THE TIMES
Kuncze Gábort és Friderikusz Sándort is meg akarják hallgatni a Fenyõ-gyilkosság ügyében!
November 12-én tartja az elõkészítõ ülést a Fenyõ-gyilkossággal vádolt Gyárfás Tamás ügyében a Fõvárosi Törvényszék – értesült a PestiSrácok.hu. Az elõkészítõ ülésre a vádhatóság csak Gyárfást és védõjét idézné, ugyanakkor, ha a bíróság tárgyalásokat is kitûz majd, akkor a fõügyészség több tucat tanú meghallgatását indítványozza. Közéjük tartozik Kuncze Gábor volt SZDSZ-es belügyminiszter is, akit a rendõrök korábban Fenyõ János titkos dossziéjáról faggattak. Kunczét azért kérdezték a rejtélyes iratokról, mert a médiamogul bizalmasa, Perczel Tamás egy korábbi dokumentumfilmben azt állította, hogy Fenyõ Gyárfás Tamás gazdasági visszaéléseirõl egy százhúsz oldalas dossziét adott át Kuncze Gábornak, ám mire a dokumentum eljutott a hatósághoz, hiányzott belõle legalább húsz oldal. Az ügyészség emellett még Friderikusz Sándor, Tasnádi Péter és a Fenyõ-ügy volt fõnyomozója, Kovács Lajos meghallgatására is igényt tart, továbbá elkülönített helyiségben tehet majd videóvallomást az MSZP karitatív tagozatának volt elnöke, Dósa István András is, akinél Portik Tamáshoz köthetõ hangfelvételeket foglalt le tavaly a rendõrség.

November 12-én tartja az elõkészítõ ülést a Fenyõ-gyilkossággal vádolt Gyárfás Tamás ügyében a Fõvárosi Törvényszék – tudta meg a PestiSrácok.hu. Az ügyet Póta Péterre, a törvényszék volt szóvivõjére, a Kulcsár-per egykori bírájára szignálták. A Nap TV volt tulajdonosa ellen július végén emelt vádat a Fõvárosi Fõügyészség felbujtóként, elõre kitervelten elkövetett emberölés bûntette miatt a Fenyõ-ügyben. A PestiSrácok.hu által korábban megismert vádirat lényege, hogy hiába békültek ki nyilvánosan, hiába zárult le a Napkelte címû reggeli televíziós mûsort érintõ vita, Fenyõ János nem hagyott fel Gyárfás Tamás gazdasági tönkretételével, az úszószövetség korábbi elnöke pedig ezt felismerve legkésõbb 1997. szeptemberében eldöntötte, végleg megszabadul fõ üzleti ellenfelétõl, és megöleti a Vico-birodalom urát. A vádirattal kapcsolatban megszólalt portálunknak Ibolya Tibor fõvárosi fõügyész is, aki hangsúlyozta, nem ismer a magyar kriminalisztika történetében még egy olyan ismeretlenesként indult emberölési ügyet, ahol utóbb a felbujtóra annyi bizonyíték lenne, mint Gyárfás Tamás ellen a Fenyõ-ügyben. A védelem ugyanakkor abszurdnak tartja vádat, sõt, Zamecsnik Péter, Gyárfás védõje kiemelte: miután Gyárfás visszakapta a Napkelte szerkesztési jogát, gyõztesként élte az életét, innentõl kezdve megszûnt az ellenségeskedés, ezek után pedig teljesen kizárt, hogy másfél évvel késõbb megrendeljen egy gyilkosságot, ráadásul Fenyõ és Gyárfás kibékültek egymással, amire még okirati bizonyíték is van, mi több: kezet fogtak. Fenyõ nevében nem nyilatkozhatom, de az biztos, hogy Gyárfás a megállapodást komolyan vette, visszakapta a Nap TV-t, és sikeres ember volt – mondta az ügyvéd.

Eltûntek Fenyõ bizonyítékai?

Visszatérve a vádirathoz, abban, úgy tudjuk, az is szerepel, ha az elõkészítõ ülés után úgy határoz a bíróság, hogy tárgyalásokat tûz ki, akkor az ügyészség több tucat tanú idézését indítványozza. Többek között Kuncze Gábor volt belügyminiszternek, az SZDSZ egykori elnökének is meg kellene jelennie a törvényszék elõtt. Kuncze Gábor tanúkénti meghallgatása azért lehet érdekes, mivel Perczel Tamás, aki a médiacézár bizalmasa volt, Brády Zoltánnak, a Kapu folyóirat fõszerkesztõjének 2004-ben készült dokumentumfilmjében azt állította, hogy Horn Gyula akkori kormányfõ és Kuncze Gábor volt belügyminiszter is tudott Fenyõ és Gyárfás médiapiaci háborújáról. Perczel a filmben elmesélte, hogy Fenyõ rendõri és titkosszolgálati segítséggel adatokat gyûjtött Gyárfás Tamás állítólagos gazdasági visszaéléseirõl, és összeállított egy, a jogsértésekre utaló százhúsz oldalas dossziét. Errõl beszámolt Kuncze Gábor akkori belügyminiszternek is, aki elkérte az iratokat, ám az ügyben mégsem történt semmi-állította Perczel. Hatvan nap után a médiacézár egyik KBI-s informátora jelezte, a dokumentum végül eljutott a KBI 2016 tavaszán elhunyt vezetõjéhez, Kiss Ernõhöz is, azonban az anyagból addigra eltûnt legalább húsz oldal – emlékezett a bizalmas.

A professzor arról is beszélt, hogy Fenyõ 1997 õszén találkozott Horn Gyula miniszterelnökkel is, aki arra kérte a médiamágnást, hogy „hagyja békén Gyárfás Tamást és kössenek végre békét”. A gyilkossághoz Perczel szerint végül az vezetett, hogy Fenyõrõl „valakik levették a kezüket, és védtelenné vált”.

"Lehetetlen helyzetbe hozta Kunczét, összetûzésbe került a rendõri vezetéssel, szembekerült Kiss Ernõvel, Horn Gyulával, vagyis az egész hivatalos Magyarországgal. A másik oldalon pedig folytatott háborút olyan emberekkel, akik komoly hatalommal rendelkeztek és volt félnivalójuk. Nekem meggyõzõdésem, hogy
a húr itt pattant el” – jelentette ki Perczel, aki arról is említést tett, vallomásából több részletet is kihagytak. Nem írták jegyzõkönyvbe például az akkori miniszterelnök Horn Gyula, illetve belügyminisztere, Kuncze Gábor nevét. Perczelben ez azt a benyomást keltette, hogy a rendõrség nem is igazán akarja felderíteni a merényletet.

Horn Gyulát betegsége, majd késõbbi halála miatt már nem hallgathatták meg a Rohác elfogása utáni újraindított nyomozásban, ám volt belügyminisztere a rendõrség rendelkezésére állt. Kuncze Gábor vallomásában elõadta, hogy Fenyõ Jánost és Gyárfás Tamást is ismerte, és tudott a kettejük közötti konfliktusról. A volt belügyér hangsúlyozta, az ellentét oda vezethetõ vissza, hogy „Fenyõ a Nap TV stábjában lévõ embereket ki akarta szervezni”. Kuncze szerint Gyárfás többször panaszkodott is neki errõl, ám „Fenyõnél ezt nem tapasztalta, de neki nem is lett volna oka rá, hisz õ volt az agresszor” – tette hozzá. A rendõrök arról is érdeklõdtek, létrejött-e Horn Gyula kezdeményezésére a Fenyõ-Gyárfás-találkozó. Kuncze errõl nem tudott, de elképzelhetõnek tartotta, hogy ennek ellenére a volt miniszterelnök összehozta a feleket egy békítõ tárgyalásra. Kunczét arról is kérdezték, hogy valóban kapott-e Gyárfásra nézve terhelõ dokumentumot, iratanyagot Fenyõtõl, ahogyan azt Perczel Tamás elmondta. Kuncze szerint ilyen nem történt. Perczel egyébként az ismert dokumentumfilmben azt is megemlítette, hogy az egykori belügyminiszterrel ezzel kapcsolatban egy Kunczéhoz köthetõ konspiratív lakásban is találkoztak.

Tasnádi is vallomást tesz

Szintén a bíróság elé idézné az ügyészség Tasnádi Pétert, aki nyomozati vallomásában és korábban a Fenyõ-ügy alapeljárásában a bíróság elõtt is azt vallotta, hogy a Nap TV volt tulajdonosa tizenkét millió forintért 1997. õszén megbízta õt a médiacézár likvidálásával, de õ, miután a hatmilliós elõleget eltette, végül nem végezte el a “munkát”. Tasnádi szerint a volt úszóelnök utólag is fizetett neki, így összesen huszonkétmillió forintot húzott le Gyárfásról. Szintén a Gyárfás-féle megbízásról tett említést egyik korábbi bizalmi embere, Sass László, valamint volt felesége is. Meghallgatásukat ugyancsak kérvényezte az ügyészség. A nõ a rendõröknek hangsúlyozta: Tasnádi 1997 augusztusában vagy szeptemberében egyik nap azzal a hírrel érkezett haza, hogy „képzeld, a Gyárfás meg akarja öletni a Fenyõt és engem bízott meg”. A bíróságon hallgathatják ki emellett Tasnádi volt sofõrjét és egyik testõrét is, utóbbi szintén beszélt volt fõnökérõl és Gyárfásról. Az ex-úszóelnök ugyanakkor azt mondja, képtelenség, amit Tasnádi és környezete állít, õ soha, senkit nem bízott meg azzal, hogy erõszakosan lépjen fel Fenyõvel szemben, ráadásul, Tasnádiék vallomásai tele vannak ellentmondással. Gyárfás állítja, pusztán egy családi perpatvar áldozata. Hozzátette: elismeri, hogy adott tízmillió forint kölcsönt Tasnádinak, de az több mint hat évvel Fenyõ halála után történt. Gyárfás kettõjük 2013. március 13-i szembesítésén azt állította, semmivel sem bízta meg Tasnádit. Tasnádi azt mondta, 1998-ban Amerikából a gyilkosságért járó második részlet kifizetése miatt felhívta Gyárfást, de õ nem vette fel a mobilját, ezért Kósa-Somogyi Györgyöt, a Nap TV fõszerkesztõjét kereste, aki át is adta Gyárfásnak a telefont. Ez Gyárfás szerint lehetetlen, mert Kósa-Somogyi akkor már másfél hónapja nem járt a Nap TV-ben, ugyanis addigra az MTV-ben dolgozott. Ugyanezt Kósa-Somogyi is elmondta a hatóságnak.

Elsõként nevezte meg a producert

Meghallgathatják még a bíróságon Vajtó Lajost, aki a hírhedt 2008-as Portik-Laborc-találkozón elmesélte beszélgetõpartnereinek, hogy abban a pillanatban, ahogy a rádió bemondta, hogy a Margit utcánál mi történt, õ volt az elsõ ember Magyarországon, aki megnevezte „a producert”, aki a gyilkosság hátterében állhat. Fenyõ ugyanis két nappal a halála elõtt elmondta Vajtónak, hogy késhegyig menõ vitája van Gyárfással és ellenfelére nézve terhelõ dokumentumokat mutatott be, amiket Vajtónak kellett volna megszellõztetni, és amibõl óriási botrány lett volna. A Nemzeti Lóverseny Kft. korábbi vezetõjét állítása szerint Fenyõ megkérte arra, hogy a jó médiakapcsolatait fölhasználva szellõztesse meg, hogy Gyárfás Tamás megvásárolt egy jogerõs ítéletet (valójában elsõfokú ítéletrõl volt szó) azzal, hogy a döntést hozó bíró lányát a televíziójában foglalkoztatta. Vajtó errõl a nyomozóknak is beszélt, ugyanakkor azt mindenképp meg kell jegyezni, hogy a vallomás némileg ellentmondásos, hiszen információink szerint a – volt úszóelnököt érintõ – kaposvári ügyben döntést hozó bírónak nem volt lánya, továbbá Gyárfás és Vajtó között magánéleti sérelmek voltak a múltban.

Forrás: Pestisrácok
Ezt olvassák mások:
Egy Orbán Ráhelre nagyon hasonlító jelöltet indít az ellenzék Óbudán!
Erõsen meglepõdhet, aki Óbuda-Békásmegyer 15. számú körzetében mostanában választási pla...
Orbán fegyházban, nehézfiúk között nézte meg a maszkok gyártását (videó)
Ujhelyi: A kormány sajátjának fogja hazudni az uniós segítséget
Kuncze Gábort és Friderikusz Sándort is meg akarják hallgatni a Fenyõ-gyilkosság ügyében!
November 12-én tartja az elõkészítõ ülést a Fenyõ-gyilkossággal vádolt Gyárfás Tamás ügyében a Fõvárosi Törvényszék – értesült a PestiSrácok.hu. Az elõkészítõ ülésre a vádhatóság csak Gyárfást és védõjét idézné, ugyanakkor, ha a bíróság tárgyalásokat is kitûz majd, akkor a fõügyészség több tucat tanú meghallgatását indítványozza. Közéjük tartozik Kuncze Gábor volt SZDSZ-es belügyminiszter is, akit a rendõrök korábban Fenyõ János titkos dossziéjáról faggattak. Kunczét azért kérdezték a rejtélyes iratokról, mert a médiamogul bizalmasa, Perczel Tamás egy korábbi dokumentumfilmben azt állította, hogy Fenyõ Gyárfás Tamás gazdasági visszaéléseirõl egy százhúsz oldalas dossziét adott át Kuncze Gábornak, ám mire a dokumentum eljutott a hatósághoz, hiányzott belõle legalább húsz oldal. Az ügyészség emellett még Friderikusz Sándor, Tasnádi Péter és a Fenyõ-ügy volt fõnyomozója, Kovács Lajos meghallgatására is igényt tart, továbbá elkülönített helyiségben tehet majd videóvallomást az MSZP karitatív tagozatának volt elnöke, Dósa István András is, akinél Portik Tamáshoz köthetõ hangfelvételeket foglalt le tavaly a rendõrség.

November 12-én tartja az elõkészítõ ülést a Fenyõ-gyilkossággal vádolt Gyárfás Tamás ügyében a Fõvárosi Törvényszék – tudta meg a PestiSrácok.hu. Az ügyet Póta Péterre, a törvényszék volt szóvivõjére, a Kulcsár-per egykori bírájára szignálták. A Nap TV volt tulajdonosa ellen július végén emelt vádat a Fõvárosi Fõügyészség felbujtóként, elõre kitervelten elkövetett emberölés bûntette miatt a Fenyõ-ügyben. A PestiSrácok.hu által korábban megismert vádirat lényege, hogy hiába békültek ki nyilvánosan, hiába zárult le a Napkelte címû reggeli televíziós mûsort érintõ vita, Fenyõ János nem hagyott fel Gyárfás Tamás gazdasági tönkretételével, az úszószövetség korábbi elnöke pedig ezt felismerve legkésõbb 1997. szeptemberében eldöntötte, végleg megszabadul fõ üzleti ellenfelétõl, és megöleti a Vico-birodalom urát. A vádirattal kapcsolatban megszólalt portálunknak Ibolya Tibor fõvárosi fõügyész is, aki hangsúlyozta, nem ismer a magyar kriminalisztika történetében még egy olyan ismeretlenesként indult emberölési ügyet, ahol utóbb a felbujtóra annyi bizonyíték lenne, mint Gyárfás Tamás ellen a Fenyõ-ügyben. A védelem ugyanakkor abszurdnak tartja vádat, sõt, Zamecsnik Péter, Gyárfás védõje kiemelte: miután Gyárfás visszakapta a Napkelte szerkesztési jogát, gyõztesként élte az életét, innentõl kezdve megszûnt az ellenségeskedés, ezek után pedig teljesen kizárt, hogy másfél évvel késõbb megrendeljen egy gyilkosságot, ráadásul Fenyõ és Gyárfás kibékültek egymással, amire még okirati bizonyíték is van, mi több: kezet fogtak. Fenyõ nevében nem nyilatkozhatom, de az biztos, hogy Gyárfás a megállapodást komolyan vette, visszakapta a Nap TV-t, és sikeres ember volt – mondta az ügyvéd.

Eltûntek Fenyõ bizonyítékai?

Visszatérve a vádirathoz, abban, úgy tudjuk, az is szerepel, ha az elõkészítõ ülés után úgy határoz a bíróság, hogy tárgyalásokat tûz ki, akkor az ügyészség több tucat tanú idézését indítványozza. Többek között Kuncze Gábor volt belügyminiszternek, az SZDSZ egykori elnökének is meg kellene jelennie a törvényszék elõtt. Kuncze Gábor tanúkénti meghallgatása azért lehet érdekes, mivel Perczel Tamás, aki a médiacézár bizalmasa volt, Brády Zoltánnak, a Kapu folyóirat fõszerkesztõjének 2004-ben készült dokumentumfilmjében azt állította, hogy Horn Gyula akkori kormányfõ és Kuncze Gábor volt belügyminiszter is tudott Fenyõ és Gyárfás médiapiaci háborújáról. Perczel a filmben elmesélte, hogy Fenyõ rendõri és titkosszolgálati segítséggel adatokat gyûjtött Gyárfás Tamás állítólagos gazdasági visszaéléseirõl, és összeállított egy, a jogsértésekre utaló százhúsz oldalas dossziét. Errõl beszámolt Kuncze Gábor akkori belügyminiszternek is, aki elkérte az iratokat, ám az ügyben mégsem történt semmi-állította Perczel. Hatvan nap után a médiacézár egyik KBI-s informátora jelezte, a dokumentum végül eljutott a KBI 2016 tavaszán elhunyt vezetõjéhez, Kiss Ernõhöz is, azonban az anyagból addigra eltûnt legalább húsz oldal – emlékezett a bizalmas.

A professzor arról is beszélt, hogy Fenyõ 1997 õszén találkozott Horn Gyula miniszterelnökkel is, aki arra kérte a médiamágnást, hogy „hagyja békén Gyárfás Tamást és kössenek végre békét”. A gyilkossághoz Perczel szerint végül az vezetett, hogy Fenyõrõl „valakik levették a kezüket, és védtelenné vált”.

"Lehetetlen helyzetbe hozta Kunczét, összetûzésbe került a rendõri vezetéssel, szembekerült Kiss Ernõvel, Horn Gyulával, vagyis az egész hivatalos Magyarországgal. A másik oldalon pedig folytatott háborút olyan emberekkel, akik komoly hatalommal rendelkeztek és volt félnivalójuk. Nekem meggyõzõdésem, hogy
a húr itt pattant el” – jelentette ki Perczel, aki arról is említést tett, vallomásából több részletet is kihagytak. Nem írták jegyzõkönyvbe például az akkori miniszterelnök Horn Gyula, illetve belügyminisztere, Kuncze Gábor nevét. Perczelben ez azt a benyomást keltette, hogy a rendõrség nem is igazán akarja felderíteni a merényletet.

Horn Gyulát betegsége, majd késõbbi halála miatt már nem hallgathatták meg a Rohác elfogása utáni újraindított nyomozásban, ám volt belügyminisztere a rendõrség rendelkezésére állt. Kuncze Gábor vallomásában elõadta, hogy Fenyõ Jánost és Gyárfás Tamást is ismerte, és tudott a kettejük közötti konfliktusról. A volt belügyér hangsúlyozta, az ellentét oda vezethetõ vissza, hogy „Fenyõ a Nap TV stábjában lévõ embereket ki akarta szervezni”. Kuncze szerint Gyárfás többször panaszkodott is neki errõl, ám „Fenyõnél ezt nem tapasztalta, de neki nem is lett volna oka rá, hisz õ volt az agresszor” – tette hozzá. A rendõrök arról is érdeklõdtek, létrejött-e Horn Gyula kezdeményezésére a Fenyõ-Gyárfás-találkozó. Kuncze errõl nem tudott, de elképzelhetõnek tartotta, hogy ennek ellenére a volt miniszterelnök összehozta a feleket egy békítõ tárgyalásra. Kunczét arról is kérdezték, hogy valóban kapott-e Gyárfásra nézve terhelõ dokumentumot, iratanyagot Fenyõtõl, ahogyan azt Perczel Tamás elmondta. Kuncze szerint ilyen nem történt. Perczel egyébként az ismert dokumentumfilmben azt is megemlítette, hogy az egykori belügyminiszterrel ezzel kapcsolatban egy Kunczéhoz köthetõ konspiratív lakásban is találkoztak.

Tasnádi is vallomást tesz

Szintén a bíróság elé idézné az ügyészség Tasnádi Pétert, aki nyomozati vallomásában és korábban a Fenyõ-ügy alapeljárásában a bíróság elõtt is azt vallotta, hogy a Nap TV volt tulajdonosa tizenkét millió forintért 1997. õszén megbízta õt a médiacézár likvidálásával, de õ, miután a hatmilliós elõleget eltette, végül nem végezte el a “munkát”. Tasnádi szerint a volt úszóelnök utólag is fizetett neki, így összesen huszonkétmillió forintot húzott le Gyárfásról. Szintén a Gyárfás-féle megbízásról tett említést egyik korábbi bizalmi embere, Sass László, valamint volt felesége is. Meghallgatásukat ugyancsak kérvényezte az ügyészség. A nõ a rendõröknek hangsúlyozta: Tasnádi 1997 augusztusában vagy szeptemberében egyik nap azzal a hírrel érkezett haza, hogy „képzeld, a Gyárfás meg akarja öletni a Fenyõt és engem bízott meg”. A bíróságon hallgathatják ki emellett Tasnádi volt sofõrjét és egyik testõrét is, utóbbi szintén beszélt volt fõnökérõl és Gyárfásról. Az ex-úszóelnök ugyanakkor azt mondja, képtelenség, amit Tasnádi és környezete állít, õ soha, senkit nem bízott meg azzal, hogy erõszakosan lépjen fel Fenyõvel szemben, ráadásul, Tasnádiék vallomásai tele vannak ellentmondással. Gyárfás állítja, pusztán egy családi perpatvar áldozata. Hozzátette: elismeri, hogy adott tízmillió forint kölcsönt Tasnádinak, de az több mint hat évvel Fenyõ halála után történt. Gyárfás kettõjük 2013. március 13-i szembesítésén azt állította, semmivel sem bízta meg Tasnádit. Tasnádi azt mondta, 1998-ban Amerikából a gyilkosságért járó második részlet kifizetése miatt felhívta Gyárfást, de õ nem vette fel a mobilját, ezért Kósa-Somogyi Györgyöt, a Nap TV fõszerkesztõjét kereste, aki át is adta Gyárfásnak a telefont. Ez Gyárfás szerint lehetetlen, mert Kósa-Somogyi akkor már másfél hónapja nem járt a Nap TV-ben, ugyanis addigra az MTV-ben dolgozott. Ugyanezt Kósa-Somogyi is elmondta a hatóságnak.

Elsõként nevezte meg a producert

Meghallgathatják még a bíróságon Vajtó Lajost, aki a hírhedt 2008-as Portik-Laborc-találkozón elmesélte beszélgetõpartnereinek, hogy abban a pillanatban, ahogy a rádió bemondta, hogy a Margit utcánál mi történt, õ volt az elsõ ember Magyarországon, aki megnevezte „a producert”, aki a gyilkosság hátterében állhat. Fenyõ ugyanis két nappal a halála elõtt elmondta Vajtónak, hogy késhegyig menõ vitája van Gyárfással és ellenfelére nézve terhelõ dokumentumokat mutatott be, amiket Vajtónak kellett volna megszellõztetni, és amibõl óriási botrány lett volna. A Nemzeti Lóverseny Kft. korábbi vezetõjét állítása szerint Fenyõ megkérte arra, hogy a jó médiakapcsolatait fölhasználva szellõztesse meg, hogy Gyárfás Tamás megvásárolt egy jogerõs ítéletet (valójában elsõfokú ítéletrõl volt szó) azzal, hogy a döntést hozó bíró lányát a televíziójában foglalkoztatta. Vajtó errõl a nyomozóknak is beszélt, ugyanakkor azt mindenképp meg kell jegyezni, hogy a vallomás némileg ellentmondásos, hiszen információink szerint a – volt úszóelnököt érintõ – kaposvári ügyben döntést hozó bírónak nem volt lánya, továbbá Gyárfás és Vajtó között magánéleti sérelmek voltak a múltban.

Forrás: Pestisrácok
Gyurcsány: Orbán egy kicsinyes gazember, egy görcsrángatta útonálló
Nem spórolt a jelzőkkel Gyurcsány Ferenc DK-elnök, aki legutóbbi Facebook-posztjában Orbán Viktort osztotta ki. „Orbán a bosszú embere. A k...
Gulyás: azokat sarcolja meg most a kormány, akik jelentős haszonra tesznek szert
Gulyás Gergely szerint a kormány intézkedései elegendőek lesznek ahhoz, hogy fedezzék a koronavírus-járvány elleni védekezéshez szük...
Ellenzék: az oligarchák kimaradtak a járványügyi közteherviselésből
Az MSZP a kormány által szombaton bejelentett koronavírus-járvánnyal összefüggő intézkedéseinél markánsan baloldalibb gazdaságélénkít...
Csak úgy ontja a kézfertőtlenítéshez szükséges alkoholt Mészáros Viresol nevű cége
Előrehozott szállodai fejlesztésekkel, a járvány miatt megváltozott piaci igényeket kielégítő termékek gyártásával, működésének opti...
A védekezésre hivatkozva nullázza le a kormány az önkormányzatokat
A teljes gépjárműadó elvonása és a parkolás ingyenessé tétele sok település költségvetését lenullázza. Sorra hozza az önkormányzato...
Különadókat vezet be a kormány
Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter a szombati kormányinfón ismertette, hogy milyen pénzügyi tartalékok állnak rendelkezésr...
Felcsút járt a legjobban az új futballakadémiai támogatással
Orbán Viktor miniszterelnök 2013-ban azt mondta, hogy a futball olyan, mint a gulyásleves. Teszünk bele, nem akarunk kivenni belőle, és a végé...
A kiskereskedelem szabályozása is fideszes irányítás alá kerülne
A jegyzők helyett a kormányhivatalok dönthetnének mostantól arról, hol nyílhasson nagyobb területű kereskedelmi ingatlan Budapesten. Csavaro...
190 ezer Ft-os fizetést ad a munkájukat elvesztő embereknek a horvát kormány
Újabb gazdaságélénkítő csomagot fogadott el csütörtöki ülésén a horvát kormány a koronavírus okozta gazdasági nehézségek ellensúlyo...
Zacher Gábor drámai figyelmeztetése: Ez csak a kezdet
Az orvos szerint csak rajtunk múlik, hogy elkerüljük-e a nagy problémát, de ehhez mindenkinek komolyan kell vennie az otthonmaradást. Az orvos ...
Tordai: Orbán aljas módon visszaél a járvány okozta felfordulással
Bárcsak legalább a saját szavait megfogadná Orbán Viktor - reagált Tordai Bence, miután a miniszterelnök a Néppárt főtitkárának azt írta...
Varga Judit anyósa jelentkezett az Országos Bírósági Hivatal elnökhelyettesének.
Az anyósa már az ő miniszteri kinevezése előtt a a Kúria főtitkára lett, ”ami a bírói hivatás egyik csúcsa”. Ha az OBH elnökhelyettes...
Orbán: Sokan szeretnék kifosztani Magyarországot
Ha megnézem a magyar kormánynak, illetve a személyesen nekem adott jogköröket, annak a kiterjedését és súlyát, akkor azt látom, hogy ez nag...
Átlátszó: Maszkokat és fertőtlenítőt kínálnak eladásra nagy tételben Szabó Tünde államtitkár rokonságában
Miközben az országban mindenhol készlethiányra panaszkodnak, a gyógyszertárakban és a boltokban szinte már sehol sem kapni, és még a házior...
Kovács Zoltán: politikai boszorkányüldözés folyik Magyarország ellen
Nemcsak kritizálják Magyarországot a koronavírus elleni törvény miatt, hanem politikai boszorkányüldözés és összehangolt sajtó lejárató...
Müller Cecília: Felesleges letesztelni az egész országot
Már 623 fertőzött van Magyarországon, és az elmúlt napon 5 idős beteget veszítettünk el, sokféle betegségben szenvedtek - mondta el Müller...
Lagzi Lajcsi nyílt levelet írt Orbán Viktornak
Galambos Lajos – avagy Lagzi Lajcsi – nyílt levélben ajánlotta fel 18 szobás mocsai vendégházát a koronavírus-járvány elhárítására k...
Orbán az Európai Néppárt főtitkárának: Nincs időm ilyesmire
Orbán Viktor pénteken levelet írt Antonio López-Istúriznak, az Európai Néppárt főtitkárának. A magyar miniszterelnök a Néppárt határoz...
Ellenzéki javaslatot hasznosított Orbán: félmilliós pluszpénzt ígér minden egészségügyi dolgozónak
A kormány április 10-én dönthet a kijárási korlátozás jövőjéről – ha szükséges, meg is hosszabbíthatják. Orbán felkészült a katon...
Népszava: Titkolták a karantént a Szent Imre kórházban
Orvosok, ápolók kerültek járványügyi megfigyelés alá a Szent Imre kórházban, az érsebészeti osztály nem ügyel – derül ki a lapunk bir...
Közel 1 milliárd Ft-ért épül meg a tanuszoda Gazdagréten, ami máshol 300 millióból kijött
Úgy tűnik, végre megvalósul Gazdagréten a tanuszoda, amit elsősorban a közeli általános iskolák diákjai használhatnak majd. Csak a harmadi...
Majdnem kétmilliárdot kapott a közösből balatoni kikötőfejlesztéseire Mészáros és Tiborcz
Kis híján kétmilliárd forint állami támogatást nyert két balatoni kikötő fejlesztésére a részben Tiborcz István és Mészáros Lőrinc t...
Kovács Zoltán: nevetséges, hogy Magyarország a diktatúra felé haladna
A magyar kormány nem kapott korlátlan hatalmat a koronavírus elleni védekezésről szóló friss törvény nyomán, soha nem is vágyott ilyesmire...
Befektetési elemző: A forint gyengülésének politikai okai vannak
A forintárfolyam összeomlásának valós gazdasági magyarázata nincs, annak politikai okai vannak - írja blogján Zsiday Viktor befektetési elem...
Csoda a magyar fociban: Felcsúton tavaly 2 milliárdos pluszt hozott a futball
Orbán Viktor focialapítványa, a felcsúti futballakadémiát működtető, illetve az NB I.-es Puskás FC Kft.-t tulajdonló Felcsúti Utánpótlá...
Itt egy összesítő mondat arról, hogy mi mindent vitt végbe a kormány 24 óra alatt
- Rég beszéltünk, mi volt ma? - Hát, a hétfőn megszavazott felhatalmazási törvény miatt az elmúlt 24 órában is azzal volt tele a világsa...
Még a híres amerikai show-ban is Orbán lett az elrettentő példa a koronavírus-járvány idején (videó)
Jól jelzi, hogy milyen komoly nemzetközi hullámokat sikerült keltenie a Fidesznek a felhatalmazási törvény elfogadásával, hogy még az Egyes...
Összegyűlt a Fidesz kizárásának megtárgyalásához szükséges aláírás az Európai Néppártban
Megvan a 13 aláírás, Donald Tusk napirendre tűzheti a Fidesz kizárását az Európai Néppártból - a “felhatalmazási törvény” verte ki a...
Fasiszta diktátorként ábrázolja Orbánt a holland lap
Nem bánik kesztyűs kézzel a Trouw a populista politikusokkal. Sok kritika érte a magyar kormányt, amiért a koronavírus-járványra hivatkozva ...
Nyomoz a rendőrség Kásler meghamisított levele miatt
Kásler Miklós, az Emberi Erőforrások Minisztériumának minisztere 2020. március 21-én hivatalos levelet küldött a halottvizsgálatot végző ...
Financial Times: Magyarország már nem demokrácia
A nemzetközileg elismert brit üzleti lap szerkesztőségi állásfoglalásban ítélte el a felhatalmazási törvényt. Az EU-n és az Európai Nép...
Már a nemváltás lehetőségét is ellehetetlenítené a kormány
A Semjén Zsolt által benyújtott közigazgatási tárgyú salátatörvény túl azon, hogy elvenné a polgármesterek jogát a veszélyhelyzetben, e...
A felhatalmazási törvénynek is szerepe volt abban, hogy 1 nap alatt rengeteget zuhant a forint
Akkorát esett reggel óta a forint árfolyama, amilyenhez hasonlót utoljára a 2008-as világválság legsötétebb napjaiban láthattunk. Már nem ...
958 milliárd forint hiányt hozott össze 2019-ben az állam
A tervezettnél nagyobb hiányt hozott össze a kormányzati szektor 2019-ben. A pénzügyminisztérium az államadósság csökkenését, illetve az ...
Egy osztrák tévé hatszor kérdezte meg Varga Judittól, miért nincs időbeli korlátja a felhatalmazási törvénynek
Magyar kormánytagtól szokatlanul hosszú, több mint 15 perces tévéinterjút adott egy független nemzetközi csatornának Varga Judit igazságüg...
Schmidt Mária alapítványa két budai ingatlant is megkap ingyen az államtól
Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes mára virradó éjjel benyújtott egy salátatörvény-tervezetének végén található egy paragrafus, amely...
Közös nyilatkozatban figyelmeztet 13 kormány, hogy vészhelyzetre hivatkozva sem lehet fellépni a jogállamiság és a szabad sajtó ellen
Közös nyilatkozatot tett közzé Belgium, Dánia, Finnország, Franciaország, Németország, Görögország, Írország, Olaszország, Luxemburg, H...
29 ingatlant kapnak meg ingyen az államtól az egyházak Semjén Zsolt javaslata szerint
Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes kedden este megjelent törvényjavaslata megerősítené az egyház szerepét a szociális és gyerekvédelmi ...
A Fidesz azonnali kizárását kezdeményezik a Néppártból
A dán Konzervatív Néppárt EP-képviselőjének tudomása van arról, hogy több más tagpárt is hasonló lépést fontolgat, miután a magyar par...
Kemény szavak: A koronavírushoz hasonlították Orbánt
A néppárti elnök, Donald Tusk alig burkoltan a koronavírushoz hasonlította Orbán Viktort, Donald Trumpot és Jaroslaw Kaczyński lengyel politik...
Karácsony: Emberek élete múlhat a beadott javaslaton
Budapest főpolgármestere el sem tudja képzelni, „hogyan lenne képes felelősen mérlegelni például egy kerületi szociális helyzet kezelésé...
Matolcsyék szerint gazdagodtak a családok tavaly
A háztartások pénzügyi követelései 6233 milliárd forinttal, 11,4 százalékkal nőttek az elmúlt évben, 60 905 milliárd forintos összegük ...
Tíz évre titkosítaná a kormány a Budapest-Belgrád vasútvonal felújításáról szóló szerződéseket
A szerződésekben foglaltak ugyanis veszélyezteti Magyarország külpolitikai, külgazdasági érdekeinek illetéktelen külső befolyástól mentes...
Kovács: Sorosék politikai haszonszerzésre használják a veszélyhelyzetet
Kovács Zoltán nemzetközi kommunikációért és kapcsolatokért felelős államtitkár reagált a kormány részéről Soros György alapítványá...
Újabb cégeket választanak ki, ahova kimennek a katonák
Örülnek a magyarok, hogy megjelentek a katonák a városokban - állítja a honvédelmi miniszter. Száznyolc kórházból 51-ben katonák lettek a...
Falja Mészáros Lőrinc gyára a közpénzt
Az izocukorgyárba is öntik a pénzt az állami bankok. Jelenleg nincs napirenden a Kall Ingredients Kft. állami megvétele - közölte a DK-s Vada...
NAV: akkor is fizetni kell az egészségügyi ellátásért, ha fizetés nélküli szabadságra mentünk
Ha a munkáltató nem fizeti a tb-t, a dolgozónak kell biztosítania saját ellátását – figyelmeztet az adóhivatal. Ha a munkavállaló fizet...
Egy olcsó és egyszerű rutinmegoldással napok alatt le lehetne tesztelni a teljes magyar népességet
Glattfelder Tamás közgazdász és Török Ákos informatikus már hosszabb ideje foglalkozik egészségügyi problémák megoldásával. Mikrobioló...
Ha ez nem válik be, semmi: Amerikai pásztorok Jézus nevében megsemmisítő ítéletet mondtak a koronavírusra
Hát, szóval ennyi volt az egész, meg lehet nyugodni! Kenneth Copeland amerikai evangéliumi lelkész a segédjével – a Trump elnök ideológiai...
6,75 milliárdot adott a kormány két milliárdosnak egy élménysütödére, az egyikük Tiborcz üzlettársa
Közzé tették a januári és februári (vagyis még a járvány előtti) pénzügyminisztériumi támogatások listáját. A kormány 6,75 milliár...
Hatmilliárd forintért árulják a Lady MRD luxusjachtot, amin Mészárosék járták az Adriát
16,9 millió euróért, azaz nagyjából hatmilliárd forintért megvásárolható a máltai bejegyzésű Lady Mrd, amelyen Orbán Viktor kedvenc mill...
Vizsgálja az Európai Bizottság a magyar felhatalmazási törvényt
Az Európai Bizottság megvizsgálja a magyar felhatalmazási törvényt és annak kormányzati végrehajtását – közölte Eric Mamer, az Európai...
Bernie Sandersnek sem tetszik a felhatalmazási törvény
Bernie Sanders demokrata elnökjelölt, vermonti szenátor Twitter-bejegyzésben ítélte a magyar felhatalmazási törvény elfogadását - vette és...
Szijjártó szerint össztűz alatt van Magyarország
A nemzetközi "liberális mainstream ismételten össztűz alá vette Magyarországot" - írta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter...
KSH: 375 ezret keres egy átlagos magyar
Januárban a nemzetgazdasági szintű bruttó átlagkereset 375 ezer 200 forint volt, 9,2 százalékkal több az egy évvel korábbinál, a közfoglal...
Fegyelmi eljárás indul a jászberényi polgármester ellen, mert hírt adott a település koronavírusos lakosáról
Budai Lóránt hétfőn jelentette be, hogy Jászberényben is megjelent a koronavírus. A Szent Erzsébet Kórház igazgatója már hétfőn este re...
Kovács Zoltán: Tiszteletben tartjuk a jogállamiságot és a sajtószabadságot
A rendkívüli helyzet és az annak okán hozott rendkívüli intézkedések összhangban vannak az uniós szerződésekkel, valamint a magyar alkotm...
Pazarlás, pazarlás és még több pazarlás: Bontatlan ételek tömege landolt kukában a pánikvásárlás miatt (fotók)
A közösségi oldalon kezdett el terjedni az a fotó, amelyen egy teli kuka látható Angliában. Olyan ételek vannak benne, amelyeket ki sem bontot...
Orbán kétfrontos háborúja: A koronavírus és a politikai színjáték
A kormány saját maga bizonyította, hogy a négyötödös felhatalmazás igénylése és az ellenzéktől kért álszívesség nem több politikai c...
Gulyás Gergely: Idővel a rendőrök járnak majd ki elvégezni a koronavírustesztet
Egyre több tesztet végeznek majd el, ha nem lesz elég mentő, a rendőrök veszik át a feladatot. Gulyás Gergely miniszter azt mondta, veszélyhe...
16 milliót költött a Fidesz a füredi kiruccanásra, ahol a gyöngyöspatai gyerekek kártérítéséről tárgyaltak
A roma diákokat mintegy százmillió forint illetné meg – a kifizetés ellen ódzkodó kormánypárt az összeg hetedét költötte el egy balato...
Müller Cecília: Nincs az a teszt, ami megállítaná a járványt
Nincs az a teszt, ami a járvány terjedését meggátolja vagy bármilyen szinten befolyásolja. A járvány terjedésében a tesztelés nem ját...
Itt az új kifejezés Orbán felhatalmazási törvényére: koronadiktatúra
Fél Európa kiakadt a magyar kormánynak adott korlátlan felhatalmazás miatt. "Az Európai Bizottság értékelni fogja a tagállamok által hozot...
Brüsszel üzent Orbánnak: Nem akadályozunk, de éberek vagyunk
Az Euronews megkérdezte az Európai Bizottság szóvivőjét, hogy mit szólnak ahhoz, hogy a magyar miniszterelnök felszólította a brüsszeli tes...
Ferencváros 300 millió forinttal segíti a járvány miatt munkanélkülivé váltakat
Összesen 300 millió forintot különített el a kilencedik kerületi önkormányzat azoknak, akik elvesztették a jövedelmüket a koronavírus-jár...
Jakab Péter szerint a miniszterelnök törvénybe iktatta saját megkoronázását
Ellenzéki kérdések sorát kapta ma Orbán Viktor a Parlamentben az azonnali kérdések órájában. Nem meglepő módon szinte mindegyik a koronav...
The Guardian: Orbán nem engedheti, hogy a válság okozta lehetőséget elpazarolja
Szerkesztőségi cikket közölt a brit The Guardian Orbán Viktor miniszterelnökről és a hétfői szavazásra bocsátott felhatalmazási törvény...
Átment a felhatalmazási törvény, éjféltől jön az időkorlát nélküli rendeleti kormányzás
A felhatalmazási törvényként is emlegetett jogszabályt a múlt héten nem sikerült elfogadnia az Országgyűlésnek, mert nem szavazta meg az el...
Egymillió eurót adományoz Budapestnek Soros György
Egymillió eurót adományoz Soros György Budapestnek a Nyílt Társadalom Alapítványokon keresztül – írja a hvg.hu. A Soros György által al...
Áder hihetetlen gyorsasággal írta alá a felhatalmazási törvényt
Áder János köztársasági elnök órákkal annak elfogadása után elrendelte a koronavírus-törvény kihirdetését. A Köztársasági Elnöki H...
Deutsch: Magyarország nem kap plusz támogatást a koronavírus elleni harcra
Az MSZP utolsóként megmaradt EP-képviselője, Ujhelyi István az Európai Uniónak a koronavírus-járvány elleni küzdelem érdekében a tagálla...
Gulyás: Majdnem minden döntésnél az elsők vagyunk
Pénteken vezették be a kijárási korlátozást, amely gyakorlatban azt a célt szolgálja, hogy az emberi találkozások, kontaktok számát továb...
The Guardian: A totális hatalomról szól Orbán vírustörvénye
A brit lap szerkesztőségi cikket közölt, amely szerint a világjárvány lehetővé tette Orbánnak, hogy a kritikusokat és a politikai ellenzék...
Egyszer használatos maszkot és vasalót kaptak az ápolók, hogy azzal fertőtlenítsenek
Levélben kért soron kívüli intézkedéseket Orbán Viktor miniszterelnöktől a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara, amiben például azt ...
Focis videóban biztatja Orbán kitartásra az országot
Újabb videót tett közzé Orbán Viktor a Facebookon, a címe „Tizennyolcadik nap. Körkapcsolás. Egyetlen magyar sincs egyedül!”. Ezúttal ne...
Gyurcsány: Orbán egy kicsinyes gazember, egy görcsrángatta útonálló
  
Gulyás: azokat sarcolja meg most a kormány, akik jelentős haszonra tesznek szert
  
Ellenzék: az oligarchák kimaradtak a járványügyi közteherviselésből
  
Csak úgy ontja a kézfertőtlenítéshez szükséges alkoholt Mészáros Viresol nevű cége
  
A védekezésre hivatkozva nullázza le a kormány az önkormányzatokat
  
Különadókat vezet be a kormány
  
Felcsút járt a legjobban az új futballakadémiai támogatással
  
A kiskereskedelem szabályozása is fideszes irányítás alá kerülne
  
190 ezer Ft-os fizetést ad a munkájukat elvesztő embereknek a horvát kormány
  
Zacher Gábor drámai figyelmeztetése: Ez csak a kezdet
  
Tordai: Orbán aljas módon visszaél a járvány okozta felfordulással
  
Varga Judit anyósa jelentkezett az Országos Bírósági Hivatal elnökhelyettesének.
  
Orbán: Sokan szeretnék kifosztani Magyarországot
  
Átlátszó: Maszkokat és fertőtlenítőt kínálnak eladásra nagy tételben Szabó Tünde államtitkár rokonságában
  
Kovács Zoltán: politikai boszorkányüldözés folyik Magyarország ellen
  
Müller Cecília: Felesleges letesztelni az egész országot
  
Lagzi Lajcsi nyílt levelet írt Orbán Viktornak
  
Orbán az Európai Néppárt főtitkárának: Nincs időm ilyesmire
  
Ellenzéki javaslatot hasznosított Orbán: félmilliós pluszpénzt ígér minden egészségügyi dolgozónak
  
Népszava: Titkolták a karantént a Szent Imre kórházban
  
Közel 1 milliárd Ft-ért épül meg a tanuszoda Gazdagréten, ami máshol 300 millióból kijött
  
Majdnem kétmilliárdot kapott a közösből balatoni kikötőfejlesztéseire Mészáros és Tiborcz
  
Kovács Zoltán: nevetséges, hogy Magyarország a diktatúra felé haladna
  
Befektetési elemző: A forint gyengülésének politikai okai vannak
  
Csoda a magyar fociban: Felcsúton tavaly 2 milliárdos pluszt hozott a futball
  
Itt egy összesítő mondat arról, hogy mi mindent vitt végbe a kormány 24 óra alatt
  
Még a híres amerikai show-ban is Orbán lett az elrettentő példa a koronavírus-járvány idején (videó)
  
Összegyűlt a Fidesz kizárásának megtárgyalásához szükséges aláírás az Európai Néppártban
  
Fasiszta diktátorként ábrázolja Orbánt a holland lap
  
Nyomoz a rendőrség Kásler meghamisított levele miatt
  
Financial Times: Magyarország már nem demokrácia
  
Már a nemváltás lehetőségét is ellehetetlenítené a kormány
  
A felhatalmazási törvénynek is szerepe volt abban, hogy 1 nap alatt rengeteget zuhant a forint
  
958 milliárd forint hiányt hozott össze 2019-ben az állam
  
Egy osztrák tévé hatszor kérdezte meg Varga Judittól, miért nincs időbeli korlátja a felhatalmazási törvénynek
  
Schmidt Mária alapítványa két budai ingatlant is megkap ingyen az államtól
  
Közös nyilatkozatban figyelmeztet 13 kormány, hogy vészhelyzetre hivatkozva sem lehet fellépni a jogállamiság és a szabad sajtó ellen
  
29 ingatlant kapnak meg ingyen az államtól az egyházak Semjén Zsolt javaslata szerint
  
A Fidesz azonnali kizárását kezdeményezik a Néppártból
  
Kemény szavak: A koronavírushoz hasonlították Orbánt
  
Karácsony: Emberek élete múlhat a beadott javaslaton
  
Matolcsyék szerint gazdagodtak a családok tavaly
  
Tíz évre titkosítaná a kormány a Budapest-Belgrád vasútvonal felújításáról szóló szerződéseket
  
Kovács: Sorosék politikai haszonszerzésre használják a veszélyhelyzetet
  
Újabb cégeket választanak ki, ahova kimennek a katonák
  
Falja Mészáros Lőrinc gyára a közpénzt
  
NAV: akkor is fizetni kell az egészségügyi ellátásért, ha fizetés nélküli szabadságra mentünk
  
Egy olcsó és egyszerű rutinmegoldással napok alatt le lehetne tesztelni a teljes magyar népességet
  
Ha ez nem válik be, semmi: Amerikai pásztorok Jézus nevében megsemmisítő ítéletet mondtak a koronavírusra
  
6,75 milliárdot adott a kormány két milliárdosnak egy élménysütödére, az egyikük Tiborcz üzlettársa
  
Hatmilliárd forintért árulják a Lady MRD luxusjachtot, amin Mészárosék járták az Adriát
  
Vizsgálja az Európai Bizottság a magyar felhatalmazási törvényt
  
Bernie Sandersnek sem tetszik a felhatalmazási törvény
  
Szijjártó szerint össztűz alatt van Magyarország
  
KSH: 375 ezret keres egy átlagos magyar
  
Fegyelmi eljárás indul a jászberényi polgármester ellen, mert hírt adott a település koronavírusos lakosáról
  
Kovács Zoltán: Tiszteletben tartjuk a jogállamiságot és a sajtószabadságot
  
Pazarlás, pazarlás és még több pazarlás: Bontatlan ételek tömege landolt kukában a pánikvásárlás miatt (fotók)
  
Orbán kétfrontos háborúja: A koronavírus és a politikai színjáték
  
Gulyás Gergely: Idővel a rendőrök járnak majd ki elvégezni a koronavírustesztet
  
16 milliót költött a Fidesz a füredi kiruccanásra, ahol a gyöngyöspatai gyerekek kártérítéséről tárgyaltak
  
Müller Cecília: Nincs az a teszt, ami megállítaná a járványt
  
Itt az új kifejezés Orbán felhatalmazási törvényére: koronadiktatúra
  
Brüsszel üzent Orbánnak: Nem akadályozunk, de éberek vagyunk
  
Ferencváros 300 millió forinttal segíti a járvány miatt munkanélkülivé váltakat
  
Jakab Péter szerint a miniszterelnök törvénybe iktatta saját megkoronázását
  
The Guardian: Orbán nem engedheti, hogy a válság okozta lehetőséget elpazarolja
  
Átment a felhatalmazási törvény, éjféltől jön az időkorlát nélküli rendeleti kormányzás
  
Egymillió eurót adományoz Budapestnek Soros György
  
Áder hihetetlen gyorsasággal írta alá a felhatalmazási törvényt
  
Deutsch: Magyarország nem kap plusz támogatást a koronavírus elleni harcra
  
Gulyás: Majdnem minden döntésnél az elsők vagyunk
  
The Guardian: A totális hatalomról szól Orbán vírustörvénye
  
Egyszer használatos maszkot és vasalót kaptak az ápolók, hogy azzal fertőtlenítsenek
  
Focis videóban biztatja Orbán kitartásra az országot
  
THE TIMES IMPRESSZUM