THE TIMES
Egy budapesti apa bevizsgáltatta a csapvizük ólomtartalmát, a határérték hatszorosát mérték!
Egy budapesti édesapa bevizsgáltatta a csapvizük ólomtartalmát a Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) ingyenes programjában. A csapnyitáskor 64 mik­ro­gramm/liter értéket mértek, ami a megengedett határérték több mint hatszorosa. Az édesapa szerette volna kideríteni, hogy mi a teendõ ilyen esetben, azonban a hivatalos szervek még nem tudnak megoldást nyújtani a problémára.

Az édesapa Budapest belvárosában, egy V. kerületi társasházban él a családjával. Sosem gondolta volna, hogy valaha félteni fogja a négyéves ikerfiait attól, hogy csapvizet igyanak. Az, hogy a vízvezetékek ólomból vannak, fél évvel ezelõtt derült ki számára: a felsõ szomszédjánál szerelték azokat, és a szomszéd bevizsgáltatta a csapvizet, az eredményekbõl pedig kiderült, hogy vizük erõsen szennyezett a toxikus nehézfémmel.

Ez azért baj, mert az ivóvízbe kerülõ ólomnak káros egészségügyi hatásai vannak. A magas ólomtartalom elsõsorban a várandósok és a három év alatti kisgyermekek esetén okozhat egészségügyi problémákat, fõként a magzatok és a kisgyermekek szellemi fejlõdésére jelenthet veszélyt.

A férfi, miután tudomást szerzett arról, hogy ólomcsövek futnak a lakásában, jelentkezett a Nemzeti Népegészségügyi Központ (az ÁNTSZ utódja) programjába, ahol ingyenesen bevizsgáltathatta a csapvizük ólomtartalmát. A Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) „nyitott laboratórium” programját az Európai Unió pénzeli. Az ólomtartalom vizsgálatára 500 millió forint áll rendelkezésre, 2018 óta az NNK évente 1000 mintát tud bevizsgálni, a program 2020. március végéig tart. Tavaly májusig a Nemzeti Népegészségügyi Központ 2700 csapvízmintát vizsgált meg programban, és ezek egyötödénél állapítottak meg határérték feletti ólomtartalmat. Készült egy térkép is, ami az épületek kora alapján a csapvíz ólomtartalmának kockázatát mutatja. Az édesapa is leadta a csapvízmintát az NNK-nál, három hónap múlva pedig megérkezett az eredmény, ami igencsak ledöbbentette.

A csapnyitáskor 64 mikrogramm/liter értéket mértek, egy perc folyatás után pedig 21 mikrogramm/litert. A csapnyitáskor mért eredmény több mint hatszorosa a megengedett 10 mikrogramm/liter határértéknek.

A gyerekek sokkal érzékenyebbek az ivóvízben elõforduló ólomra, ezért az apa megvizsgáltatta a fiai vérét is. Az ANTSZ ingyenes mérést biztosít, de ez végül mégis egy költségtérítéses magánlaborban fejezõdött be, mert az ANTSZ laborgépe beláthatatlan ideig üzemképtelenné vált.

A vizsgálat a gyerekek vérében 3 mikrogramm/deciliteres ólomszintet mutatott ki. A szülõk azt nem tudták, hogy ez az eredmény magasnak számít-e. A toxikológián dolgozó gyermekorvos arról tájékoztatta õket, hogy a víz ólomtartalmát csak nemrég kezdték vizsgálni itthon, így az egészségre gyakorolt hatásáról majd csak 5-10 év múlva tudnak beszámolni. A szakirodalom 5 mikrogramm/deciliter megengedhetõ értékhatárt nevez meg, amit más toxikológus orvos is megerõsített, és tájékoztatta a szülõket, hogy a gyerekek vérében lévõ körülbelül 3mikrogramm/deciliter érték miatt nem kell aggódni és nincs egyéb teendõ.

Közben az édesapa az ismerõseinek is javasolta, hogy vizsgáltassák be a csapvizüket, és volt, akinél a határérték kilencszeresét mérték. “Most, hogy megvan az eredmény, mindenki csodálkozik, és keresi, hogy mit lehet tenni?” – mondta az apa az Átlátszónak. Az NNK csupán arról tájékoztatta, hogy a víz nem iható, ezért ne fogyasszák, és ne használják fõzéshez sem. A palackos vízen kívül más alternatívával azonban nem tudtak szolgálni, hiszen a vízszûrõk hatékonyságát még vizsgálják, addig pedig nem nyilatkozhatnak ezekrõl az opciókról, amíg nem rendelkeznek pontos eredményekkel.

“Korábban el sem tudtam volna képzelni, de jelenleg PET palackos vizet iszunk, és abból is fõzünk. Nagy segítség lenne a lakosságot minél hamarabb tájékoztatni arról, hogy a lehetséges háztartási szûrõberendezések mûködnek, vagy sem.” – véli az édesapa.
“A függõségi viszonyban mûködõ óvodák nem mernek lépni”

Az apa szerette volna megtudni, hogy az óvodában szintén ólommal szennyezett-e a csapvíz, amit a gyerekei isznak. A belvárosi intézmény egy régi bérházban található. Az állami óvodában dolgozók tudomása szerint az elmúlt 30 évben biztosan nem volt ilyen mérés, és a szülõk sem jogosultak megvizsgáltatni a vizet – miközben a nemzetközi ajánlások egyértelmûen megfogalmazzák, hogy gyerekek által látogatott intézményekben nincs elfogadható határérték. Az elmúlt néhány hétben már palackos vizet visznek a gyerekei az óvodába, egészen addig, amíg nem derül ki, hogy pontosan milyen minõségû ott a csapvíz.

Az óvodavezetõ azt javasolta az édesapának, hogy írjon egy levelet az önkormányzatnak.

“Nekem úgy tûnik, hogy ebben fontos a civilek közbenjárása, mert a függõségi viszonyban mûködõ óvodák nem mernek lépni. Remélem, hogy a gyerekeimnek nincs komolyabb egészségkárosodása az ólomtól, szerencsére nincsenek érzékelhetõ tüneteik. Objektív adatok lennének megnyugtatók, és hiányolom, hogy nincs korrekt tájékoztatás a veszélyrõl és a lehetséges megoldásokról sem. Mindenki a homokba dugja a fejét, mondván, hogy évtizedek óta ezt a vizet isszuk. Nekem hónapokba telt a többszörösen szennyezett laboreredmények átvételétõl, mire kiderítettem, hogy milyen lehetõségeink vannak. Nehezen és körülményesen jutottunk sokszor egymásnak ellentmondó információkhoz. A mai napig nem egyértelmû, hogy mekkora problémával állunk szemben.” – mondta az édesapa
lapunknak.

A szakemberek már több mint egy évtizede tisztában vannak azzal a problémával, hogy a régi épületek vízvezetékeibõl ólomszennyezés juthat az ivóvízbe, mely jelentõs egészségügyi kockázatot jelent” – mondja Azari Katalin vegyészmérnök.

A vízmû szakemberei is tudták, hiszen 15 évvel ezelõtt elkezdték kicserélni például a fõvárosban az ólomból készült gerinc- és bekötõvezetékeket. Az ólomszennyezés esetében a vízszolgáltatók felelõssége azonban csak a vízóráig tart, az épületen belüli vízhálózat cseréje már a tulajdonosok feladata. A hivatalos statisztikákban megjelenõ kiváló vízminõség az ólom szempontjából azért nem mérvadó, mert az ólom beoldódása számtalan paraméter függvénye, így az akár egy épületen belül is változhat lakásról-lakásra. Többek között ezért indult az NNK-nál az ólomszennyezés kockázatának felmérésére ingyenes lakossági vizsgálat.

A probléma ennek a térítésmentes monitorozásnak köszönhetõen került a lakosság látókörébe, miután az NNK 2017-ben európai uniós támogatást nyert rá: félmilliárd forintból az ingyenes lakossági vizsgálatokon kívüli megoldási lehetõségeket is vizsgálnak.

“Azonban még mindig vannak szülõk és várandós nõk, akik olyan helyen laknak, ahol ólomszennyezett a víz, és nem tudnak a problémáról. Miközben a hatóság 2017-ben félmilliárd forintot kapott többek között azért, hogy a veszélyeztetettek valós segítséget is kapjanak, több mint két év után a védõnõk még mindig nem hívják fel a várandósok figyelmét a problémára. Még mindig vannak olyan csecsemõk, akiket ólomszennyezett vízbõl készült tápszerrel etetnek” – mondja Azari Katalin.

Az ólommal szennyezett csapvíz nem csak budapesti probléma, Szegeden mértek 700 mikrogramm/literes értéket is. Az Alföldön pl. a lágy víz miatt nem alakul ki vízkõ, amely gátolná a beoldódást, és a víz alacsonyabb pH-ja is az ólomszennyezést növelõ tényezõ.

Végleges megoldást az ólomból készült csövek és szerelvények teljes körû cseréje jelentene, ami viszont hatalmas kiadás például egy társasház esetében. Addig is biztonságos megoldást jelent a tanúsított, ólom eltávolítására bevizsgált víztisztító kisberendezések használata. Az ólom eltávolítása többféle vízkezelési technológiával is lehetséges, az egyes lehetõségek elõnyeinek és hátrányainak mérlegelése szakmai kompetenciát igényel. Így nem ajánlható univerzálisan egy-egy kisberendezés anélkül, hogy annak biztonságos alkalmazási feltételeirõl az NNK ne gyõzõdne meg.

Az EU által támogatott program keretében az NNK éppen ezért víztisztítókat is vizsgál(t), melynek eredménye lesz azon készülékek listája, amik alkalmasak lehetnek (tanúsítottak) ólom eltávolításra. A programnak ez a része hónapokat csúszik az eredeti tervhez képest. Van már NNK vizsgálati eredménnyel is rendelkezõ víztisztító, de azt az NNK még nem ajánlja – valamikor nyár végére ígérik az összefoglaló jegyzõkönyveket.

Az érintett szülõk több mint két évvel a program kezdete óta még mindig csak a problémával szembesülhetnek, nem pedig a lehetséges, biztonságos megoldással. A kérdéseinket elküldtük az NNK-nak, de nem reagáltak megkeresésünkre.

A Magyar Víziközmû Szövetségnél (MaVíz) is rákérdeztünk, hogy állnak országosan az ólomtartalmú bekötõvezetékek cseréjével. A szövetség tájékoztatása szerint az országban közel 93.700 km hosszúságú vezetékhálózat található, melybõl a bekötõvezetékek hossza körülbelül 24.000 km. A bekötõvezetékekbõl az ólom anyagú csõvezeték hossza körülbelül 100 km, ami a hálózatnak csupán 0,4%-a. A MaVíz azt is hozzátette, hogy az 1970-es évek elõtt épített társasházak belsõ hálózatában van jelen nagy számban az ólomvezeték. Ez a közszolgáltatáson kívül esik, ugyanis a belsõ hálózat cseréje a tulajdonosok felelõssége és feladata.

A Fõvárosi Vízmûvek válaszából kiderül, hogy az ólomból készült bekötõvezetékek szisztematikus felszámolása keretében a társaság 1997-2018 között megközelítõleg 30 ezer ólombekötést váltott ki új, korszerû csövekkel, és 3,5 milliárd forintot meghaladó ráfordítással.

“Ennek köszönhetõen a jelenleg üzemeltetett 233 000 bekötõvezetékbõl nyilvántartásunk szerint ma már csak 3 300 darabra tehetõ a részben vagy egészben ólomanyagú vezetékek száma, ami a bekötések 1,4%-a.” – írta a társaság.

Tájékoztatásuk szerint teljes egészében felszámolták azokat a fõvárosi gyermekintézményeket ellátó közcsõhálózaton található bekötéseket, amelyek nyilvántartásuk szerint ólmot tartalmaztak.

Jelenleg a még meglévõ ólom bekötõvezetékek cseréjét csak saját beruházási forrásból tudják fokozatosan megvalósítani. “Várjuk a Budapest területére kiterjedõ KEOP pályázatunk megvalósulását, amelynek része az ólomcsere-program is, 1,5 milliárd Ft értékben. Ezt a tulajdonos Fõvárosi Önkormányzat használhatja fel a programban ólombekötések cseréjére.”

A Fõvárosi Vízmûvek tehát még mindig arra az uniós forrásra vár, ami a budapesti ivóvízhálózat rendszerének hálózati fejlesztését finanszírozza, melynek része az ólom bekötõvezetékek cseréje is. A teljes projekt támogatási összege eredetileg 27,7 milliárd forint volt, amit idõközben megvágtak 13,73 milliárd forintra. A statisztikák szerint a támogatás valóban nem került még kifizetésre, a projekt megvalósítását a tervek szerint 2020 végéig kell befejezniük.

Zsilák Szilvia

Forrás: Átlátszó
Ezt olvassák mások:
A világon a magyarok aggódnak a legjobban az egészségügy miatt!
Az Ipsos nemzetközi közvélemény-kutató felmérésébõl kiderült, nagyon pesszimistán kezdte ...
Deutsch: Magyarország nem kap plusz támogatást a koronavírus elleni harcra
Gulyás: Majdnem minden döntésnél az elsők vagyunk
Egy budapesti apa bevizsgáltatta a csapvizük ólomtartalmát, a határérték hatszorosát mérték!
Egy budapesti édesapa bevizsgáltatta a csapvizük ólomtartalmát a Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) ingyenes programjában. A csapnyitáskor 64 mik­ro­gramm/liter értéket mértek, ami a megengedett határérték több mint hatszorosa. Az édesapa szerette volna kideríteni, hogy mi a teendõ ilyen esetben, azonban a hivatalos szervek még nem tudnak megoldást nyújtani a problémára.

Az édesapa Budapest belvárosában, egy V. kerületi társasházban él a családjával. Sosem gondolta volna, hogy valaha félteni fogja a négyéves ikerfiait attól, hogy csapvizet igyanak. Az, hogy a vízvezetékek ólomból vannak, fél évvel ezelõtt derült ki számára: a felsõ szomszédjánál szerelték azokat, és a szomszéd bevizsgáltatta a csapvizet, az eredményekbõl pedig kiderült, hogy vizük erõsen szennyezett a toxikus nehézfémmel.

Ez azért baj, mert az ivóvízbe kerülõ ólomnak káros egészségügyi hatásai vannak. A magas ólomtartalom elsõsorban a várandósok és a három év alatti kisgyermekek esetén okozhat egészségügyi problémákat, fõként a magzatok és a kisgyermekek szellemi fejlõdésére jelenthet veszélyt.

A férfi, miután tudomást szerzett arról, hogy ólomcsövek futnak a lakásában, jelentkezett a Nemzeti Népegészségügyi Központ (az ÁNTSZ utódja) programjába, ahol ingyenesen bevizsgáltathatta a csapvizük ólomtartalmát. A Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) „nyitott laboratórium” programját az Európai Unió pénzeli. Az ólomtartalom vizsgálatára 500 millió forint áll rendelkezésre, 2018 óta az NNK évente 1000 mintát tud bevizsgálni, a program 2020. március végéig tart. Tavaly májusig a Nemzeti Népegészségügyi Központ 2700 csapvízmintát vizsgált meg programban, és ezek egyötödénél állapítottak meg határérték feletti ólomtartalmat. Készült egy térkép is, ami az épületek kora alapján a csapvíz ólomtartalmának kockázatát mutatja. Az édesapa is leadta a csapvízmintát az NNK-nál, három hónap múlva pedig megérkezett az eredmény, ami igencsak ledöbbentette.

A csapnyitáskor 64 mikrogramm/liter értéket mértek, egy perc folyatás után pedig 21 mikrogramm/litert. A csapnyitáskor mért eredmény több mint hatszorosa a megengedett 10 mikrogramm/liter határértéknek.

A gyerekek sokkal érzékenyebbek az ivóvízben elõforduló ólomra, ezért az apa megvizsgáltatta a fiai vérét is. Az ANTSZ ingyenes mérést biztosít, de ez végül mégis egy költségtérítéses magánlaborban fejezõdött be, mert az ANTSZ laborgépe beláthatatlan ideig üzemképtelenné vált.

A vizsgálat a gyerekek vérében 3 mikrogramm/deciliteres ólomszintet mutatott ki. A szülõk azt nem tudták, hogy ez az eredmény magasnak számít-e. A toxikológián dolgozó gyermekorvos arról tájékoztatta õket, hogy a víz ólomtartalmát csak nemrég kezdték vizsgálni itthon, így az egészségre gyakorolt hatásáról majd csak 5-10 év múlva tudnak beszámolni. A szakirodalom 5 mikrogramm/deciliter megengedhetõ értékhatárt nevez meg, amit más toxikológus orvos is megerõsített, és tájékoztatta a szülõket, hogy a gyerekek vérében lévõ körülbelül 3mikrogramm/deciliter érték miatt nem kell aggódni és nincs egyéb teendõ.

Közben az édesapa az ismerõseinek is javasolta, hogy vizsgáltassák be a csapvizüket, és volt, akinél a határérték kilencszeresét mérték. “Most, hogy megvan az eredmény, mindenki csodálkozik, és keresi, hogy mit lehet tenni?” – mondta az apa az Átlátszónak. Az NNK csupán arról tájékoztatta, hogy a víz nem iható, ezért ne fogyasszák, és ne használják fõzéshez sem. A palackos vízen kívül más alternatívával azonban nem tudtak szolgálni, hiszen a vízszûrõk hatékonyságát még vizsgálják, addig pedig nem nyilatkozhatnak ezekrõl az opciókról, amíg nem rendelkeznek pontos eredményekkel.

“Korábban el sem tudtam volna képzelni, de jelenleg PET palackos vizet iszunk, és abból is fõzünk. Nagy segítség lenne a lakosságot minél hamarabb tájékoztatni arról, hogy a lehetséges háztartási szûrõberendezések mûködnek, vagy sem.” – véli az édesapa.
“A függõségi viszonyban mûködõ óvodák nem mernek lépni”

Az apa szerette volna megtudni, hogy az óvodában szintén ólommal szennyezett-e a csapvíz, amit a gyerekei isznak. A belvárosi intézmény egy régi bérházban található. Az állami óvodában dolgozók tudomása szerint az elmúlt 30 évben biztosan nem volt ilyen mérés, és a szülõk sem jogosultak megvizsgáltatni a vizet – miközben a nemzetközi ajánlások egyértelmûen megfogalmazzák, hogy gyerekek által látogatott intézményekben nincs elfogadható határérték. Az elmúlt néhány hétben már palackos vizet visznek a gyerekei az óvodába, egészen addig, amíg nem derül ki, hogy pontosan milyen minõségû ott a csapvíz.

Az óvodavezetõ azt javasolta az édesapának, hogy írjon egy levelet az önkormányzatnak.

“Nekem úgy tûnik, hogy ebben fontos a civilek közbenjárása, mert a függõségi viszonyban mûködõ óvodák nem mernek lépni. Remélem, hogy a gyerekeimnek nincs komolyabb egészségkárosodása az ólomtól, szerencsére nincsenek érzékelhetõ tüneteik. Objektív adatok lennének megnyugtatók, és hiányolom, hogy nincs korrekt tájékoztatás a veszélyrõl és a lehetséges megoldásokról sem. Mindenki a homokba dugja a fejét, mondván, hogy évtizedek óta ezt a vizet isszuk. Nekem hónapokba telt a többszörösen szennyezett laboreredmények átvételétõl, mire kiderítettem, hogy milyen lehetõségeink vannak. Nehezen és körülményesen jutottunk sokszor egymásnak ellentmondó információkhoz. A mai napig nem egyértelmû, hogy mekkora problémával állunk szemben.” – mondta az édesapa
lapunknak.

A szakemberek már több mint egy évtizede tisztában vannak azzal a problémával, hogy a régi épületek vízvezetékeibõl ólomszennyezés juthat az ivóvízbe, mely jelentõs egészségügyi kockázatot jelent” – mondja Azari Katalin vegyészmérnök.

A vízmû szakemberei is tudták, hiszen 15 évvel ezelõtt elkezdték kicserélni például a fõvárosban az ólomból készült gerinc- és bekötõvezetékeket. Az ólomszennyezés esetében a vízszolgáltatók felelõssége azonban csak a vízóráig tart, az épületen belüli vízhálózat cseréje már a tulajdonosok feladata. A hivatalos statisztikákban megjelenõ kiváló vízminõség az ólom szempontjából azért nem mérvadó, mert az ólom beoldódása számtalan paraméter függvénye, így az akár egy épületen belül is változhat lakásról-lakásra. Többek között ezért indult az NNK-nál az ólomszennyezés kockázatának felmérésére ingyenes lakossági vizsgálat.

A probléma ennek a térítésmentes monitorozásnak köszönhetõen került a lakosság látókörébe, miután az NNK 2017-ben európai uniós támogatást nyert rá: félmilliárd forintból az ingyenes lakossági vizsgálatokon kívüli megoldási lehetõségeket is vizsgálnak.

“Azonban még mindig vannak szülõk és várandós nõk, akik olyan helyen laknak, ahol ólomszennyezett a víz, és nem tudnak a problémáról. Miközben a hatóság 2017-ben félmilliárd forintot kapott többek között azért, hogy a veszélyeztetettek valós segítséget is kapjanak, több mint két év után a védõnõk még mindig nem hívják fel a várandósok figyelmét a problémára. Még mindig vannak olyan csecsemõk, akiket ólomszennyezett vízbõl készült tápszerrel etetnek” – mondja Azari Katalin.

Az ólommal szennyezett csapvíz nem csak budapesti probléma, Szegeden mértek 700 mikrogramm/literes értéket is. Az Alföldön pl. a lágy víz miatt nem alakul ki vízkõ, amely gátolná a beoldódást, és a víz alacsonyabb pH-ja is az ólomszennyezést növelõ tényezõ.

Végleges megoldást az ólomból készült csövek és szerelvények teljes körû cseréje jelentene, ami viszont hatalmas kiadás például egy társasház esetében. Addig is biztonságos megoldást jelent a tanúsított, ólom eltávolítására bevizsgált víztisztító kisberendezések használata. Az ólom eltávolítása többféle vízkezelési technológiával is lehetséges, az egyes lehetõségek elõnyeinek és hátrányainak mérlegelése szakmai kompetenciát igényel. Így nem ajánlható univerzálisan egy-egy kisberendezés anélkül, hogy annak biztonságos alkalmazási feltételeirõl az NNK ne gyõzõdne meg.

Az EU által támogatott program keretében az NNK éppen ezért víztisztítókat is vizsgál(t), melynek eredménye lesz azon készülékek listája, amik alkalmasak lehetnek (tanúsítottak) ólom eltávolításra. A programnak ez a része hónapokat csúszik az eredeti tervhez képest. Van már NNK vizsgálati eredménnyel is rendelkezõ víztisztító, de azt az NNK még nem ajánlja – valamikor nyár végére ígérik az összefoglaló jegyzõkönyveket.

Az érintett szülõk több mint két évvel a program kezdete óta még mindig csak a problémával szembesülhetnek, nem pedig a lehetséges, biztonságos megoldással. A kérdéseinket elküldtük az NNK-nak, de nem reagáltak megkeresésünkre.

A Magyar Víziközmû Szövetségnél (MaVíz) is rákérdeztünk, hogy állnak országosan az ólomtartalmú bekötõvezetékek cseréjével. A szövetség tájékoztatása szerint az országban közel 93.700 km hosszúságú vezetékhálózat található, melybõl a bekötõvezetékek hossza körülbelül 24.000 km. A bekötõvezetékekbõl az ólom anyagú csõvezeték hossza körülbelül 100 km, ami a hálózatnak csupán 0,4%-a. A MaVíz azt is hozzátette, hogy az 1970-es évek elõtt épített társasházak belsõ hálózatában van jelen nagy számban az ólomvezeték. Ez a közszolgáltatáson kívül esik, ugyanis a belsõ hálózat cseréje a tulajdonosok felelõssége és feladata.

A Fõvárosi Vízmûvek válaszából kiderül, hogy az ólomból készült bekötõvezetékek szisztematikus felszámolása keretében a társaság 1997-2018 között megközelítõleg 30 ezer ólombekötést váltott ki új, korszerû csövekkel, és 3,5 milliárd forintot meghaladó ráfordítással.

“Ennek köszönhetõen a jelenleg üzemeltetett 233 000 bekötõvezetékbõl nyilvántartásunk szerint ma már csak 3 300 darabra tehetõ a részben vagy egészben ólomanyagú vezetékek száma, ami a bekötések 1,4%-a.” – írta a társaság.

Tájékoztatásuk szerint teljes egészében felszámolták azokat a fõvárosi gyermekintézményeket ellátó közcsõhálózaton található bekötéseket, amelyek nyilvántartásuk szerint ólmot tartalmaztak.

Jelenleg a még meglévõ ólom bekötõvezetékek cseréjét csak saját beruházási forrásból tudják fokozatosan megvalósítani. “Várjuk a Budapest területére kiterjedõ KEOP pályázatunk megvalósulását, amelynek része az ólomcsere-program is, 1,5 milliárd Ft értékben. Ezt a tulajdonos Fõvárosi Önkormányzat használhatja fel a programban ólombekötések cseréjére.”

A Fõvárosi Vízmûvek tehát még mindig arra az uniós forrásra vár, ami a budapesti ivóvízhálózat rendszerének hálózati fejlesztését finanszírozza, melynek része az ólom bekötõvezetékek cseréje is. A teljes projekt támogatási összege eredetileg 27,7 milliárd forint volt, amit idõközben megvágtak 13,73 milliárd forintra. A statisztikák szerint a támogatás valóban nem került még kifizetésre, a projekt megvalósítását a tervek szerint 2020 végéig kell befejezniük.

Zsilák Szilvia

Forrás: Átlátszó
The Guardian: A totális hatalomról szól Orbán vírustörvénye
A brit lap szerkesztőségi cikket közölt, amely szerint a világjárvány lehetővé tette Orbánnak, hogy a kritikusokat és a politikai ellenzék...
Egyszer használatos maszkot és vasalót kaptak az ápolók, hogy azzal fertőtlenítsenek
Levélben kért soron kívüli intézkedéseket Orbán Viktor miniszterelnöktől a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara, amiben például azt ...
Focis videóban biztatja Orbán kitartásra az országot
Újabb videót tett közzé Orbán Viktor a Facebookon, a címe „Tizennyolcadik nap. Körkapcsolás. Egyetlen magyar sincs egyedül!”. Ezúttal ne...
Nemzetközi sajtó: Orbán Viktor mostanság javában fűrészeli a demokráciát
Spiegel Orbán Viktor mostanság javában fűrészeli a demokráciát, miután évek óta egymás után kapcsolja ki a demokrácia ellenőrző mechan...
Népszava: Hiába tagadják, járvány idején is jön az uniós segítség
Noha a Fidesz szerint Brüsszel nem segít már két gyorssegély is jön: az egyik 301 milliárd forintot, a másik csaknem 213 milliárd forint jele...
Elkezdték az emberek kidobálni a felhalmozott ételeket
Hogy milyen élelmiszerből mennyit érdemes betárazni a nehéz időkre, arról sok írás, ajánlás született az elmúlt hetekben; mint ahogy szó...
Készüljön: Minden magyart felhív az Orbán-kormány
A kormány telefonon is tájékoztat a kijárási korlátozásról. Ezt az átfogó tájékoztató akciót annak érdekében indította a kormány, ho...
Visszaküldte a focira kapott 120 milliót a polgármester: Költsék az egészségügyre!
Több mint 120 millió forintot utal vissza a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Penyige önkormányzata az államnak, amit eredetileg a focipályájuk fe...
A nap, amikor az operatív törzs a Fidesz szócsöve lett: “A felelőtlen ellenzék...”
Közérdekű sajtóeseményt használt fel a fideszes Schanda Tamás, hogy az ellenzéki pártokat bírálja. Vészhelyzetben szükség van egy felü...
Orbán katonai parancsnokokat küld a fekvőbetegeket gyógyító egészségügyi intézményekbe
Többnyire csak találgatják az érintettek, hogy mit fognak csinálni azok az egyenruhás parancsnokok, akiket hétfőtől a kórházakba vezényelt...
Hollik: Az ellenzék hazudik, amikor azt állítja, hogy az EU támogatást biztosít Magyarország számára (videó)
Az ellenzék ismét hazudik, amikor azt állítja, hogy az Európai Unió támogatást biztosít Magyarország számára a koronavírus elleni védeke...
Beláthatatlan következményei lehetnek, ha egy hajléktalanszállóra bekerül a koronavírus
A koronavírus-járvány közepette kevés szó esik arról, hogy mi lesz a hajléktalanellátással, pedig a túlzsúfolt tömegszállók ideális te...
A fél világ Orbán felhatalmazási törvényével foglalkozik
Politico A Bizottság megvizsgálja, hogy a koronavírus válság kapcsán kidolgozott magyar jogszabály összhangban áll-e a jogállami normákkal...
Fidesz: Az EU semmilyen forrást nem bocsátott Magyarország rendelkezésére a koronavírus elleni védekezéshez
Az unió nem adott forrást a világjárvány elleni védekezésre - reagált a Fidesz Ujhelyi István szocialista EP-képviselő pénteki online sajt...
Müller Cecília arra kéri az egészségügyi dolgozókat, hogy ne tegyenek közzé érzékeny egészségügyi adatokat
Az operatív törzs szombati sajtótájékoztatóján többször is előkerült az egészségügyiben dolgozók adatszolgáltatása a nyilvánosság f...
Kovács Zoltán: Mindez nem elegendő, ha nem kapunk segítséget önöktől
A kormány koronavírus-járvány ügyében hozott minden döntésének az a célja, hogy gátolni, lassítani lehessen a vírus terjedését és az e...
A Fidesz érdeke: Beleégjen az emberek emlékeibe, hogy az ellenzék nem állt a kormány mellé
Mióta az ellenzék nem járult hozzá, hogy házszabálytól való eltéréssel napirendre kerülhessen a koronavírus-törvény a parlamentben, viss...
Orbán a párbeszéd helyett a támadást választotta
Szükség van rendkívüli intézkedésekre, de nem mindegy, hogy azok milyen mértékűek és mennyire általánosak - mondta lapunknak Radka Maxová...
Gulyás: Magyarország minden szempontból ebben a pillanatban nagyon jól áll
A csütörtöki kormányinfón az RTL Klub kérdezett rá arra, hogy a kormányt nem aggasztja-e, hogy magas a koronavírus magyarországi halálozás...
Közadakozásból vásárolt magának a koronavírust kimutató PCR diagnosztikai gépet a berettyóújfalui kórház
Mindössze 48 óra alatt összeadták a berettyóújfalui cégek és magánemberek azt a 14 millió forintot, amiből a helyi Gróf Tisza István Kór...
EUObserver: Az Orbán-kormány a demokrácia felszámolására használja az egészségügyi válságot
Az Európai Parlament Újítsuk meg Európát néven működő liberális frakciójából 13 képviselő – köztük Donáth Anna, a Momentum politik...
2000 milliárd Ft-ot kap Magyarország az uniótól a koronavírus elleni harcra, Orbán erről mintha megfeledkezett volna
A koronavírus-járvány elleni fellépéshez szükséges sürgős uniós intézkedéseket fogadtak el csütörtökön az Európai Parlamentben, közt...
Mészáros öccséhez továbbra is zavartalanul ömlik a közpénz
Mészáros János két cége, az Adept Enviro Kft. és a Herceghalom Interat Zrt. szépen fizető közpénzes munkához jutott. Legújabb cége, az A...
Komoly káoszt okozott Müller Cecília a határon: A tisztifőorvos megakasztotta a kamionosok határátkelését
Már torlódnak a kamionok, így tudja a Magánvállalkozók Nemzeti Fuvarozó Ipartestületének főtitkára. „Ha ott lettem volna, ez a határozat...
Orbán: 2 hétre kijárási korlátozás lép életbe, az idősek csak 9 és 12 óra között mehetnek vásárolni
Kijárási korlátozást vezetnek be Magyarország egész területére március 28. és április 11. között – jelentette be Orbán Viktor miniszte...
Orbán: Ez nem három hónap lesz, kedves barátaim
Orbán Viktor lassítani szeretné a járványt. A kormánystratégia szerint "ha a védekezés sikeres, a járvány elnyúlik". Akár csak év végé...
Nem kíváncsi Orbán az Európa Tanács főtitkárának aggályaira
Ha Ön nem képes segíteni nekünk a jelenlegi válsághelyzetben, kérem, legalább tartózkodjon a védelmi erőfeszítéseink akadályozásától ...
Német lap: Orbán teljhatalmat akar
Továbbra is igen sokat foglalkozik a németnyelvű sajtó a magyarországi felhatalmazási törvénnyel. A Handelslblatt rámutat, az ellenzék nem s...
Gulyás Gergely: Nem tud segíteni a kormány az önkormányzatoknak a kieső bevételeik pótlásában
A Miniszterelnökséget vezető miniszter szerint az EU-s segítség nem előnyös konstrukcióban valósul meg Magyarország számára. Csütörtök...
MÚOSZ: Aki ebben a helyzetben az újságírókat akarja korlátozni, az nem a koronavírust tekinti az igazi ellenségnek
A Magyar Újságírók Országos Szövetsége a felhatalmazási törvénnyel kapcsolatban kijelentette, hogy aki ebben a helyzetben a médiát és az ...
Lezárult az üzlet: 17 milliárdot fizetett az állam Mészáros Lőrincnek a Mátrai Erőműért
Március 26-án a lezárult a Mátrai Erőmű adésvétele, amit a Magyar Villamos Művek végül 17 milliárd 440 millió forintért vett meg, jelent...
Egészségügyi raktárnak ajánlotta fel a járvány miatt legendás futballstadionját a Real Madrid
A Real Madrid már tárgyal a spanyol kormánnyal arról, hogy orvosi eszközök tárolására használhassák a most üresen álló Santiago Bernabé...
Szijjártó Péter megérkezett Bulgáriába, egyedül rajta nem volt maszk
Szijjártó Péter külügyminiszter a Facebook-oldalára posztolt egy képet, amelyen az látható, hogy a kíséretével éppen megérkezik Bulgári...
Hétfőn a Fidesz erőből átnyomja az ellenzék által elutasított felhatalmazási törvényt
Az Országgyűlés jövő hétfőn elfogadhatja a koronavírus elleni védekezésről szóló törvényjavaslatot, miután a törvényalkotási bizott...
Fejenként 1 millió Ft-ot adnak az MSZP-s képviselők a járvány elleni védekezésre
Az emberek megosztása helyett együttműködésre hívta fel a kormányt és a Fideszt csütörtöki online sajtótájékoztatóján Harangozó Tamá...
Nem hosszabbítja meg a kormány az elrendelt intézkedéseket, mert szerintük az alkotmányellenes lenne
Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter tájékoztatta a közvéleményt a kormány döntéséről: nem hosszabbítják meg a vesz...
Nemzetközi sajtó: Orbán államcsínyre készül a járvány ürügyén
The Atlantic A világban sokfelé a politikusok mentségnek tekintik a válságot, hogy több hatalmat csikarjanak ki maguknak, az emberek pedig bele...
Simonka György kétes hatékonyságú fertőtlenítőszert osztogat a Viharsarokban?
A megvádolt képviselő egyenruhában, a Dél-Békési Mentőcsoport nevével felcímkézett fertőtlenítőszert osztogat a Viharsarokban, miközben...
Keményen spórolnak a maszkokkal a koronavírus-járvány frontvonalából kimaradó kórházakban
Körlevelet küldött a főigazgató arról, ki és milyen esetben viselhet maszkot az intézményben. Szigorú szabályokhoz köti a részecskeszűr...
Moratórium ide vagy oda, a végrehajtókhoz került tartozásokat továbbra is vonják
A kormány a koronavírus-járvánnyal kapcsolatos gazdasági lépései között sokat tett azért, hogy a járvány okozta válság alatt állásukat...
Németh Szilárd: csak összefogással védhetjük meg a magyar embereket
Csak összefogással védhetjük meg a magyar embereket a koronavírussal szemben - hangsúlyozta a Honvédelmi Minisztérium parlamenti államtitkár...
Szijjártó Péter: Magyarország tovább dolgozik a kárpátaljai magyarok helyzetének megoldásán
Magyarország tovább dolgozik azért, hogy a kárpátaljai magyarok helyzete megoldódjon, a nyelvhasználat és az anyanyelvi oktatáshoz való hozz...
Gulyás Gergely: Megoldást talált a kormány a lejáró rendkívüli intézkedésekre
A kormány megtárgyalta a koronavírus-járvány miatt elrendelt veszélyhelyzetben hozott, de eddigi parlamenti döntés hiányában lejáró intéz...
Ismerősöktől, szülőktől kér védőfelszerelést a gyerekorvos
Miközben a kormány minden nap azt ismételgeti, hogy van elég védőfelszerelés, egy nagykanizsai gyerekorvos végső kétségbeesésében egy Fac...
Rig Lajos: Orbán 133 bátor emberéből 1 jelentkezett önkéntesnek
Orbán Viktor tegnap azt mondta, hogy neki 133 bátor emberre van szüksége. A bátorral egyet tudok érteni, de a számszakisággal nem. Az önök f...
Szlovéniában 30 %-kal csökkentik a miniszterek bérét, duplájára emelik az ápolók fizetését
A szlovén kormány a válság idejére átrendezi a bérviszonyokat, hogy ezzel is enyhítsék a koronavírus-járvány okozta károkat. A szlovén...
Kéz- és felületfertőtlenítő gyárrá állította át egyik üzemét a Mol Almásfüzitőn
Szélvédőfolyadék helyett fertőtlenítőszert fognak gyártani a MOL almásfüzitői üzemében, mondta Ratatics Péter, a MOL Magyarország ügyv...
Megint beült a Parlamentbe gombot nyomogatni a fideszes képviselő, akinek rég karanténban volna a helye
Hétfőn sokak felháborodását kiváltotta, hogy B. Nagy László fideszes országgyűlési képviselő elhagyta a karantént és maszkban beült a ...
FAZ: Amit Orbán tervez, az felér egy demokráciát felszámoló államcsínnyel
A svájci Neue Zürcher Zeitung megfogalmazása szerint Orbán Viktor magyar miniszterelnök „kvázi diktatórikus teljhatalmat” követel mag...
Koronavírus ide vagy oda: Simán megrendeztek egy atlétikai versenyt Szombathelyen
A járvány ellenére megtartott versenyről a Magyar Atlétikai Szövetség is beszámolt honlapján és Facebook-oldalán, ahol egy csoportképet is...
Novák Katalin: Fontos a kormánynak, hogy biztonságban érezzék magukat a családok
A családok biztonságérzetének fenntartására is törekszik a kormány a család- és ifjúságügyért felelős államtitkár közlése szerint. ...
Kemény üzenetet küldött a kormány a kijárási tilalmat bevezető polgármestereknek
Kijárási korlátozás elrendelésére kizárólag a kormány jogosult, a veszélyhelyzetben érvényes szabályozás nem nyújt jogi alapot arra, ho...
Kunhalmi Ágnes: Profi trükközésnek vagyunk a tanúi
A koronavírus miatt kiadott rendeleteket akármikor meg lehetne hosszabbítani, amihez az Országgyűlés feles többsége is elegendő. Ezeket az el...
Orbán: Ezt a válságot önök nélkül is meg fogjuk oldani
Nehéz idők jönnek, mindenkinek össze kell szednie magát és fel kell nőnie a feladathoz. A koronavírus törvény bevezetéséről vitáztak ...
Előkerült Áder János: kiderült, mivel foglalatoskodik a járvány ideje alatt
Sok más ország államfőjével ellentétben a magyar elnök alig szólalt meg, amióta a járvány tart, az Index a hivatalánál érdeklődött ut...
Veszélyhelyzet ide vagy oda, van, ami nem változik: Mészáros félmilliárddal drágában épít vasútvonalat
A Százhalombatta és Pusztaszabolcs közötti (két részre bontott) vasútvonal felújítása 523 millió forinttal drágult, a többlet műszaki ta...
Tisztifőorvos: Ne viseljen maszkot, ha nem beteg
Miközben a tünetmentes vírushordozók is átadhatják a betegséget, a tisztifőorvosi hivatal szerint elég, ha csak köhögők, tüsszögők hord...
A nagykanizsai fideszes polgármester is átvette a város irányítását a koronavírusra hivatkozva
Érdekes, csupa olyan helyen történik ilyen, ahol a fideszes polgármesterrel szemben ellenzéki képviselő-testületi többség van. A nagykanizs...
Brazíliában 45 ezres stadiont alakítanak át kórházzá
Brazíliában is leállt a futballélet a koronavírus-járvány miatt, de a stadionokat attól még hasznosítani tudják: a São Paulóban találhat...
Kovács Árpád: Életet mentenek a kormány gazdaságvédelmi intézkedései
A kormány gazdaságvédelmi intézkedései is életet mentenek a koronavírus-járvány idején – mondta Kovács Árpád, a Költségvetési Tanác...
Szabó Tímea feljelenti a fideszes képviselőt, aki karantén helyett a Parlamentben szavazott
A Párbeszéd társelnöke közösségi oldalán azt írta, elfogadhatatlan, hogy a szegedi képviselő 7 nap után elhagyta a karantént, és százak...
Megmérgezte a saját gyerekét egy kecskeméti nő, hogy bent tartsák a kórházban
A kecskeméti nő benyugtatózta a két éves kislányát, hogy bent tartsák a kórházban. A gyerek majdnem meghalt, annyi gyógyszert kapott. A n...
Orbán felhatalmazási törvényén hüledezik a német sajtó is
A német nyelvű lapok különösen nagy figyelmet szentelnek a magyar felhatalmazási törvénynek. A német Süddeutsche Zeitung és az osztrák Der...
Kásler alá rendel több színházat a kormány
A koronavírussal kapcsolatos jogszabályok árnyékában, kivételes eljárásban tárgyalta a parlament a törvényjavaslatot, mely az Újszínház...
Brüsszelben is kiverte a biztosítékot a felhatalmazási törvény
Attól, hogy világjárvány van, még nem szabad figyelmen kívül hagyni az Európai Unió alapvető értékeit, a demokrácia és a jogállam elvei...
Tízezrek írták alá a Fidesz terve elleni petíciót
"Tiltakozzunk a felhatalmazási törvény elfogadása ellen! Még a rendkívül veszélyes és beláthatatlan járványhelyzet sem indokolhatja az...
10 milliárdot ad a kormány az egyházaknak és a falvaknak az identitástudat erősítésére
Újabb két pályázatot hirdetett meg a kormány a Magyar Falu Program keretében, a pályázatok az egyházi, illetve önkormányzati tulajdonú kö...
Gulyás Gergely: Hazugság, hogy a kormány visszaélne a teljhatalmával
Nem engednek a kormánypártok, nem szabnak 90 napos határidőt a kormány rendkívüli felhatalmazásának - az ellenzék ezt kérte a mai négyöt...
Elhagyta a karantént és bement a parlamentbe a fideszes képviselő, aki együtt koszorúzott a vírusos rektorral
B. Nagy Lászlóról, Szeged fideszes országgyűlési képviselőjéről a Szeged.ma azt írta: a fideszes képviselő önkéntes karanténba vonult,...
Elbukott Orbán terve, nem szavazta meg az ellenzék a korlátlan felhatalmazást a kormánynak
Ahogy előre tudni lehetett, az ellenzék nem adott időben korlátlan felhatalmazást a kormánynak a járvány elleni védekezéshez. 137 igen szav...
Palkovics most szó szerint mindent megtudhat rólunk
Az innovációért felelős miniszter a járványhelyzet miatt kapott rendkívüli felhatalmazást – nyitva áll előtte minden adatbázis. Megjele...
Palkovics: A kormány igyekszik segíteni a vállalatoknak
Lezárt határok, tönkrement vállalkozások. Világválságot hozhat a koronavírus elleni küzdelem. A magyar kormány is gazdaságvédelmi akciót...
Világerejű imádságra szólította fel a keresztényeket Ferenc pápa a koronavírusjárvány ellen
A Miatyánk-imádság közös elmondására szólította fel a világ keresztényeit az új koronavírus-fertőzés (Covid-19) teremtette helyzetben, ...
Szijjártó: Horvátország számíthat a segítségünkre az újjáépítésben
Szolidárisak vagyunk horvát barátainkkal - közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter vasárnapi Facebook-bejegyzésében a ...
Kim Lane Scheppele, amerikai alkotmányjogász Orbán törvényéről: Diktatúra
Az amerikai alkotmányjogász szerint a kormányfő most mindent megkap, amiről eddig csak álmodott, de ő is tudja, hogy az ország nincs felkész...
The Guardian: A totális hatalomról szól Orbán vírustörvénye
  
Egyszer használatos maszkot és vasalót kaptak az ápolók, hogy azzal fertőtlenítsenek
  
Focis videóban biztatja Orbán kitartásra az országot
  
Nemzetközi sajtó: Orbán Viktor mostanság javában fűrészeli a demokráciát
  
Népszava: Hiába tagadják, járvány idején is jön az uniós segítség
  
Elkezdték az emberek kidobálni a felhalmozott ételeket
  
Készüljön: Minden magyart felhív az Orbán-kormány
  
Visszaküldte a focira kapott 120 milliót a polgármester: Költsék az egészségügyre!
  
A nap, amikor az operatív törzs a Fidesz szócsöve lett: “A felelőtlen ellenzék...”
  
Orbán katonai parancsnokokat küld a fekvőbetegeket gyógyító egészségügyi intézményekbe
  
Hollik: Az ellenzék hazudik, amikor azt állítja, hogy az EU támogatást biztosít Magyarország számára (videó)
  
Beláthatatlan következményei lehetnek, ha egy hajléktalanszállóra bekerül a koronavírus
  
A fél világ Orbán felhatalmazási törvényével foglalkozik
  
Fidesz: Az EU semmilyen forrást nem bocsátott Magyarország rendelkezésére a koronavírus elleni védekezéshez
  
Müller Cecília arra kéri az egészségügyi dolgozókat, hogy ne tegyenek közzé érzékeny egészségügyi adatokat
  
Kovács Zoltán: Mindez nem elegendő, ha nem kapunk segítséget önöktől
  
A Fidesz érdeke: Beleégjen az emberek emlékeibe, hogy az ellenzék nem állt a kormány mellé
  
Orbán a párbeszéd helyett a támadást választotta
  
Gulyás: Magyarország minden szempontból ebben a pillanatban nagyon jól áll
  
Közadakozásból vásárolt magának a koronavírust kimutató PCR diagnosztikai gépet a berettyóújfalui kórház
  
EUObserver: Az Orbán-kormány a demokrácia felszámolására használja az egészségügyi válságot
  
2000 milliárd Ft-ot kap Magyarország az uniótól a koronavírus elleni harcra, Orbán erről mintha megfeledkezett volna
  
Mészáros öccséhez továbbra is zavartalanul ömlik a közpénz
  
Komoly káoszt okozott Müller Cecília a határon: A tisztifőorvos megakasztotta a kamionosok határátkelését
  
Orbán: 2 hétre kijárási korlátozás lép életbe, az idősek csak 9 és 12 óra között mehetnek vásárolni
  
Orbán: Ez nem három hónap lesz, kedves barátaim
  
Nem kíváncsi Orbán az Európa Tanács főtitkárának aggályaira
  
Német lap: Orbán teljhatalmat akar
  
Gulyás Gergely: Nem tud segíteni a kormány az önkormányzatoknak a kieső bevételeik pótlásában
  
MÚOSZ: Aki ebben a helyzetben az újságírókat akarja korlátozni, az nem a koronavírust tekinti az igazi ellenségnek
  
Lezárult az üzlet: 17 milliárdot fizetett az állam Mészáros Lőrincnek a Mátrai Erőműért
  
Egészségügyi raktárnak ajánlotta fel a járvány miatt legendás futballstadionját a Real Madrid
  
Szijjártó Péter megérkezett Bulgáriába, egyedül rajta nem volt maszk
  
Hétfőn a Fidesz erőből átnyomja az ellenzék által elutasított felhatalmazási törvényt
  
Fejenként 1 millió Ft-ot adnak az MSZP-s képviselők a járvány elleni védekezésre
  
Nem hosszabbítja meg a kormány az elrendelt intézkedéseket, mert szerintük az alkotmányellenes lenne
  
Nemzetközi sajtó: Orbán államcsínyre készül a járvány ürügyén
  
Simonka György kétes hatékonyságú fertőtlenítőszert osztogat a Viharsarokban?
  
Keményen spórolnak a maszkokkal a koronavírus-járvány frontvonalából kimaradó kórházakban
  
Moratórium ide vagy oda, a végrehajtókhoz került tartozásokat továbbra is vonják
  
Németh Szilárd: csak összefogással védhetjük meg a magyar embereket
  
Szijjártó Péter: Magyarország tovább dolgozik a kárpátaljai magyarok helyzetének megoldásán
  
Gulyás Gergely: Megoldást talált a kormány a lejáró rendkívüli intézkedésekre
  
Ismerősöktől, szülőktől kér védőfelszerelést a gyerekorvos
  
Rig Lajos: Orbán 133 bátor emberéből 1 jelentkezett önkéntesnek
  
Szlovéniában 30 %-kal csökkentik a miniszterek bérét, duplájára emelik az ápolók fizetését
  
Kéz- és felületfertőtlenítő gyárrá állította át egyik üzemét a Mol Almásfüzitőn
  
Megint beült a Parlamentbe gombot nyomogatni a fideszes képviselő, akinek rég karanténban volna a helye
  
FAZ: Amit Orbán tervez, az felér egy demokráciát felszámoló államcsínnyel
  
Koronavírus ide vagy oda: Simán megrendeztek egy atlétikai versenyt Szombathelyen
  
Novák Katalin: Fontos a kormánynak, hogy biztonságban érezzék magukat a családok
  
Kemény üzenetet küldött a kormány a kijárási tilalmat bevezető polgármestereknek
  
Kunhalmi Ágnes: Profi trükközésnek vagyunk a tanúi
  
Orbán: Ezt a válságot önök nélkül is meg fogjuk oldani
  
Előkerült Áder János: kiderült, mivel foglalatoskodik a járvány ideje alatt
  
Veszélyhelyzet ide vagy oda, van, ami nem változik: Mészáros félmilliárddal drágában épít vasútvonalat
  
Tisztifőorvos: Ne viseljen maszkot, ha nem beteg
  
A nagykanizsai fideszes polgármester is átvette a város irányítását a koronavírusra hivatkozva
  
Brazíliában 45 ezres stadiont alakítanak át kórházzá
  
Kovács Árpád: Életet mentenek a kormány gazdaságvédelmi intézkedései
  
Szabó Tímea feljelenti a fideszes képviselőt, aki karantén helyett a Parlamentben szavazott
  
Megmérgezte a saját gyerekét egy kecskeméti nő, hogy bent tartsák a kórházban
  
Orbán felhatalmazási törvényén hüledezik a német sajtó is
  
Kásler alá rendel több színházat a kormány
  
Brüsszelben is kiverte a biztosítékot a felhatalmazási törvény
  
Tízezrek írták alá a Fidesz terve elleni petíciót
  
10 milliárdot ad a kormány az egyházaknak és a falvaknak az identitástudat erősítésére
  
Gulyás Gergely: Hazugság, hogy a kormány visszaélne a teljhatalmával
  
Elhagyta a karantént és bement a parlamentbe a fideszes képviselő, aki együtt koszorúzott a vírusos rektorral
  
Elbukott Orbán terve, nem szavazta meg az ellenzék a korlátlan felhatalmazást a kormánynak
  
Palkovics most szó szerint mindent megtudhat rólunk
  
Palkovics: A kormány igyekszik segíteni a vállalatoknak
  
Világerejű imádságra szólította fel a keresztényeket Ferenc pápa a koronavírusjárvány ellen
  
Szijjártó: Horvátország számíthat a segítségünkre az újjáépítésben
  
Kim Lane Scheppele, amerikai alkotmányjogász Orbán törvényéről: Diktatúra
  
THE TIMES IMPRESSZUM