását, mert nincs olyan jelentõs választói réteg, amelytõl a nagy hatalmú fideszesek és a helyi kiskirályok ne vettek volna el javakat, amelyet ne csaptak volna be, ne aláztak volna meg, nem löktek volna az út szélére.

Önkormányzati választások közelednek, s már erõsen látszanak a jelek, hogy az új ellenzéki választási taktika megmozgatta a fideszes kortes-agyakat, miszerint ellenlépésekre van szükség. Csúf dolgok már észlelhetõk, és még várhatók a közeljövõben októberig. Egyre több lesz a „független“ jelölt, sunyi híradásokban galád rágalmak bukkannak fel az ellenzéki pártokról és a valódi ellenzéki jelöltekrõl, lesz vádaskodás, feljelentés, fröcsögés, miegymás. Ezek most nem egyszerûen a megszokott fideszes kampányzajok, hanem erõsebbek, aljasságukban ötletesebbek, s félõ, hogy hatásosabbak (pl. Donáth László).

Ugyanis ez az önkormányzati választás, ha a Fidesz kudarcát, esetleg súlyos vereségét hozza, ugródeszka lesz a 2022-es országgyûlési választásokhoz az ellenzéknek. Márpedig a Fidesz a hatalmat nem eresztheti! Mert ha itt netán már októberben például Budapesten, vagy két év múlva országosan alapvetõ hatalomváltozás lenne, akadhatnak majd jogvégzett emberek, akik hivatali kötelességüknél fogva megkérdezik: Mészáros Lõrinc és a hasonszõrûek köre vajon jogkövetõ módszerekkel kuporgatta-e össze vagyonkáját az utóbbi években? Ennek fölöttébb kellemetlen következményei lehetnek a szorgos gyûjtögetõk számára. A rendszer urai ezt nem engedhetik meg.

Amint nem engedhetik meg a kettõs hatalmat sem, mert láttuk Medgyessy Péter kormányzása idején, hogy a fideszes önkormányzatok mennyi akadályt teremtettek a hivatalban levõ kormány számára. Most az ellenzék sikerével újra kettõs hatalom születhet, s jóllehet az önkormányzatok szerepe a korábbiakhoz képest már-már elenyészõen csekély, területenként igen nagy befolyásuk lehet még a választói hajlandóságra. A titkok országában tehát mostanság szerfölött kemény, durva és mélyen a jó ízlés határa alatti fideszes kampányra számíthatunk. És az éppenséggel nem titok, hogy minden kiadást mi fizetünk, közösen. Ennek pedig csak a szavazók vethetnek véget - közösen!

Forrás: Hírklikk
Ez is érdekelhet:
                             
Ezek érdekelték olvasóinkat leginkább
Belebukik Orbán ha Simonka elkezd beszélni ahogy ígérte?
Rengeteg pénzt buknak átmenetileg a nyugdíjasok
Gáspár Evelin lett a MasterChef VIP győztese - Szinte nulla tudással érkeztem a műsorba
27 éves fiatal srác halt meg egy szombathelyi szórakozóhelyen
Az Óperint utcában történt tegnap este A fiatal azt mondta társainak, hogy nem lát Tánc után lett rosszul a fiatalember A társai azonnal megpróbálták újraéleszteni és a mentők is soká...
  
Megérkezett a hadsereg Minszkbe - teljes a káosz
Minszk • Aggasztó jelenetek zajlanak éppen Minszkben, a fehérorosz hadsereg egy komplett hadoszloppal érkezett meg az eddig békésen tüntető fővárosba A külvárosokat a tájékoztatás ala...
  
Botrány: Andy Vajna vissza akart térni titokzatos szerelméhez
Dobó Kata és Vajna Timi csak egy része Andy Vajna történetének, ezeknél a kapcsolatoknál azonban jóval erősebb és meghatározóbb volt az a bizonyos Csilla, és Andy hozzá fűződő szerel...
  
Újabb fejlemények az érdi tömegverekedéssel kapcsolatban
A Pest Megyei Főügyészség újabb három férfi letartóztatását indítványozta az érdi tömegverekedés ügyében Nemrégiben történt egy tömegverekedés Érden, amikor egy enyingi és egy ...
  
Majka megszólalt: terjed valami f.szság a nevemben
Majka közösségi oldalán reagált a nevével való visszaélésre Ahogy a Blikk megírta, egy csaló létrehozott egy kamu Facebook-profilt, ami Majka nevét viseli Ki is került egy bejegyzés, am...
  
Több beruházást is visszavont a kormány
Több beruházásról szóló határozatát visszavonta a kabinet Köztük azokat, amelyek négy hazai település sportberuházásairól hozott Közülük csak három ellenzéki vezetésű, egy fides...
  
Orbán nyert: alig találkozni magyarokkal az Adrián
60 százalékkal kevesebb honfitársunk ment az idén eddig a horvát tengerpartra, mint 2019 azonos időszakában Ez az adat még két nappal azelőtti, hogy déli szomszédunknál rekordot döntött...
  
Egy felvétel szerint a rendőrök golyója ölte meg a minszki tüntetőt
Nyilvánosságra került egy felvétel, amelyen látszik, hogyan halt meg a minszki tüntetések első áldozata A hivatalos verzió szerint saját robbanószerkezete robbant fel a 34 éves férfi kez...
  
Óriási botrány: Kifosztották Vajna Tímeát a nyaralása alatt
Kifosztották ibizai nyaralása alatt Vajna Tímeát, Andy Vajna özvegyét, így aztán ott is ragadt új párjával a spanyol szigeten A történteket az Instagram-sztorijában osztotta meg követő...
  
Uniós pénzből festetne ki a kórházakat az Orbán kormány
Megkezdődik 17 fővárosi kórház fertőtlenítési célú felújítása, „egyes esetekben ideértve a kórház külső felújítását is”, Kásler Miklós miniszter pedig azt a feladatot kapta...
  
Mutatjuk kik nyerhetnek nagyot a bejrúti szörnyűségen
A robbanás okozta kár meghaladja a 15 milliárd dollárt A bejrúti kikötő területén múlt kedden történt robbanásban több mint 170 ember vesztette életét és több mint hatezren megsérü...
  
Valami történt: sportberuházásokat állít le Orbán
Érd, Vác, Balatonalmádi, Bonyhád esetében is visszavonta korábbi, sportberuházásokkal kapcsolatos döntéseit a kormány Az erről szóló pénteki kormányhatározatban a Gazdaságvédelmi Ak...
  
Újra leng a szivárványos zászló - botrányra készülve
Kiakaszottak egy másik szivárványos zászlót a ferencvárosi városházára, miután éjjel, feltehetően fradista futballszurkolók, letépték az előzőt "Van másik" - olvasható Ferencváros ...
  
Több mint 1100 pedagógust keresnek az iskolák iskolakezdésig
Az Emmi szerint ebben az időszakban váltanak álláshelyet a pedagógusok Több mint 1100 pedagógust keresnek országszerte az iskolák, két héttel a tanévkezdés előtt A Pedagógusok Demokrati...
  
Botrány Vásárosnaményban: az emberek kórházbezárástól tartanak
Még mindig zárva vannak a fekvőbeteg osztályok Kórházbezárástól tartanak, ezért tüntettek pénteken Vásárosnaményban A koronavírus miatt márciusban elrendelt, azóta megszüntetett ves...
  
Putyinnal akar tárgyalni Lukasenka
A fehérorosz diktátor, Aljakszandr Lukasenka arról beszélt, hogy az országban zajló tüntetések akár Oroszországra is veszélyt jelenthetnek, ezért tárgyalni akar Vlagyimir Putyin orosz eln...
  
1.8 milliárd forint: Orbán apja osztalékként vette ki
A K-Monitor hívja fel a figyelmet, hogy elérhető az igazságügyi minisztérium oldalán a Dolomit Kft legfrissebb, 2019-es beszámolója A cég fő tulajdonosa Orbán Győző, Orbán Viktor minisz...
  
Vízbe fulladt egy fiatal férfi - 10 perc múlva kapott értesítést a vízimentő szolgálat
Egy fiatal férfi fulladt bele a Lupa-tóba a strand VIP részén csütörtökön, írta az Indexnek egy olvasójuk, amit a mentőszolgálat is megerősített „A parttól hét-nyolc méterre egy fé...
  
Rengeteg pénzt buknak átmenetileg a nyugdíjasok
Az idei alacsony nyugdíjemelés miatt rengeteg pénzt buknak átmenetileg a nyugdíjasok A friss adatok alapján gyakorlatilag biztosra vehető, hogy novemberben érkezik a nyugdíjkiegészítés Meg...
  
Fidelitas botrány: nem írták alá a fehérorosz erőszakot elítélő nyilatkozatot
Már 51 fiatal kereszténydemokrata politikus támogatja az EPP ifjúsági szervezetének a közleményét, ami elítéli a fehérorosz erőszakot, a Fidelitas és az IKSZ viszont nem írta alá Az Eu...
  
Belebukik Orbán ha Simonka elkezd beszélni ahogy ígérte?
Ruck Márton medgyesegyházi fideszes csoportelnök kezdeményezte Simonka György parlamenti képviselő kizárását a Fideszből, mert szerinte árt a Fidesz jó hírének a költségvetési csalá...
  
Lukasenka a választás napján hirtelen elrepült Törökországba
Vasárnap óta tartanak a tüntetések Belaruszban, amit az váltott ki, hogy azt a hivatalos adatok szerint az országot 1994 óta vezető diktátor, Aljakszandr Lukasenka nyerte nagy fölénnyel Szv...
  
Új szabályokat jelentett be Szijjártó Péter
A 2020/2021-es nemzetközi labdarúgó-kupaszezon jövő heti kezdetével új protokoll lép életbe a koronavírus-járvány miatt a külföldön pályára lépő és onnan hazatérő magyar csapatok...
  
Orbán Viktor levelet küldött az indiai miniszterelnöknek - mutatjuk mit írt
Orbán Viktor miniszterelnök őszinte üdvözletét és jókívánságait fejezte ki az Indiai Köztársaság függetlenségének 74 évfordulója alkalmából Narendra Modi indiai miniszterelnöknek...
  
Orbán Viktor levelet írt: Magyarország és India történelmi barátságáról beszélt....
Orbán Viktor miniszterelnök őszinte üdvözletét és jókívánságait fejezte ki az Indiai Köztársaság függetlenségének 74 évfordulója alkalmából Narendra Modi indiai miniszterelnöknek...
  
Gáspár Evelin lett a MasterChef VIP győztese - Szinte nulla tudással érkeztem a műsorba
Budapest — Még ő maga is meglepődött: Gáspár Evelin (26) nyerte a MasterChef VIP 2 főzőversenyét! A TV2 főzős műsorának fináléjában Polgár Tündénél bizonyult jobbnak Gáspár Gy...
  
Negatív rekord: Több tucat osztrák fertőződött meg nyaralás közben
Felső-Ausztriában negyven Horvátországból hazatérő ember koronavírus-tesztje lett pozitív Rekordmagasságban az új fertőzöttek száma Ausztriában: egy nap alatt 282 ember tesztje lett poz...
  
Leszaggatták a szivárványos zászlót amit Karácsony tűzött ki
Megtaposták és meg is gyújtották Fradiszurkolók tették, a Facebookon büszkélkedtek el vele Ferencvárosi futballszurkolók egy csoportja éjjel leszaggatta a ferencvárosi városháza épület...
  
EU szankció: lépnek Lukasenkáékkal szemben
Josep Borrell bejelentette, az Európai Unió nem fogadja el a vasárnap tartott választás eredményét Az Európai Unió tagországainak külügyminiszterei pénteken abban állapodtak meg, hogy sz...
  
Orbán elleni csodafegyverről beszél mindenki
Már jobban állnak az ellenzéki pártok, mint a 2018-as választás előtt, a Momentum elnökségi tagja szerint az elmúlt 10 évben nem volt ennyi esélyük a Fidesz ellen, mint most A pártelnök...
  
THE HUNGARIAN TIMES Impresszum / Sütik
Semmi nem tartozik ránk? Magyarország a titkok országa!
Tudja valaki, hogy várhatóan mennyibe kerül a Paks II. atomerõmû? Vagy hogy mit kóstál majd a Budapest-Belgrád vasútvonal? Gyanítom, nem tudja senki. Egyelõre az sem, aki a döntéseket hozta, az sem, aki tervezi, s az sem, aki a létesítmények fõbb adatait titkosította. Senki nem ismeri a lényeges számokat, legfõként a várható költségeket, azok végképp nem, akik a számlát fizetik. Magyarország a titkok országa.

Fölös számban vannak kisebb-nagyobb titkaink. Katonai, nemzetbiztonsági ügyeket persze indokoltan zárnak el a nyilvánosság elõl, másokat viszont látható-érthetõ ok nélkül. Ugyan miért is kell például a Fóti Gyermekvárosban lakók sorsát titokvédelem alá helyezni? Talán valóban nem jó, ha a gyerekek életét a nyilvánosság kíséri figyelemmel (talán éppen hogy jó) de, azt mindenképpen tudnia kell a közvéleménynek, hogy mi lesz a Károlyi-kastéllyal, a gyerekek eddigi otthonával?! Mi lehet itt a valódi titok? Éppen ez a titok.

És hogy még mi a titok? Lássunk néhány példát!

Elsõ helyen érdemel említést a rendszeres kormányülés, amely - minden jel szerint - jóbarátok ropival, s talán egy korty sörrel fûszerezett dumapartija, demokratikus véleménycsere amúgy NER módra: a miniszterek bevonulnak a saját véleményükkel, és kijönnek Orbán Viktoréval.

A kormányülésekrõl nem kötelezõ sem jegyzõkönyvet, sem hangfelvételt készíteni, látszólag mégis minden a nyilvánosság elõtt zajlik, semmi titok nincs. Az illetékes miniszter rendre beszámol a döntésekrõl. és azt mond, amit akar. Ez szabad ország. Sokáig készült legalább hangfelvétel a kormányülésekrõl, de amint az Eötvös Károly Intézet egy jelentésében olvasható „a 2019. év központi költségvetésének megalapozásáról szóló törvényjavaslat 38. § -a viszont ezt úgy módosítja, hogy megszünteti a hangfelvétel készítésére vonatkozó kötelességet, csupán az ülésrõl szóló összefoglalót említi.

Ezzel a lépéssel végleg megszûnik az egyik, a magyar parlamentarizmus kezdeteiig visszanyúló közjogi vívmány: a kormányülések tartalmi dokumentáltsága.“ A történészek 50-100 év múlva majd vakarhatják a buksijukat, hogy mi is történt Magyarországon ezekben az években, de ez az õ bajuk. Addig is a kormányülések iránt érdeklõdõknek ott a hiteles miniszteri beszámoló! A többi - titok.

A június 20-21-i EU-s csúcson javasolták, hogy a tagállamok vállalják: 2050-ig nullára csökkentik a globális felmelegedést okozó anyagok kibocsátását. A csúcs elõtti napon még úgy tûnt, hogy a magyar kormány elfogadja a tervet, de végül Orbán Viktor a javaslat ellen szavazott. Hogy miért? A döntést megalapozó szakmai anyagok nem tartoznak a nyilvánosságra.

Pénzrõl szólt az úgynevezett TAO támogatások titkosításáról intézkedõ jogszabály is, de ezt a Kúria késõbb megkontrázta, s határozatba foglalta, hogy a TAO - közpénz, arról számot kell adni. Vagy inkább kellene. Az illetékes minisztérium immár legalább egy éve bíbelõdik a felcsúti focipénzek elszámolásának ellenõrzésével, s nem adja ki az adatokat a kérelmezõ országgyûlési képviselõnek. Ami egyszer titok volt, az maradjon is titok. A bírósági ítélet pedig le van...ejtve. Apropó, bíróság.

Tíz évig titok marad az Országos Bírósági Hivatal elnökének április 23-i, alkotmánybírósági meghallgatásáról készült hangfelvétel. A közzétett kivonatos jegyzõkönyv szerint Handó Tünde leginkább a bíróságok leterheltségérõl beszélt.

Ki tudja, talán arról is szó esett, hogy a hivatalában maradhat-e.

A többi már csak amolyan apróság. Vagy a rendszer, s irányítóinak erkölcsiségét vagy a pénzek útját titkolják. A Kratochvil Károly Honvéd Középiskolában állítólag szexuális abúzus történt, de aztán különb, s különb forrásokból kiderült, hogy nem az volt, nem úgy volt, nem õ volt és meg sem történt. A históriát végül titkosították, merthogy rossz fényt vetne az iskolára, és sértené a tanulók személyiségi jogait.

A szörnyû dunai hajószerencsétlenség után egy sajtótájékoztatón mondták el, hogy a túlélõk tanúvallomásait titkosították. Ugyanis a legfõbb ügyész döntése szerint a tragédiából kiemelt bûnügy lett, e megítélés szerint nyomoznak, s minthogy nagy nemzetközi érdeklõdés kíséri a balesetet, nem szeretnék befolyásolni a nyomozást a vallomások nyilvánosságra hozásával. Az ügyészség mellesleg gyakorlatilag kedve szerint tájékoztat, vagy hallgat ügyekrõl a nyomozás-vizsgálat szakaszai szerint. Joga van hozzá.

A közvélemény nem ismeri egyetlen, a multinacionális cégek és a kormány között köttetett, úgynevezett stratégiai együttmûködési megállapodás tartalmát sem. Pedig alighanem pénzrõl van szó bennük, csinos kis summácskákról, azokat is mi fizetjük, mi, választók mindannyian.

Hogy miért van már jó ideje migrációs válsághelyzet? Ki tudja? Csak! De az is lehet, hogy azért, mert ez sok mindenre ellenõrizhetetlen felhatalmazást ad - azt sem tudni, kiknek.

A honvédség 2018. augusztusában vett két katonai szállítógépet, amelyek kormánygépként is szolgálnak, ha a miniszterelnök éppen arra jár, amerre a katonáknak dolguk van. Vételárukat legott titkosították, pedig az is a mi pénzünk.

Még korábbi ügy de annyira jellemzõ: a kormány 2017. decemberében 20 évre, tehát 2037-ig titkosíttatta az úgynevezett Soros-hálózatokról szóló jelentést. Németh Szilárd rezsipápa, akkor még nemzetbiztonsági bizottsági alelnök ezzel összefüggésben kiemelte: komoly nemzetbiztonsági kockázatot sejt a háttérben, sajnos errõl többet nem mondhat, ugyanis titkosították a jelentést. Azóta is csak azt tudjuk, hogy a Fidesz szerint Soros áskálódik.

Dióhéjban ennyi. A dossziékban akad még sok-sok fontos rejtett anyag, de azokról nem tudhatunk semmit. Azt sem, hogy vannak-e.

A hivatalos titkosításnak természetesen megvan a jogszabályokban rögzített szertartásrendje. De néha úgy tûnik, bármely nagynevû, befolyásos hivatalosság ráütheti bármely közügyre a titkosítás stemplijét, s ezzel sajtónak, képviselõnek, az egész közvéleménynek - coki!

2016-ban született a javaslat egynémely új titkosítási szabályról: minden állami vállalat gazdálkodási számai titkosíthatók 10 -15 évre, ha az(ok)

- a „stratégiában szereplõ kiemelt céllal” összefüggõ adat (mi nem az?)

- a "pénzügyi, finanszírozási szerzõdések és megállapodások" adatai (minden, még a portás fizetése is)

- minden olyan szerzõdés, amely a közbeszerzési értékhatár alá esik.

Mi marad? Semmi. Magyarországon minden közpénzzel dolgozó cég titokban mûködhet. S hogy mi titkos, azt a titkosító szabja meg - saját érdeke szerint.

A kérdés persze adódik: mire jó ez a nagyfokú titkolózás? Az egyszerû válasz így hangzik: ilyen a rendszer. A titkolózás a NER lényegéhez tartozik. Akad más válasz is, csak az valamelyest bonyolultabb. Minden nap szõrén-szálán tûnnek el közpénzek túlárazott beruházásokon, közbeszerzéseken - ilyen-olyan furfangos módszerekkel.

Ha feljelentés van is, nyomozás nincs, vádemelés nincs, ítélet nincs, a közpénz eltûnt. De többnyire feljelentés sincs, mert minden disznóság titkos minõsítést kap. Persze elõbb-utóbb minden kiderül, s egyik-másik lap megírja, portálok szólnak a gazemberségekrõl. Na és?! A választók többsége jóformán semmit tud, vagy inkább mit sem ért meg a lényegrõl, jelesül hogy ki, mikor, hogyan, mennyit lopott, s abból ki részesedett?! Ami titkos, az titkos.

A választók azon tekintélyes hányada, amely a kormánysajtóból, közszolgálati hírforrásokból tájékozódik, nem igazán ismerheti a tényeket, s végképp nem képes, sõt talán nem is hajlandó értelmezni az összefüggéseket. Magyarország vidékein homály övezi a kormány és a Fidesz viselt dolgait. Ez a titkok országa. Más nemigen magyarázhatja a választók oly erõs, bõsz Fidesz-támogatását, mert nincs olyan jelentõs választói réteg, amelytõl a nagy hatalmú fideszesek és a helyi kiskirályok ne vettek volna el javakat, amelyet ne csaptak volna be, ne aláztak volna meg, nem löktek volna az út szélére.

Önkormányzati választások közelednek, s már erõsen látszanak a jelek, hogy az új ellenzéki választási taktika megmozgatta a fideszes kortes-agyakat, miszerint ellenlépésekre van szükség. Csúf dolgok már észlelhetõk, és még várhatók a közeljövõben októberig. Egyre több lesz a „független“ jelölt, sunyi híradásokban galád rágalmak bukkannak fel az ellenzéki pártokról és a valódi ellenzéki jelöltekrõl, lesz vádaskodás, feljelentés, fröcsögés, miegymás. Ezek most nem egyszerûen a megszokott fideszes kampányzajok, hanem erõsebbek, aljasságukban ötletesebbek, s félõ, hogy hatásosabbak (pl. Donáth László).

Ugyanis ez az önkormányzati választás, ha a Fidesz kudarcát, esetleg súlyos vereségét hozza, ugródeszka lesz a 2022-es országgyûlési választásokhoz az ellenzéknek. Márpedig a Fidesz a hatalmat nem eresztheti! Mert ha itt netán már októberben például Budapesten, vagy két év múlva országosan alapvetõ hatalomváltozás lenne, akadhatnak majd jogvégzett emberek, akik hivatali kötelességüknél fogva megkérdezik: Mészáros Lõrinc és a hasonszõrûek köre vajon jogkövetõ módszerekkel kuporgatta-e össze vagyonkáját az utóbbi években? Ennek fölöttébb kellemetlen következményei lehetnek a szorgos gyûjtögetõk számára. A rendszer urai ezt nem engedhetik meg.

Amint nem engedhetik meg a kettõs hatalmat sem, mert láttuk Medgyessy Péter kormányzása idején, hogy a fideszes önkormányzatok mennyi akadályt teremtettek a hivatalban levõ kormány számára. Most az ellenzék sikerével újra kettõs hatalom születhet, s jóllehet az önkormányzatok szerepe a korábbiakhoz képest már-már elenyészõen csekély, területenként igen nagy befolyásuk lehet még a választói hajlandóságra. A titkok országában tehát mostanság szerfölött kemény, durva és mélyen a jó ízlés határa alatti fideszes kampányra számíthatunk. És az éppenséggel nem titok, hogy minden kiadást mi fizetünk, közösen. Ennek pedig csak a szavazók vethetnek véget - közösen!

Forrás: Hírklikk
Belebukik Orbán ha Simonka elkezd beszélni ahogy ígérte?
Rengeteg pénzt buknak átmenetileg a nyugdíjasok
Gáspár Evelin lett a MasterChef VIP győztese - Szinte nulla tudással érkeztem a műsorba
Máris repedezni kezdett a másfél hónapja átadott kerékpárút - Milliárdokba került
27 éves fiatal srác halt meg egy szombathelyi szórakozóhelyen
Megérkezett a hadsereg Minszkbe - teljes a káosz
Botrány: Andy Vajna vissza akart térni titokzatos szerelméhez
Újabb fejlemények az érdi tömegverekedéssel kapcsolatban
Majka megszólalt: terjed valami f.szság a nevemben
Több beruházást is visszavont a kormány
Orbán nyert: alig találkozni magyarokkal az Adrián
Egy felvétel szerint a rendőrök golyója ölte meg a minszki tüntetőt
Óriási botrány: Kifosztották Vajna Tímeát a nyaralása alatt
Uniós pénzből festetne ki a kórházakat az Orbán kormány
Mutatjuk kik nyerhetnek nagyot a bejrúti szörnyűségen
Valami történt: sportberuházásokat állít le Orbán
Újra leng a szivárványos zászló - botrányra készülve
Több mint 1100 pedagógust keresnek az iskolák iskolakezdésig
Botrány Vásárosnaményban: az emberek kórházbezárástól tartanak
Putyinnal akar tárgyalni Lukasenka
1.8 milliárd forint: Orbán apja osztalékként vette ki
Vízbe fulladt egy fiatal férfi - 10 perc múlva kapott értesítést a vízimentő szolgálat
Rengeteg pénzt buknak átmenetileg a nyugdíjasok
Fidelitas botrány: nem írták alá a fehérorosz erőszakot elítélő nyilatkozatot
Belebukik Orbán ha Simonka elkezd beszélni ahogy ígérte?
Lukasenka a választás napján hirtelen elrepült Törökországba
Új szabályokat jelentett be Szijjártó Péter
Orbán Viktor levelet küldött az indiai miniszterelnöknek - mutatjuk mit írt
Orbán Viktor levelet írt: Magyarország és India történelmi barátságáról beszélt....
Gáspár Evelin lett a MasterChef VIP győztese - Szinte nulla tudással érkeztem a műsorba
Negatív rekord: Több tucat osztrák fertőződött meg nyaralás közben
Leszaggatták a szivárványos zászlót amit Karácsony tűzött ki
EU szankció: lépnek Lukasenkáékkal szemben
Orbán elleni csodafegyverről beszél mindenki
Lukasenka a tüntetőknek: Ne merészkedjetek most az utcákra!
Külföld rajtunk röhög: Kásler kezet akart fogni és maszk sincs rajta
Ausztria bajban van: Rekordszámú fertőzött
Januárban ígérte meg Orbán - na mi az?
A kormány nem hallgattatja el a neki nem tetsző véleményeket - most kiderül
Fertőzés - Lezártak egy debreceni idősotthont
Mindenki találgatja mi történik a közmunka körül
Mégsem annyira visszapattanó a magyar gazdaság?
Mészáros emberei átvették az egyik hazai biztosító irányítását
Lovasi András reagált Majka szavaira
Elfogták a budapesti gyilkosság gyanúsítottját
Halál a Balaton felé - Több kilométeres a dugó