THE TIMES
Hiába dicsekszenek Orbánék: Így épülnek le szép lassan az óvodák is!
Törvénytelen helyzetbe kényszeríti az óvodapedagógus-hiány azokat az intézményeket, ahol nem tudják biztosítani, hogy az elõírtak szerint két óvónõ dolgozzon egy-egy csoporttal. Így sok gyerekkel az óvodában délután csak pedagógiai asszisztensek foglalkoznak, akik ugyan kiválóan vigyáznak a gyerekekre, de fejlesztõ munkát nem végeznek velük. Az egyedül maradó pedagógusra ráadásul óriási teher hárul, ha egyedül kell végeznie a hagyományosan párban ellátott feladatokat. Vannak intézmények, ahol a helyettesítéssel eltöltött túlórák nem számítanak túlórának. Szakmai szervezetek attól tartanak, a kialakult helyzetnek az lesz a vége, hogy legalizálják: délutánra legyen elég középfokú végzettségû szakember az óvodások mellé. Az Abcúg cikke, Neuberger Eszter írása.

Az országos pedagógushiány az óvodapedagógus szakmát is érinti. Az interneten, fõleg az óvodapedagógusoknak szóló Facebook-csoportokban egymást követik az óvónõi álláshirdetések. Nem csak a hagyományosan a pedagógusi munkaerõhiánnyal jobban érintett elmaradottabb térségek óvodáiba, hanem akár fõvárosi intézményekbe is lázasan keresik az óvodapedagógusokat. Budapesten a 13. és a 14. kerületekben tûnik a legnagyobbnak a hiány.

Mindez olyan helyzetekhez vezet a munkaerõhiánnyal küzdõ óvodákban, hogy a törvényben elõírt kettõ helyett egy szakképzett óvodapedagógus visz egy 20-25 fõs gyerekcsoportot, mellette pedig csupán egy középfokú végzettséggel rendelkezõ pedagógiai asszisztens vigyáz a gyerekekre. Hogy ez pontosan hány óvodát, és ezeken belül hány óvodás csoportot érint, azt nem tudni, de az internetes visszajelzések alapján elterjedtnek tûnik a probléma. Sõt, tudomást szereztünk olyan ovikról is, ahol a napközben nem dolgozó szülõket megkérik, délután vigyék haza a gyerekeiket.

- Kerületi szinten majdnem mindegyik óvodában van ilyen probléma – mondta az Abcúgnak Réka, egy Budapest 14. kerületében, Zuglóban dolgozó óvónõ, akinek a nevét kérésére megváltoztattuk. Réka munkahelyén az összesen hétbõl három csoport mûködik csak egy óvónõvel a kettõ helyett. Köztük Réka csoportja is. A betöltetlen pozíciókra ráadásul több mint két éve nem tudnak felvenni óvodapedagógust.

- Ha ketten lennénk, váltott mûszakban dolgoznánk. Egyszer én vagyok délelõttös, én tartom a délelõtti tevékenységeket. Ilyenkor a párom 11-re jön, és marad a gyerekekkel a nap végéig. Aztán cserélünk. Így, hogy egyedül vagyok, mindig délelõtt dolgozom, elalvásig vagyok a gyerekekkel, délután pedig csak a pedagógiai asszisztens van velük – magyarázta Réka, hogy néz ki egy napja. Óvónõpár híján mindig neki kell megterveznie a foglalkozásokat, megtartania a szülõi értekezleteket, fogadóórákat, ráadásul dokumentálni a gyerekek fejlõdését a róluk vezetett egyéni fejlõdést követõ lapokon.

- Azért egy 25 fõs csoportban nem mindegy, hogy mindezeket egyedül, vagy ketten kell megcsinálni.

Réka szerint mindezekben egyáltalán nem tudnak segíteni a pedagógiai asszisztensek. Az õ (mindez idáig OKJ-s) képesítésük arra hatalmazza fel õket, hogy az óvónõnek segítsenek a foglalkozások, órák lebonyolításánál, felügyeljenek a gyerekekre, esetleg a hátrányos helyzetû gyerekekre és családjaikra külön figyeljenek.

- Ezek elengedhetetlenül fontos feladatok, de az óvodapedagógus munkáját az asszisztensek nem tudják helyettesíteni – magyarázta az óvónõ.

Ahogyan más óvodákban, úgy Réka intézményében is tisztában van azzal a vezetõség, hogy a szabályok szerint nem lehetne csoportot mûködtetni egyetlen óvónõvel. De csoportok megszüntetése, összevonása egyszerûen nem opció, amikor így is a meglévõkben megengedett létszám felsõ határát súrolja a gyerekek száma.

A fenntartónak és az intézményekben folyó munkát ellenõrizni hivatott Oktatási Hivatalnak tehát nem marad más választása, mint szemet hunyni efölött a lényegében törvénytelen állapot fölött. Ezt az intézményvezetõk ugyanis, ha a fejük tetejére is állnak, akkor sem tudják megszüntetni, hiszen nincsenek jelentkezõk az álláshirdetésekre.

Közben a Népszava olyan esetekrõl is értesült, amikor a munkaerõhiány miatt vetésforgóban, „eseti helyettesítéssel” mindig más-más óvodapedagógus v
an a csoporttal. Ez a gyerekeknek sem jó, az óvónõknek pedig túlórát jelent, ugyanis az egyéb szakmai munkára kijelölt heti kétszer két órás idõkeretben helyettesítenek, így azt a munkát máskor kell elvégezniük. A lap azt írja, „sok intézményben jogtalanságra kényszerítik az óvodapedagógusokat, amikor a jelenléti ívekre nem írhatják be a ténylegesen ledolgozott munkaidõt, a túlórákat, csak a törvény alapján megengedett idõt.”

Az óvodapedagógusok érdekvédelmi szervezetei attól tartanak, a kialakult helyzetet úgy kezeli majd a kormányzat, hogy legalizálja a mostani állapotot. Azaz szabálymódosítással lehetõvé teszi, hogy délután középfokú végzettségû pedagógiai asszisztenssel egyedül maradjanak a gyerekek.

- Nem arról van szó, hogy a gyerekek szakszerû felügyeletét ne tudnák így ellátni az intézmények, de egy ilyen lépéssel az egész napos óvodai élet szakmai kontinuitása sérülne – mondta az Abcúgnak Bakonyi Anna, a Magyar Pedagógiai Társaság Kisgyermeknevelési Szakosztályának vezetõségi tagja.

Ez ugyanis azt jelentené, hogy képességfejlesztésrõl, és végsõ soron az iskolára való felkészítésrõl szóló foglalkozások délután nem, csak délelõtt lennének az intézményekben.

Pedig Réka, fõvárosi óvónõ interjúalanyunk szerint is délután volna leginkább tér a gyerekek egyéni fejlesztésére, amikor az alvás után, úgy fél négy magasságában a csoport egészének szabad játék kezdõdik.

A helyzet legalizálása helyett gyakorló óvónõ forrásunk és Bakonyi Anna szerint is inkább azokat az okokat kellene nagyon gyorsan megszüntetni, amik az elmúlt három-öt évben kicsúcsosodó óvodapedagógus-hiányt okozzák.

Az egyik ok a kezdõ óvodapedagógusok alulfizetettsége.

A pedagógus életpálya modell sajátosságai miatt ugyanis egy kezdõ óvodapedagógus 140 ezer forint körüli fizetésénél még a régebb óta pályán lévõ dadusok fizetése is magasabb. Ezért – ahogyan azt a tanárszakmában is látni -, sok felsõoktatásból frissen kikerülõ óvodapedagógus meg sem próbál elhelyezkedni a szakmában.

Bakonyi Anna szerint az alacsony bérek mellett olyan mértékben megnõttek az óvónõk adminisztrációs terhei, hogy az már „a tényleges szakmai finommunkától” veszi el az idõt.

Emellett – hangsúlyozta Bakonyi – épp most, júniusban léptek életbe olyan, az óvodákat érintõ törvényi intézkedések, amik az intézmények, és lényegében az óvodapedagógusok szakmai autonómiáját nyirbálják. Ilyen például az iskolaérettség megállapításának jogköre. Eddig az óvodák dönthettek arról, hogy a gyerek hat éves korát betöltve menjen-e iskolába, vagy esetleg (a szülõ kérésére és az óvodapedagógus javaslatára) maradjon még egy évet. Ez a jogkör mostantól egy állami szervnél lesz, de hogy melyiknél, azt még nem tudni.

- Ahogy azt sem, hogy miért jobb, ha egy központi szerv bírálja el az összes kérelmet, ami nem ismeri az érintett gyerekeket – tette hozzá Bakonyi Anna.

Igaz, vannak olyan szakértõk is, akik abban bíznak, a központi hivatal ezután is az óvoda véleményét veszi figyelembe a döntésnél, így a gyakorlatban talán nem lesz sok változás az eddigiekhez képest.

Akárhogy is, az óvónõhiány nem látszik csillapodni, és a következõ években is csak ront majd a helyzeten, hogy sok óvodapedagógus mehet majd nyugdíjba. Rékáék óvodájából is a „négy alapemberbõl” három eléri a nyugdíjkorhatárt az elkövetkezõ 2-3 évben.

Ennek ellenére az oktatásirányítás szintjén úgy tûnik, nem igazán vesznek tudomást a problémáról, új óvodák nyitásáról beszélnek, mikor már a meglévõkben sincs elég munkaerõ. Rétvári Bence, a humántárca államtitkára egy képviselõi interpellációra tavaly szeptemberben azt válaszolta, „mi nem az óvodabezárásban hiszünk, hanem az óvodák nyitásában!”. Kásler Miklós emberi erõforrás miniszter pedig egy XVII. kerületi óvodába látogatva azt mondta, a következõ években száz új óvoda épül és legalább nyolcvanat felújítanak a katolikus egyház 75 milliárd forinttal támogatott óvoda-fejlesztési programja keretében. Szerinte egyre több az óvónõ is, akiket a kormány kellõen megfizet.

Forrás: 24.hu
Ezt olvassák mások:
Gyomorforgató: Most Kolontárra kezdték el hordani a szlovén sz@rt! (videó)
Gyomorforgató a szag.

A néhány éve Magyarország legsúlyosabb vörösiszap-tragéd...
Ujhelyi István: A kormány mindennel foglalkozik, csak a magyar emberekkel nem
KSH: 400 ezret keres egy átlagos magyar
Hiába dicsekszenek Orbánék: Így épülnek le szép lassan az óvodák is!
Törvénytelen helyzetbe kényszeríti az óvodapedagógus-hiány azokat az intézményeket, ahol nem tudják biztosítani, hogy az elõírtak szerint két óvónõ dolgozzon egy-egy csoporttal. Így sok gyerekkel az óvodában délután csak pedagógiai asszisztensek foglalkoznak, akik ugyan kiválóan vigyáznak a gyerekekre, de fejlesztõ munkát nem végeznek velük. Az egyedül maradó pedagógusra ráadásul óriási teher hárul, ha egyedül kell végeznie a hagyományosan párban ellátott feladatokat. Vannak intézmények, ahol a helyettesítéssel eltöltött túlórák nem számítanak túlórának. Szakmai szervezetek attól tartanak, a kialakult helyzetnek az lesz a vége, hogy legalizálják: délutánra legyen elég középfokú végzettségû szakember az óvodások mellé. Az Abcúg cikke, Neuberger Eszter írása.

Az országos pedagógushiány az óvodapedagógus szakmát is érinti. Az interneten, fõleg az óvodapedagógusoknak szóló Facebook-csoportokban egymást követik az óvónõi álláshirdetések. Nem csak a hagyományosan a pedagógusi munkaerõhiánnyal jobban érintett elmaradottabb térségek óvodáiba, hanem akár fõvárosi intézményekbe is lázasan keresik az óvodapedagógusokat. Budapesten a 13. és a 14. kerületekben tûnik a legnagyobbnak a hiány.

Mindez olyan helyzetekhez vezet a munkaerõhiánnyal küzdõ óvodákban, hogy a törvényben elõírt kettõ helyett egy szakképzett óvodapedagógus visz egy 20-25 fõs gyerekcsoportot, mellette pedig csupán egy középfokú végzettséggel rendelkezõ pedagógiai asszisztens vigyáz a gyerekekre. Hogy ez pontosan hány óvodát, és ezeken belül hány óvodás csoportot érint, azt nem tudni, de az internetes visszajelzések alapján elterjedtnek tûnik a probléma. Sõt, tudomást szereztünk olyan ovikról is, ahol a napközben nem dolgozó szülõket megkérik, délután vigyék haza a gyerekeiket.

- Kerületi szinten majdnem mindegyik óvodában van ilyen probléma – mondta az Abcúgnak Réka, egy Budapest 14. kerületében, Zuglóban dolgozó óvónõ, akinek a nevét kérésére megváltoztattuk. Réka munkahelyén az összesen hétbõl három csoport mûködik csak egy óvónõvel a kettõ helyett. Köztük Réka csoportja is. A betöltetlen pozíciókra ráadásul több mint két éve nem tudnak felvenni óvodapedagógust.

- Ha ketten lennénk, váltott mûszakban dolgoznánk. Egyszer én vagyok délelõttös, én tartom a délelõtti tevékenységeket. Ilyenkor a párom 11-re jön, és marad a gyerekekkel a nap végéig. Aztán cserélünk. Így, hogy egyedül vagyok, mindig délelõtt dolgozom, elalvásig vagyok a gyerekekkel, délután pedig csak a pedagógiai asszisztens van velük – magyarázta Réka, hogy néz ki egy napja. Óvónõpár híján mindig neki kell megterveznie a foglalkozásokat, megtartania a szülõi értekezleteket, fogadóórákat, ráadásul dokumentálni a gyerekek fejlõdését a róluk vezetett egyéni fejlõdést követõ lapokon.

- Azért egy 25 fõs csoportban nem mindegy, hogy mindezeket egyedül, vagy ketten kell megcsinálni.

Réka szerint mindezekben egyáltalán nem tudnak segíteni a pedagógiai asszisztensek. Az õ (mindez idáig OKJ-s) képesítésük arra hatalmazza fel õket, hogy az óvónõnek segítsenek a foglalkozások, órák lebonyolításánál, felügyeljenek a gyerekekre, esetleg a hátrányos helyzetû gyerekekre és családjaikra külön figyeljenek.

- Ezek elengedhetetlenül fontos feladatok, de az óvodapedagógus munkáját az asszisztensek nem tudják helyettesíteni – magyarázta az óvónõ.

Ahogyan más óvodákban, úgy Réka intézményében is tisztában van azzal a vezetõség, hogy a szabályok szerint nem lehetne csoportot mûködtetni egyetlen óvónõvel. De csoportok megszüntetése, összevonása egyszerûen nem opció, amikor így is a meglévõkben megengedett létszám felsõ határát súrolja a gyerekek száma.

A fenntartónak és az intézményekben folyó munkát ellenõrizni hivatott Oktatási Hivatalnak tehát nem marad más választása, mint szemet hunyni efölött a lényegében törvénytelen állapot fölött. Ezt az intézményvezetõk ugyanis, ha a fejük tetejére is állnak, akkor sem tudják megszüntetni, hiszen nincsenek jelentkezõk az álláshirdetésekre.

Közben a Népszava olyan esetekrõl is értesült, amikor a munkaerõhiány miatt vetésforgóban, „eseti helyettesítéssel” mindig más-más óvodapedagógus v
an a csoporttal. Ez a gyerekeknek sem jó, az óvónõknek pedig túlórát jelent, ugyanis az egyéb szakmai munkára kijelölt heti kétszer két órás idõkeretben helyettesítenek, így azt a munkát máskor kell elvégezniük. A lap azt írja, „sok intézményben jogtalanságra kényszerítik az óvodapedagógusokat, amikor a jelenléti ívekre nem írhatják be a ténylegesen ledolgozott munkaidõt, a túlórákat, csak a törvény alapján megengedett idõt.”

Az óvodapedagógusok érdekvédelmi szervezetei attól tartanak, a kialakult helyzetet úgy kezeli majd a kormányzat, hogy legalizálja a mostani állapotot. Azaz szabálymódosítással lehetõvé teszi, hogy délután középfokú végzettségû pedagógiai asszisztenssel egyedül maradjanak a gyerekek.

- Nem arról van szó, hogy a gyerekek szakszerû felügyeletét ne tudnák így ellátni az intézmények, de egy ilyen lépéssel az egész napos óvodai élet szakmai kontinuitása sérülne – mondta az Abcúgnak Bakonyi Anna, a Magyar Pedagógiai Társaság Kisgyermeknevelési Szakosztályának vezetõségi tagja.

Ez ugyanis azt jelentené, hogy képességfejlesztésrõl, és végsõ soron az iskolára való felkészítésrõl szóló foglalkozások délután nem, csak délelõtt lennének az intézményekben.

Pedig Réka, fõvárosi óvónõ interjúalanyunk szerint is délután volna leginkább tér a gyerekek egyéni fejlesztésére, amikor az alvás után, úgy fél négy magasságában a csoport egészének szabad játék kezdõdik.

A helyzet legalizálása helyett gyakorló óvónõ forrásunk és Bakonyi Anna szerint is inkább azokat az okokat kellene nagyon gyorsan megszüntetni, amik az elmúlt három-öt évben kicsúcsosodó óvodapedagógus-hiányt okozzák.

Az egyik ok a kezdõ óvodapedagógusok alulfizetettsége.

A pedagógus életpálya modell sajátosságai miatt ugyanis egy kezdõ óvodapedagógus 140 ezer forint körüli fizetésénél még a régebb óta pályán lévõ dadusok fizetése is magasabb. Ezért – ahogyan azt a tanárszakmában is látni -, sok felsõoktatásból frissen kikerülõ óvodapedagógus meg sem próbál elhelyezkedni a szakmában.

Bakonyi Anna szerint az alacsony bérek mellett olyan mértékben megnõttek az óvónõk adminisztrációs terhei, hogy az már „a tényleges szakmai finommunkától” veszi el az idõt.

Emellett – hangsúlyozta Bakonyi – épp most, júniusban léptek életbe olyan, az óvodákat érintõ törvényi intézkedések, amik az intézmények, és lényegében az óvodapedagógusok szakmai autonómiáját nyirbálják. Ilyen például az iskolaérettség megállapításának jogköre. Eddig az óvodák dönthettek arról, hogy a gyerek hat éves korát betöltve menjen-e iskolába, vagy esetleg (a szülõ kérésére és az óvodapedagógus javaslatára) maradjon még egy évet. Ez a jogkör mostantól egy állami szervnél lesz, de hogy melyiknél, azt még nem tudni.

- Ahogy azt sem, hogy miért jobb, ha egy központi szerv bírálja el az összes kérelmet, ami nem ismeri az érintett gyerekeket – tette hozzá Bakonyi Anna.

Igaz, vannak olyan szakértõk is, akik abban bíznak, a központi hivatal ezután is az óvoda véleményét veszi figyelembe a döntésnél, így a gyakorlatban talán nem lesz sok változás az eddigiekhez képest.

Akárhogy is, az óvónõhiány nem látszik csillapodni, és a következõ években is csak ront majd a helyzeten, hogy sok óvodapedagógus mehet majd nyugdíjba. Rékáék óvodájából is a „négy alapemberbõl” három eléri a nyugdíjkorhatárt az elkövetkezõ 2-3 évben.

Ennek ellenére az oktatásirányítás szintjén úgy tûnik, nem igazán vesznek tudomást a problémáról, új óvodák nyitásáról beszélnek, mikor már a meglévõkben sincs elég munkaerõ. Rétvári Bence, a humántárca államtitkára egy képviselõi interpellációra tavaly szeptemberben azt válaszolta, „mi nem az óvodabezárásban hiszünk, hanem az óvodák nyitásában!”. Kásler Miklós emberi erõforrás miniszter pedig egy XVII. kerületi óvodába látogatva azt mondta, a következõ években száz új óvoda épül és legalább nyolcvanat felújítanak a katolikus egyház 75 milliárd forinttal támogatott óvoda-fejlesztési programja keretében. Szerinte egyre több az óvónõ is, akiket a kormány kellõen megfizet.

Forrás: 24.hu
5 milliárddal megdobta a kormány Áder János klímavédelmi alapítványát
A Demokratikus Koalíció annak kapcsán reagált honlapján, hogy kiderült, 5 milliárd forintot ad a kormány hálából Áder János alapítvány...
Tragikus műhiba a Szigetvári Kórházban: Sóoldat helyett fertőtlenítővel kezeltek egy nőt, válságos az állapota
Válságos állapotban kezelnek egy asszonyt Pécsett, mert a Szigetvári Kórházban a műtét előtt összecseréltek két üveget, ezért sóoldat ...
Dzsudzsákra nem vonatkoznak a járványügyi jogszabályok? A rendőrség hallgat a focista karanténszegéséről
A rendőrség egy hete nem árulja el, vizsgálják-e, hogy Dzsudzsák Balázs megsértette a hatósági házi karanténra vonatkozó szabályokat. A ...
"Csak szemfényvesztés a veszélyhelyzet megszüntetéséről szóló törvény"
Miután a kormány kedd éjjel benyújtotta a parlamentnek a veszélyhelyzet megszüntetéséről szóló javaslatot és a veszélyhelyzet megszűnés...
Gulyás Gergely: Sikeresen védekeztünk, ezért szüntethető meg a rendkívüli jogrend
A koronavírus-járvány elleni védekezés eredményes, sikeres volt, ezért lehet megszüntetni a rendkívüli jogrendet, az egészségügyben azonb...
Rogán exfelesége lehet a teniszszövetség egyik vezetője
Az elnöki posztra fideszes politikust keresnek, hogy eltüntesse a 3,8 milliárdos tartozást, de szerephez juthat a kabinetirodát vezető miniszte...
Új rekord: 9 hónap alatt készült el egy 40 méteres hídszakasz Bicske és Mány között
A „végre” és az „ideje volt” a két legjellemzőbb reakció a bicskei és mányi lakosok részéről arra, hogy visszakapták használatra a...
„Teret ad az önkénynek” Orbánék új felhatalmazása
A kormány szerint a járvány második hullámakor nem lesz szükség újra a rendkívüli jogrend kihirdetésére, de ha a parlament elfogadja a ves...
Bizottságot kap a nyakába Kövér László
Bizottságot kap a nyakába Kövér László, az Európa Tanács (ET) Miniszteri Bizottsága figyeli majd, hogy az Országgyűlés miként változtat ...
Varga Judit: Magyarországon biztosított a jogállam
Gyorsan bebizonyosodott, hogy a Magyarország elleni jogállamisággal, veszélyhelyzettel kapcsolatos hazai és nemzetközi rágalomhadjárat alaptal...
Még nincs is itt Orbán születésnapja, de Szikoráék már pezsgővel köszöntötték (videó)
Pezsgővel köszöntötték fel Szikora Róberték a miniszterelnököt - szúrta ki a Hvg. Tették ezt egy videóban, ahol Szikora Róbert előadóm...
Orbánék benyújtották a 2021-es költségvetés tervezetét: Jön 2021-ben a hadigazdálkodás
Dráguló állam, csökkenő egészségügyi-, stagnáló oktatási-, és növekvő nyugdíjkiadások, az önkormányzatok ellehetetlenítése, megugr...
Mészáros és a haverok soha nem kaszáltak még olyan sok állami pénzt, mint koronavírus idején
Szerdára virradóra tette közzé a CRCB (Corruption Research Center Budapest) legfrissebb jelentését, amelyben 2005 januárjától 2020 április v...
Megvannak az adatok: 24 ezer beteget is hazaküldhettek Kásler utasítására
A koronavírusos betegek fogadására kialakított 32 917 kórházi ágy döntő részén korábban betegápolás folyt – írja Szél Bernadett kö...
Szakértő: Kásler egy senki az egészségügy átvilágításában
Kásler Miklós azt mondta, hogy kivételesen néminemű alapja van azoknak a híreknek, hogy Pintér Sándor végzi az egészségügy átvilágítás...
Semjén benyújtotta: Nagy felhatalmazása lesz a kormánynak
Jön az “egészségügyi válsághelyzet”: ezt hivatalosan Müller Cecília javasolhatja. De a kormány meglepően széles felhatalmazást kap, re...
Kovács Zoltán: Sok magyar a koronavírus-törvény miatt van életben
Az idő és az eredmények bizonyították, hogy a koronavírus elleni védekezésről szóló törvény Magyarország érdekeit szolgálta, sok magya...
Zártkapus meccsen szurkolt Szijjártó Dzsudzsákkal
„Aranylábú diplomatáink, hát belógtatok a lurkókkal egy zárt kapus focimeccsre?” Csak a Kispest! Ezzel tette egyértelművé maga S...
Tartósan elveszi a kormány az önkormányzatok egyik legfontosabb bevételét
A járvány elleni védekezés alapjába megy a gépjárműadóból várt teljes 87 milliárd forint, az önkormányzatok nem tarthatják meg a bevét...
Strasbourg: A házelnök megsértette a sajtószabadságot, amikor újságírókat tiltott ki a parlamentből
Ítéletet hozott a strasbourgi székhelyű Ember Jogok Európai Bírósága (EJEB): az Országgyűlés elnöke megsértette hat magyar újságíró s...
Teljes kudarc a kormány 4,6 milliárd Ft-os tiszai luxushajó-programja
Nem indul biztatóan az összesen 4,6 milliárd forint közpénzből útnak indított állami nyaralóhajó-program: a tavaly és az idén beszerzett ...
Kiakadt a Magyar Orvosi Kamara Káslerre, kőkeményen visszavágtak a miniszternek
Az Orvosi Kamara felszólította a döntéshozókat és minisztereket – „akik az egész nemzet szolgálatára kaptak felhatalmazást” –: váll...
Szijjártó: Európa egyik legjobban teljesítő gazdasága a magyar
A magyar gazdaság szereplőinek új világgazdasági versenyben kell helyt állniuk a koronavírus-járvány után - jelentette ki Szijjártó Péter...
Újabb felmérés: Elégedettek a magyarok a kormány döntéseivel
A felmérések szerint elégedett a magyar társdalom a koronavírus-járvány idején bevezetett kormányzati intézkedésekkel - mondta Nagy Dániel...
A Mészáros család 232 millióért tervezte meg az új felcsúti iskolát
Azt nem tudni, hogy mennyibe fog kerülni a beruházás, de az Orbán Viktor miniszterelnök falujába tervezett új iskolának csak a tervei több sz...
Az orvosi kamarával nem egyeztettek a háziorvosi ellátás államosításáról
"A mai nap híradós kérdésre elmondtam, hogy a Pintér miniszter úrral folytatott megbeszéléseken nem merült fel a háziorvosi rendszer államo...
Kásler szerint az orvosok tehetnek róla, hogy az ő utasításai miatt hazaküldték a betegeket
Kásler Miklós az Emberi Erőforrások Minisztériumának PR-akciójában indult álinterjúsorozata, a Miniszteri percek második epizódjában a le...
Kásler utasítására hétfőtől csak Pintér engedélyezheti a kórházak magánszerződéseit
Hétfőtől részleges szerződéskötési tilalmat rendelt el a magánszolgáltatókkal az állami fenntartású fekvőbeteg-intézményekben Kásler...
Nem lesz több dudálós tüntetés: eddig úgy 5 millióra büntették a résztvevőket
Nem szerveznek újabb dudálós tüntetést a Lánchídhoz a kórházi ágyak kiürítése miatt, jelentette be Facebook-oldalán Hadházy Ákos a 444...
Halász: A kormány segít az embereknek megtartani a fizetésüket, biztosítani a családjuk megélhetését
A baloldali önkormányzatokban kirúgások, fizetéscsökkenések, megszorítások követik egymást - mondta Halász János, a Fidesz-frakció szóv...
"A kormány 10 éve befagyasztotta a családi pótlékot és a nyugdíjminimumot!"
A párt közösségi oldalán azt írja, a Fidesz-kormány 10 éve befagyasztotta a családi pótlékot, a nyugdíjminimumot, az anyasági támogatás...
Tállai: A magyar lakosságot jó pénzügyi helyzetben találta a vírus
Az operatív törzs aktuális sajtótájékoztatóján Tállai András a magyar lakosság gazdasági helyzetéről és a hitelmoratórium tapasztalata...
Közel 300 milliós támogatást kapott a kormánytól Matolcsy fiának cége
Magyarország megakadályozta a koronavírus elszabadulását, így mostantól a munkahelyvédelem a válságkezelés új feladata, mondta a külügym...
Bárkinél lekapcsolhatja az internetet az állam
Július 1-től kétszer kilencven napra a titkosszolgálatok saját hatáskörben elrendelhetik egyes online szolgáltatások felfüggesztését. Ves...
Tiborcz 2,3 milliárd Ft osztalékkal gazdagodott, 1 milliárdért vette meg Mészáros szállodáját
Jelentős profit jött össze 2019-ben Tiborcz István, a miniszterelnök vejének fő cégénél, a BDPST Zrt.-nél: a 4,8 milliárd forint adózott ...
25,7 milliárdot ad két sportcsarnokra és határon túli programokra Orbán
A szerda esti Magyar Közlönyből derült ki, hogy a Modern Városok Program keretében 11,28 milliárd forintot különítettek el a szegedi kézila...
Németh Szilárd: Azért nincs migráns az országban mert védjük a határokat
Járványügyi veszélye is lenne a határőrizeti rendszer feladásának - hangsúlyozta a Honvédelmi Minisztérium parlamenti államtitkára szerda...
DK: Az Orbán-kormány a legnagyobb bajban árulta el és szúrta hátba a magyarokat
A Demokratikus Koalíció közleményében ma arról beszélt, hogy a kormány 36 milliárdot költ határon túli gazdasági támogatásokra, miközb...
Kormánytag: A koronavírus járvány elleni védekezés a kormány sikertörténete
Pintér Sándor belügyminiszter a "logisztikai" felelőse lehet az egészségügynek, egy államilag központosított készletgazdálkodás terén ő...
Orbánék döntöttek: 25 milliárd Ft megy két kézilabdacsarnokra
Varga Mihály pénzügyminiszternek gondoskodnia kell a szegedi kézilabdacsarnokra 11,3 milliárd, a tatabányai multifunkciós csarnokra pedig 13,4 ...
Új futballstadiont ígért Pécsnek Orbán Viktor
Fontos és sikeres egyeztetés zajlott kedden a Parlamentben. Hargitai János, Baranya országgyűlési képviselője árulta el a Pécsi Újságnak, ...
Várja a honvédség a munkanélkülieket bruttó 161 ezer Ft-ért
Nem kell fizikai szintfelmérőt teljesíteniük, hanem egy „sima” orvosi alkalmassági vizsgálat és erkölcsi bizonyítvány birtokában már m...
A gazdaságvédelmi pénzek tizedét tüntette el a kormány
Két nap alatt 166 milliárd forint ment el a gazdaságvédelmi alapól vitatható célokra. A kormány a válság elején hozott intézkedéssel lé...
150 milliárdot ad a kormány turisztikai fejlesztésekre
A magyarországi szálláshelyek teljes körű felújítását célzó program utolsó szakaszára, valamint további turisztikai fejlesztésekre úja...
Kásler: Soha nem hangzott el olyan utasítás, hogy ágyakat kell kiüríteni
A Demokrata közölt interjút Kásler Miklóssal. Ebben úgy fogalmazott, hogy soha nem hangzott el olyan utasítás, hogy ágyakat ki kell üríteni...
Két hét alatt több mint 330 milliót költött el óriásplakátokra a kormány
Május első felében 336 millió forintot költött a kormány a gazdaságvédelmi akciótervet reklámozó óriásplakátokra – derült ki Csárdi...
Megszavazták: 10 évre titkosította a Parlament a Budapest-Belgrád vasútvonal részleteit
A parlament kedden elfogadta, hogy a kulturális dolgozók a jövőben nem lesznek közalkalmazottak. Híradónk a döntés után megtudta: A Közgyű...
Megszavazták: Személyes adatokhoz is hozzáférhet a Nemzetbiztonsági Szolgálat
Az Országgyűlés 156 igen, 38 nem szavazattal jóváhagyta az egyes törvényeknek a polgárok biztonságát erősítő módosítását, amelyben t...
Negyedmillió magyar kérte, de a kormány visszavonta a műanyagtörvényt
Az Európai Unió 2021-től betiltja az olyan könnyen és olcsón helyettesíthető, egyszer használatos műanyagokat mint például a műanyag fül...
László Imre 100 milliós számlát küldött a kormánynak
A DK azt mondja, hogy csökkent a COVID-osztályokon dolgozók bére. A párt szerint viszont nem csökkenteni, hanem megduplázni kellene az egészs...
Kásler: Olyan személyek gyilkosoznak le, akiket vagy akik családtagjait gyógyítottam az onkológián
A miniszter a Demokratának adott interjúban elmondta, hogy szerinte az ellenzék csak azért támadja, mert komoly érdeksérelmeket okozó átalak...
"Az Orbán-kormány haláltánca"
Egy településtől csak akkor lehet elvenni területet, ha azt a lakosság helyi népszavazáson jóváhagyta – indokolja Bajor Tibor egyetemi okta...
Szomorú jövőkép: újabb elvándorlási hullámmal számolhat Magyarország
Bár a tendencia javul, a Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint évente még mindig mintegy húszezer magyar dönt úgy, hogy külföldön fog...
Mindent tudni fognak: Semjén törvényjavaslata lényegében minden személyes adatunkat tálcán kínálhatja fel a Nemzetbiztonsági Szakszolgálatnak
Egy kormánypárti törvényjavaslat felhatalmazná a Nemzetbiztonsági Szakszolgálatot arra, hogy egy Magyarországot érő kibertámadás elhárít...
Der Standard: Orbán a parlamenti szavazások révén bontotta le a demokráciát
A bécsi Der Standard röviden kommentárjálta a hétvégi bejelentéssel kapcsolatban, hogy Budapesten is újraindult az élet, és hogy a magyar ve...
Apasztja a járvány az ápolói béreket: Az egy órára jutó nettó bérük az 1000 Ft-ot sem éri el
Apasztja a járvány az ápolói béreket - írja a Népszava. A lap szerint sok egészségügyi dolgozónak csökkent a fizetése a járvány elleni ...
Orbán aláírta a kormányhatározatot: Új sportcsarnokra ad pénzt a kormány Székesfehérváron
A hétfő esti Magyar Közlöny egyik kormányhatározatából kiderül, hogy a kabinet a gazdaságvédelmi akcióterv keretében – összhangban a M...
36,5 milliárdot ad a kormány a határon túli gazdaságfejlesztésre
A hétfői Magyar Közlönyben megjelent kormányhatározat alapján jelentős pénzeket, összesen 83 milliárd forintot mozgatott át a kabinet a ga...
Czutor Zoltán agyonveréséről filozofál Bayer Zsolt
Ismét remek elmélkedést tett közzé blogján Bayer Zsolt. A lovagkereszttel is kitüntetett publicistát most éppen az háborította fel, hogy a...
Még 82 milliárdot kap a gazdaságvédelmi alapból Mészáros a Budapest-Belgrád vasútvonal fejlesztésére
Még 82 129 847 503 forintot csoportosítanak át a Budapest-Belgrád vasútvonal fejlesztésére az idei költségvetésben, eredetileg ezt a pénzt ...
A fideszes polgármester jelentette fel rémhírterjesztésért a gyulai férfit
Múlthét szerdán közel tucatnyi rendőr tartott házkutatást rémhírterjesztés gyanúja miatt a Momentum tagjaként ismert ellenzéki hangadón...
MSZP: százezrek veszítik el a munkájukat a járvány miatt, az augusztus 20-i tűzijáték költségén inkább rajtuk kéne segíteni
A koronavírus-járvány következményeinek enyhítésére és szociális támogatásokra fordítsa a kormány inkább a nagyszabású augusztus 20-i...
Die Presse: Orbán tudatosan kiaknázza az unió gyengeségeit
Már megint Orbán Viktor nevet a végén, mivel tudatosan kiaknázza az unió gyengeségeit. Erre figyelmeztet Közép-Európa egyik legjobb amerikai...
Koncz Zsuzsa: Már elég régóta ilyen korban élünk, csak épp a hajnali letartóztatások hiányoztak
Lehetséges, hogy újra olyan korban élünk, amikor a jelbeszédnek kell dominálnia? És itt most utalok azokra az emberekre, akiket a héten elvitt...
Ferge Zsuzsa: Az embertelenség a rendszer lényege
A Széchenyi-díjas szociológus, a Magyar Tudományos Akadémia tagja egész életében a hazai szegénység felszámolásáért küzdött. Társadal...
Rémhírterjesztésért feljelenti saját magát Bencsik János független képviselő
Bencsik János független országgyűlési képviselő a közelmúltban jelentkezett egy Facebook-videóval, amelyen egy egészségügyi dolgozóval b...
Orbán ennek nem fog örülni: A néppárti vezető azt javasolja, központilag osszák el az uniós helyreállítási támogatásokat
Az Európai Számvevőszék, az Európai Bizottság és az Európai Parlament közvetlen ellenőrzése alá kell vonni a koronavírus-járvány gazdas...
Orbán Viktor felhatalmazta: Pintér világítja át az egészségügyet
Megszaporodott az egészségügyi szakemberek látogatása a belügyminiszternél az elmúlt hetekben. Pintér Sándor a közelmúltban fogadta a Magy...
Szegedi aneszteziológus: a központilag beszerzett lélegeztetőgépek alkalmatlanok a koronavírus kezelésére
Egy Facebook-posztban most névvel is vállalja Lovas András szegedi aneszteziológus és intenzív terápiás orvos, hogy a koronavírus elleni véd...
Ujhelyi István: Ebből óriási balhé lesz a Fideszben
A szocialista EP-képviselő nyílt levelében azt írja, hogy a Fidesz EP-képviselői is megszavazták a héten azt a parlamenti jelentést, amely ...
Orbán átvette Jézus helyét drMáriás festményén
Feltűnik körülötte Mága Zoltán, Mészáros Lőrinc, Recep Tayyip Erdogan és Donald Trump is. Az utolsó vacsora a járvány megállítása el...
A felcsúti akadémia a járvány idején is kapott plusz kétszázmilliót közpénzből
Egy december közepi törvénymódosítással élve a felcsúti focialapítvány az önrészt megspórolva száz százalékban TAO-támogatásból, va...
Orbán: 100 ezer fő mehet a közfoglalkoztatásba, a fiatalokat várja a honvédség
Csipkelődős hangulatban ébredt péntek reggel Orbán Viktor miniszterelnök, legalábbis szokásos rádióinterjújában Karácsony Gergely főpolg...
Pénzt vesz el a kormány az önkormányzatoktól, közben atlétikai stadionra és kézilabdára is milliárdok mennek el
Mint a Magyar Közlönyből megtudhattuk, a Nemzeti Atlétikai Központ megvalósításához szükséges bontási, megszüntetési és ahhoz kapcsoló...
Míg másokat kivéreztet, közben 1,2 milliárdot szór szét a kormány több baráti településnek
A kormány segít a bajban, főleg, ha a szövetségeikről van. szó. Ez derül ki abból a parlamenti levelezésből, amit Tordai Bence, a Párbesz...
5 milliárddal megdobta a kormány Áder János klímavédelmi alapítványát
  
Tragikus műhiba a Szigetvári Kórházban: Sóoldat helyett fertőtlenítővel kezeltek egy nőt, válságos az állapota
  
Dzsudzsákra nem vonatkoznak a járványügyi jogszabályok? A rendőrség hallgat a focista karanténszegéséről
  
"Csak szemfényvesztés a veszélyhelyzet megszüntetéséről szóló törvény"
  
Gulyás Gergely: Sikeresen védekeztünk, ezért szüntethető meg a rendkívüli jogrend
  
Rogán exfelesége lehet a teniszszövetség egyik vezetője
  
Új rekord: 9 hónap alatt készült el egy 40 méteres hídszakasz Bicske és Mány között
  
„Teret ad az önkénynek” Orbánék új felhatalmazása
  
Bizottságot kap a nyakába Kövér László
  
Varga Judit: Magyarországon biztosított a jogállam
  
Még nincs is itt Orbán születésnapja, de Szikoráék már pezsgővel köszöntötték (videó)
  
Orbánék benyújtották a 2021-es költségvetés tervezetét: Jön 2021-ben a hadigazdálkodás
  
Mészáros és a haverok soha nem kaszáltak még olyan sok állami pénzt, mint koronavírus idején
  
Megvannak az adatok: 24 ezer beteget is hazaküldhettek Kásler utasítására
  
Szakértő: Kásler egy senki az egészségügy átvilágításában
  
Semjén benyújtotta: Nagy felhatalmazása lesz a kormánynak
  
Kovács Zoltán: Sok magyar a koronavírus-törvény miatt van életben
  
Zártkapus meccsen szurkolt Szijjártó Dzsudzsákkal
  
Tartósan elveszi a kormány az önkormányzatok egyik legfontosabb bevételét
  
Strasbourg: A házelnök megsértette a sajtószabadságot, amikor újságírókat tiltott ki a parlamentből
  
Teljes kudarc a kormány 4,6 milliárd Ft-os tiszai luxushajó-programja
  
Kiakadt a Magyar Orvosi Kamara Káslerre, kőkeményen visszavágtak a miniszternek
  
Szijjártó: Európa egyik legjobban teljesítő gazdasága a magyar
  
Újabb felmérés: Elégedettek a magyarok a kormány döntéseivel
  
A Mészáros család 232 millióért tervezte meg az új felcsúti iskolát
  
Az orvosi kamarával nem egyeztettek a háziorvosi ellátás államosításáról
  
Kásler szerint az orvosok tehetnek róla, hogy az ő utasításai miatt hazaküldték a betegeket
  
Kásler utasítására hétfőtől csak Pintér engedélyezheti a kórházak magánszerződéseit
  
Nem lesz több dudálós tüntetés: eddig úgy 5 millióra büntették a résztvevőket
  
Halász: A kormány segít az embereknek megtartani a fizetésüket, biztosítani a családjuk megélhetését
  
"A kormány 10 éve befagyasztotta a családi pótlékot és a nyugdíjminimumot!"
  
Tállai: A magyar lakosságot jó pénzügyi helyzetben találta a vírus
  
Közel 300 milliós támogatást kapott a kormánytól Matolcsy fiának cége
  
Bárkinél lekapcsolhatja az internetet az állam
  
Tiborcz 2,3 milliárd Ft osztalékkal gazdagodott, 1 milliárdért vette meg Mészáros szállodáját
  
25,7 milliárdot ad két sportcsarnokra és határon túli programokra Orbán
  
Németh Szilárd: Azért nincs migráns az országban mert védjük a határokat
  
DK: Az Orbán-kormány a legnagyobb bajban árulta el és szúrta hátba a magyarokat
  
Kormánytag: A koronavírus járvány elleni védekezés a kormány sikertörténete
  
Orbánék döntöttek: 25 milliárd Ft megy két kézilabdacsarnokra
  
Új futballstadiont ígért Pécsnek Orbán Viktor
  
Várja a honvédség a munkanélkülieket bruttó 161 ezer Ft-ért
  
A gazdaságvédelmi pénzek tizedét tüntette el a kormány
  
150 milliárdot ad a kormány turisztikai fejlesztésekre
  
Kásler: Soha nem hangzott el olyan utasítás, hogy ágyakat kell kiüríteni
  
Két hét alatt több mint 330 milliót költött el óriásplakátokra a kormány
  
Megszavazták: 10 évre titkosította a Parlament a Budapest-Belgrád vasútvonal részleteit
  
Megszavazták: Személyes adatokhoz is hozzáférhet a Nemzetbiztonsági Szolgálat
  
Negyedmillió magyar kérte, de a kormány visszavonta a műanyagtörvényt
  
László Imre 100 milliós számlát küldött a kormánynak
  
Kásler: Olyan személyek gyilkosoznak le, akiket vagy akik családtagjait gyógyítottam az onkológián
  
"Az Orbán-kormány haláltánca"
  
Szomorú jövőkép: újabb elvándorlási hullámmal számolhat Magyarország
  
Mindent tudni fognak: Semjén törvényjavaslata lényegében minden személyes adatunkat tálcán kínálhatja fel a Nemzetbiztonsági Szakszolgálatnak
  
Der Standard: Orbán a parlamenti szavazások révén bontotta le a demokráciát
  
Apasztja a járvány az ápolói béreket: Az egy órára jutó nettó bérük az 1000 Ft-ot sem éri el
  
Orbán aláírta a kormányhatározatot: Új sportcsarnokra ad pénzt a kormány Székesfehérváron
  
36,5 milliárdot ad a kormány a határon túli gazdaságfejlesztésre
  
Czutor Zoltán agyonveréséről filozofál Bayer Zsolt
  
Még 82 milliárdot kap a gazdaságvédelmi alapból Mészáros a Budapest-Belgrád vasútvonal fejlesztésére
  
A fideszes polgármester jelentette fel rémhírterjesztésért a gyulai férfit
  
MSZP: százezrek veszítik el a munkájukat a járvány miatt, az augusztus 20-i tűzijáték költségén inkább rajtuk kéne segíteni
  
Die Presse: Orbán tudatosan kiaknázza az unió gyengeségeit
  
Koncz Zsuzsa: Már elég régóta ilyen korban élünk, csak épp a hajnali letartóztatások hiányoztak
  
Ferge Zsuzsa: Az embertelenség a rendszer lényege
  
Rémhírterjesztésért feljelenti saját magát Bencsik János független képviselő
  
Orbán ennek nem fog örülni: A néppárti vezető azt javasolja, központilag osszák el az uniós helyreállítási támogatásokat
  
Orbán Viktor felhatalmazta: Pintér világítja át az egészségügyet
  
Szegedi aneszteziológus: a központilag beszerzett lélegeztetőgépek alkalmatlanok a koronavírus kezelésére
  
Ujhelyi István: Ebből óriási balhé lesz a Fideszben
  
Orbán átvette Jézus helyét drMáriás festményén
  
A felcsúti akadémia a járvány idején is kapott plusz kétszázmilliót közpénzből
  
Orbán: 100 ezer fő mehet a közfoglalkoztatásba, a fiatalokat várja a honvédség
  
Pénzt vesz el a kormány az önkormányzatoktól, közben atlétikai stadionra és kézilabdára is milliárdok mennek el
  
Míg másokat kivéreztet, közben 1,2 milliárdot szór szét a kormány több baráti településnek
  
THE TIMES IMPRESSZUM