THE HUNGARIAN TIMES
péntek Magyarország Budapest
14 milliót próbált kihúzni az önkormányzat zsebéből, most elbukta a rágalmazási pert
Budapest VI. kerületének önkormányzata 2021-ben első- és másodfokon is pert nyert Bálint György képviselő ellen, aki egy szövevényes ingatlanpanamás ügyletbe beavatkozva próbálta 14 millió forinttal megrövidíteni a saját önkormányzatát. Ezután Bálint kilépett az MSZP-ből, de továbbra is képviselő maradt, és beperelte rágalmazás miatt Soproni Tamás momentumos polgármestert az elsőfokú ítéletről beszámoló Facebook-bejegyzése miatt. Most ezt a pert is jogerősen elvesztette, mert a bíróság megállapította, hogy Soproni csak a tényekről számolt be „a valóságnak megfelelően”.

Az akkor még MSZP-s Bálint György a 2019-es önkormányzati választásokon lett önkormányzati képviselő Budapest VI. kerületében, Terézvárosban. Ugyanekkor a kerületi lakosok a Momentum színeiben induló Soproni Tamást választották polgármesterükké. A két férfi nem jött ki jól egymással, Bálint rendszeresen becsmérelte Sopronit a testületi üléseken is. A viszonyuk 2020-ban mérgesedett el végleg, amikor kiderült, hogy a képviselő egy végrehajtási ügybe bekapcsolódva igyekezett kihúzni 14 millió forintot a saját önkormányzata zsebéből.

A szálak egészen 2004-ig, a hírhedt terézvárosi ingatlanpanamáig nyúlnak vissza, amelyben a VI. kerület akkori önkormányzati képviselőjét, az MSZP-s Hatvani Csabát társaival együtt bűnösnek találta a bíróság.

A büntetőeljárás 2006-ban kezdődött, az elsőfokú ítélet 2017-ben, a másodfokú pedig 2018-ban született. Hatvaninak és képviselőtársainak (köztük a fővádlott Fürst György volt szocialista alpolgármesternek) az Andrássy út 3. és 47. pályáztatás nélküli és áron aluli eladása miatt 123 millió forint kártérítést kellene fizetnie az önkormányzatnak, amit az próbált is behajtani, de elég sikertelenül. Az egyetlen vagyontárgy, amiből Terézváros pénzt láthatott volna, Hatvani Csaba szigetszentmiklósi (a becslések szerint 50 millióért árverezhető) háza volt.

Az önkormányzat elleni pert elvesztette

Arra azonban 2018-ban Hatvani párttársa és mentoráltja, Bálint György javára jelzálogjogot jegyeztek be egy 14 milliós kölcsön erejéig. Ez azért volt rossz az önkormányzatnak, mert hiába kért végrehajtást az ingatlanra, annak árából először Bálint kapta volna meg a 14 milliót, vagyis ennyivel kevesebb jutott volna az önkormányzatnak.

Bálint György 2020 augusztusában próbált is bekapcsolódni a végrehajtási eljárásba, hogy hozzájusson a pénzhez, ám a VI. kerület ezt gyanúsnak találta, ezért megtámadta a bíróságon Bálint becsatlakozási kérelmét. 2021 januárjában a bíróság az önkormányzat javára döntött, és nem hagyta a képviselőt bekapcsolódni az eljárásba.


Ezután Bálint György beperelte (!) a saját önkormányzatát (!), ám a 2021. július végén született első fokú ítélet kimondta, hogy a Bálint és Hatvani közötti jelzálogszerződés kimondottan fedezetelvonó céllal született, a Hatvani elleni jogerős büntetőítélet után. Az ítélet szerint Bálint György tudott a Hatvani elleni ítéletről és a terézvárosi önkormányzatnak fizetendő 123 milliós kártérítésről, ezért tudnia kellett, hogy a saját javára bejegyezett 14 milliós jelzálogjoggal a VI. kerület kielégítésének alapját részben vagy egészben elvonja.

Bálint György azonban nem hagyta ennyiben a dolgot: fellebbezett az elsőfokú döntés ellen. Az ügyben 2021. november elején született meg a másodfokú ítélet: Bálint itt is vesztett. A másodfokon eljáró Fővárosi Törvényszék megállapította, hogy „az elsőfokú bíróság a tényállást helyesen rögzítette, melyre alapított döntésével és annak indokaival a másodfokú bíróság teljes mértékben egyetértett”.

A másodfokú ítélet után, 2021. december közepén a DK, a Jobbik, az LMP, a Momentum és a Párbeszéd terézvárosi képviselői közös határozatban szólították fel Bálint György MSZP-s képviselőt, hogy mondjon le a mandátumáról. Az erről szóló határozati javaslatban ezt azzal indokolták, hogy „Bálint György méltatlanná vált a terézvárosiak érdekeinek képviseletére”.

A 444 információi szerint a politikus ellen saját pártja etikai vizsgálatot indított a botrány miatt, ám ő nem várta meg annak eredményét: 2021. december végén kilépett az MSZP-ből. Viszont a mandátumáról nem mondott le, jelenleg is önkormányzati képviselő Terézvárosban, és a 14 milliós ügy egy szakasza csak most zárult le.

Beperelte a polgármestert rágalmazásért

A kerület vezetője, a momentumos Soproni Tamás ugyanis 2021 március végén a Facebook-oldalán számolt be a Bálint György körüli szövevényes sztoriról, amit fent részletesen kifejtettünk. Röviden: az akkor még MSZP-s képviselő a Hatvani Csabával kötött jelzálogszerződésre hivatkozva próbált becsatlakozni az önkormányzat által Hatvani házára indított végrehajtási eljárásba, hogy hozzájusson 14 millió forinthoz, s ennyivel kevesebb jusson a kerületnek.

Soproni ebben a bejegyzésben közölte azt is, hogy Bálint terve nem jött be, ugyanis 2021 januárjában a Fővárosi Törvényszék jogerős ítélete kimondta: a szocialista politikus „valószínűsíthetően egy, a Hatvani Csabával kötött fiktív kölcsönszerződésre hivatkozással, jogellenesen akart bekapcsolódni” a Terézváros által Hatvani ellen indított végrehajtási eljárásba.Nos, ez Bálint Györgynek nem tetszett. Miközben perelte a terézvárosi önkormányzatot, még arra is szakított időt és energiát, hogy Soproni Tamást külön beperelje rágalmazásért. Ez a kerület ellen folyó polgári perrel szemben már komolyabb dolog, ugyanis a rágalmazás a Büntető Törvénykönyvben szerepel, és egy, de

akár két év börtön is járhat érte.

Ebben az ügyben nemrég született meg a jogerős, másodfokú ítélet, amit kérésünkre a polgármester az elsőfokú döntéssel együtt eljuttatott az Átlátszónak.

„Btk. 226. § (1) Aki valakiről más előtt a becsület csorbítására alkalmas tényt állít, híresztel, vagy ilyen tényre közvetlenül utaló kifejezést használ, vétség miatt egy évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.
(2) A büntetés két évig terjedő szabadságvesztés, ha a rágalmazást
a) aljas indokból vagy célból,
b) nagy nyilvánosság előtt, vagy
c) jelentős érdeksérelmet okozva követik el.”

Kivételt élvez a törvény alól az, aki a rágalmazást „a közügyek szabad megvitatása körében sajtótermék vagy médiaszolgáltatás útján követi el”. Ezt az enyhítést idén májusban fogadta el a parlament kormánypárti többsége.

A bíróság szerint Soproni csak a tényeket írta le
A momentumos polgármester által rendelkezésünkre bocsátott elsőfokú ítélet szerint Bálint György 2021. április 21-én tett feljelentést Soproni Tamás ellen az egy hónappal korábbi Facebook-bejegyzés miatt. Szerinte ugyanis Soproni posztja rá nézve „személyiségi jogokat sértő, a becsület csorbítására alkalmas tényállításokat tartalmaz”.

Bálint úgy vélte, hogy a polgármester Facebook-bejegyzésében írtak „vele kapcsolatban bűncselekmény elkövetésére utalnak és átlépik azt a határt, amit közszereplőként köteles tűrni”, s őt „ emiatt számos nyilvános támadás érte és politikai karrierje is veszélybe került”. A képviselő feljelentésében azt is előadta, hogy szerinte Soproni posztja aljas indokból született, mert „annak célja az volt, hogy a vádlott (Soproni Tamás – a szerk.) politikai vetélytársától megszabaduljon, és őt pozícióiból el tudja mozdítani”.

Az első fokon eljáró Pesti Központi Kerületi Bíróság minden körülményt alaposan megvizsgált: többek között a végrehajtásos perben született 2021 januári ítéletet is, amiben a Fővárosi Törvényszék nem engedte Bálint Györgyöt becsatlakozni az önkormányzat végrehajtási eljárásába, és ami alapján Soproni Tamás 2021 márciusi, Bálint által sérelmezett Facebook-posztja született.

A bíróság végül Soproni Tamást bűncselekmény hiányában felmentette az ellene emelt rágalmazási vád alól.

A 2022 decemberében született elsőfokú ítélet indoklása szerint a polgármester bejegyzése a Fővárosi Törvényszék jogerős döntésének tartalmára utal, ezért „a sérelmezett közlések tényre, körülményre vonatkozóan történő megállapításként, tényállításként értékelhetők”.

A bíróság döntésében az áll, hogy csupán Soproni egy mondata képez ez alól kivételt, miszerint: „Az, hogy a bíróság vélelmezése szerint egy fiktív szerződéssel próbálta menteni az MSZP kerületi elnökének vagyonát a kerületi emberek kárára, megítélésem szerint nem egyszerű ügyeskedés, sokkal súlyosabb ügy annál, és nem egy meggondolatlan tett, hanem tudatos és szándékos bűn”.

Ezzel kapcsolatban a Pesti Központi Kerületi Bíróság megállapította, hogy ez a polgármester tények alapján alkotott véleménye, és egy alkotmánybírósági határozat szerint „a tényekre alapított értékítélet nem tényközlés, így rágalmazás megállapítására eleve nem alkalmas, hivatalos személyekkel és közhatalmat gyakorló politikusokkal szemben pedig becsületsértés megállapítására sem vezethet”.

Kiemelte a bíróság azt is, hogy Bálint György önkormányzati képviselőként közszereplő, azaz az átlagembereknél több kritikát kell elviselnie. Emellett Soproni Tamás bejegyzésének „témája a közügyek körébe tartozik, és a kijelentések nem öncélúak, azok célja a kerület lakosait is érintő, a közélet tisztasága érdekében tett tájékoztatás keretén belül maradnak”. Szintén fontos körülmény volt, hogy a polgármester nem használt személyeskedő, durva, gyalázkodó szavakat vagy kifejezéseket, és nem sértette meg Bálint emberi méltóságát.

Mindezek alapján Sopronit felmentette a bíróság a rágalmazás vádja alól, és a képviselőt kötelezte arra, hogy 63 ezer forint bűnügyi költséget fizessen meg a polgármesternek. Bálint György azonban fellebbezett az ítélet ellen, a másodfokú tárgyalás 2023. december első napján lett volna. Viszont Bálint november elején visszavonta a fellebbezését, ezért a másodfokú eljárás elmaradt, és az elsőfokú ítélet jogerőre emelkedett november közepén.Erről Soproni Tamás november végén számolt be egy Facebook-bejegyzésben, amiben azt is közölte, hogy Bálint György nem fizette meg számára a neki megítélt perköltséget időben, így végrehajtást kellett vele szemben indítania.

atlatszo
Ezt olvassa mindenki:
Robbant a hír: Miniszteri biztos lett Orbán Ráhel barátnője 
Címlapon említi Svájc Orbán győzelmét a svéd miniszterelnök felett - diplomáciai vereség, Orbán pókerjátszmája kifizetődött 
Nagyító alá vették a Rogán féle kommunikációt - pár év alatt 1360 milliárd.... 
Az éj leple alatt megjelent egy kormányrendelet - márciustól óriási változás jön a boltokban 
Sokan retteghetnek: Rendszerszintű vizsgálat indul, Orbán személyesen fogja nyomon követni 
Magyar Péter: a jelenlegi status quo nemcsak a Fidesz, de Gyurcsány érdeke is, egymást tartják fenn 
Hihetetlen: Orbán aláírta, kínai rendőrök is járőrözhetnek majd Magyarországon 
Közzétették a fidesz államfőjelöltjének a vagyonát - számos ingatlanja és több tízmilliós megtakarítása van Sulyok Tamásnak 
Hollik István nekiment az ellenzéknek: "Gyurcsány kiadta az ukázt, hogy semmiért nem kell vállalni a felelősséget" 
Magyar-Iráni Együttműködési Megállapodást jelentett be Szijjártó Péter! 
Robbant a hír: kínai naperőművek épülnek Magyarországon, kormányközeli kivitelezők is jól járhatnak a 900 milliárdos bizniszben 
Hiába próbálják leszólni - Magyar Péter keményen visszaszólt Kubatovnak 
Ítélet született: állítólag bement a közmédia székházába majd a biztonsági őrökkel dulakodni kezdett 
Egy ország kiakadt ezen a videón: Őrjöngve támadt rá egy nyugdíjasra a pécsi pékség vezetője 
Milliós bírságot kapott Müller Cecília hatósága: botrány a vakcinabeszerzés körül 
Ciki: Megjelentek majd hirtelen eltűntek a bicskei békemenetről szóló posztok 
Betelt a pohár Tóth Gabinál: „elindítottam a megfelelő jogi lépéseket" - olyan üzenetet kapott amit már nem tud elviselni 
Kemény bejelentést tett kocsis Máté: itt vannak az új törvény részletei 
Hivatalos: Közzétették Orbán fizetését, megint emeltek rajta - mutatjuk hány milliót keres egyetlen hónap alatt 
Hullanak a fejek: Durva dolog történt a bicskei exigazgatót mentegető Csókay Lászlóval 
Európa kifog akadni azon, hogy kinek a társaságában ücsörgött Szijjártó Péter 
Itt vannak az ellenzéki reakciók Sulyok Tamás államfőjelöltségére - nem kímélik - Biogolyóstoll 
Hivatalos! - Bemutatjuk Sulyok Tamást, a Fidesz–KDNP köztársaságielnök-jelöltjét 
A kegyelmi ügyről nem hallottam, csak hogy problémák vannak a bu***kkal 
Bejelentés: Deutsch Tamás kapta Varga Judit helyét! - nem akármivel bízták meg 
Robbant a hír: nem akármelyik cég tulajdonosa lett Magyar Péter, Varga Judit ex-férje! 
Kitört a botrány: a gazdáktól elvett földeket 17-szeres áron adják tovább a kínai autógyárnak 
Menczer durván beleállt Magyar Péterbe: Sajnálom, hogy Varga Juditnak ilyen férje volt 
Egykori Fidesz szavazó tett közzé 10 pontot amit ha átlag emberként betartunk akkor összedől az Orbán rendszer 
Megdöbbentő dolgot mondott Győzike Mészárosról és Várkonyiról: nagyon szeretem az egész családot 
Megszólalt az RTL : valóban elengedik Curtis kezét? - ha igen mihez kezd? 
Megfagyott a levegő Joe Biden beszéde alatt: Vlagyimir Putyin egy „őrült rohadék” - ebből baj lesz 
Ugrás a lap tetejére
Hasznos információk
2018-2024. Minden jog fenntartva - ThehungarianTimes
THE TIMES
péntek Magyarország Budapest
 
14 milliót próbált kihúzni az önkormányzat zsebéből, most elbukta a rágalmazási pert
Budapest VI. kerületének önkormányzata 2021-ben első- és másodfokon is pert nyert Bálint György képviselő ellen, aki egy szövevényes ingatlanpanamás ügyletbe beavatkozva próbálta 14 millió forinttal megrövidíteni a saját önkormányzatát. Ezután Bálint kilépett az MSZP-ből, de továbbra is képviselő maradt, és beperelte rágalmazás miatt Soproni Tamás momentumos polgármestert az elsőfokú ítéletről beszámoló Facebook-bejegyzése miatt. Most ezt a pert is jogerősen elvesztette, mert a bíróság megállapította, hogy Soproni csak a tényekről számolt be „a valóságnak megfelelően”.

Az akkor még MSZP-s Bálint György a 2019-es önkormányzati választásokon lett önkormányzati képviselő Budapest VI. kerületében, Terézvárosban. Ugyanekkor a kerületi lakosok a Momentum színeiben induló Soproni Tamást választották polgármesterükké. A két férfi nem jött ki jól egymással, Bálint rendszeresen becsmérelte Sopronit a testületi üléseken is. A viszonyuk 2020-ban mérgesedett el végleg, amikor kiderült, hogy a képviselő egy végrehajtási ügybe bekapcsolódva igyekezett kihúzni 14 millió forintot a saját önkormányzata zsebéből.

A szálak egészen 2004-ig, a hírhedt terézvárosi ingatlanpanamáig nyúlnak vissza, amelyben a VI. kerület akkori önkormányzati képviselőjét, az MSZP-s Hatvani Csabát társaival együtt bűnösnek találta a bíróság.

A büntetőeljárás 2006-ban kezdődött, az elsőfokú ítélet 2017-ben, a másodfokú pedig 2018-ban született. Hatvaninak és képviselőtársainak (köztük a fővádlott Fürst György volt szocialista alpolgármesternek) az Andrássy út 3. és 47. pályáztatás nélküli és áron aluli eladása miatt 123 millió forint kártérítést kellene fizetnie az önkormányzatnak, amit az próbált is behajtani, de elég sikertelenül. Az egyetlen vagyontárgy, amiből Terézváros pénzt láthatott volna, Hatvani Csaba szigetszentmiklósi (a becslések szerint 50 millióért árverezhető) háza volt.

Az önkormányzat elleni pert elvesztette

Arra azonban 2018-ban Hatvani párttársa és mentoráltja, Bálint György javára jelzálogjogot jegyeztek be egy 14 milliós kölcsön erejéig. Ez azért volt rossz az önkormányzatnak, mert hiába kért végrehajtást az ingatlanra, annak árából először Bálint kapta volna meg a 14 milliót, vagyis ennyivel kevesebb jutott volna az önkormányzatnak.

Bálint György 2020 augusztusában próbált is bekapcsolódni a végrehajtási eljárásba, hogy hozzájusson a pénzhez, ám a VI. kerület ezt gyanúsnak találta, ezért megtámadta a bíróságon Bálint becsatlakozási kérelmét. 2021 januárjában a bíróság az önkormányzat javára döntött, és nem hagyta a képviselőt bekapcsolódni az eljárásba.


Ezután Bálint György beperelte (!) a saját önkormányzatát (!), ám a 2021. július végén született első fokú ítélet kimondta, hogy a Bálint és Hatvani közötti jelzálogszerződés kimondottan fedezetelvonó céllal született, a Hatvani elleni jogerős büntetőítélet után. Az ítélet szerint Bálint György tudott a Hatvani elleni ítéletről és a terézvárosi önkormányzatnak fizetendő 123 milliós kártérítésről, ezért tudnia kellett, hogy a saját javára bejegyezett 14 milliós jelzálogjoggal a VI. kerület kielégítésének alapját részben vagy egészben elvonja.

Bálint György azonban nem hagyta ennyiben a dolgot: fellebbezett az elsőfokú döntés ellen. Az ügyben 2021. november elején született meg a másodfokú ítélet: Bálint itt is vesztett. A másodfokon eljáró Fővárosi Törvényszék megállapította, hogy „az elsőfokú bíróság a tényállást helyesen rögzítette, melyre alapított döntésével és annak indokaival a másodfokú bíróság teljes mértékben egyetértett”.

A másodfokú ítélet után, 2021. december közepén a DK, a Jobbik, az LMP, a Momentum és a Párbeszéd terézvárosi képviselői közös határozatban szólították fel Bálint György MSZP-s képviselőt, hogy mondjon le a mandátumáról. Az erről szóló határozati javaslatban ezt azzal indokolták, hogy „Bálint György méltatlanná vált a terézvárosiak érdekeinek képviseletére”.

A 444 információi szerint a politikus ellen saját pártja etikai vizsgálatot indított a botrány miatt, ám ő nem várta meg annak eredményét: 2021. december végén kilépett az MSZP-ből. Viszont a mandátumáról nem mondott le, jelenleg is önkormányzati képviselő Terézvárosban, és a 14 milliós ügy egy szakasza csak most zárult le.

Beperelte a polgármestert rágalmazásért

A kerület vezetője, a momentumos Soproni Tamás ugyanis 2021 március végén a Facebook-oldalán számolt be a Bálint György körüli szövevényes sztoriról, amit fent részletesen kifejtettünk. Röviden: az akkor még MSZP-s képviselő a Hatvani Csabával kötött jelzálogszerződésre hivatkozva próbált becsatlakozni az önkormányzat által Hatvani házára indított végrehajtási eljárásba, hogy hozzájusson 14 millió forinthoz, s ennyivel kevesebb jusson a kerületnek.

Soproni ebben a bejegyzésben közölte azt is, hogy Bálint terve nem jött be, ugyanis 2021 januárjában a Fővárosi Törvényszék jogerős ítélete kimondta: a szocialista politikus „valószínűsíthetően egy, a Hatvani Csabával kötött fiktív kölcsönszerződésre hivatkozással, jogellenesen akart bekapcsolódni” a Terézváros által Hatvani ellen indított végrehajtási eljárásba.Nos, ez Bálint Györgynek nem tetszett. Miközben perelte a terézvárosi önkormányzatot, még arra is szakított időt és energiát, hogy Soproni Tamást külön beperelje rágalmazásért. Ez a kerület ellen folyó polgári perrel szemben már komolyabb dolog, ugyanis a rágalmazás a Büntető Törvénykönyvben szerepel, és egy, de

akár két év börtön is járhat érte.

Ebben az ügyben nemrég született meg a jogerős, másodfokú ítélet, amit kérésünkre a polgármester az elsőfokú döntéssel együtt eljuttatott az Átlátszónak.

„Btk. 226. § (1) Aki valakiről más előtt a becsület csorbítására alkalmas tényt állít, híresztel, vagy ilyen tényre közvetlenül utaló kifejezést használ, vétség miatt egy évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.
(2) A büntetés két évig terjedő szabadságvesztés, ha a rágalmazást
a) aljas indokból vagy célból,
b) nagy nyilvánosság előtt, vagy
c) jelentős érdeksérelmet okozva követik el.”

Kivételt élvez a törvény alól az, aki a rágalmazást „a közügyek szabad megvitatása körében sajtótermék vagy médiaszolgáltatás útján követi el”. Ezt az enyhítést idén májusban fogadta el a parlament kormánypárti többsége.

A bíróság szerint Soproni csak a tényeket írta le
A momentumos polgármester által rendelkezésünkre bocsátott elsőfokú ítélet szerint Bálint György 2021. április 21-én tett feljelentést Soproni Tamás ellen az egy hónappal korábbi Facebook-bejegyzés miatt. Szerinte ugyanis Soproni posztja rá nézve „személyiségi jogokat sértő, a becsület csorbítására alkalmas tényállításokat tartalmaz”.

Bálint úgy vélte, hogy a polgármester Facebook-bejegyzésében írtak „vele kapcsolatban bűncselekmény elkövetésére utalnak és átlépik azt a határt, amit közszereplőként köteles tűrni”, s őt „ emiatt számos nyilvános támadás érte és politikai karrierje is veszélybe került”. A képviselő feljelentésében azt is előadta, hogy szerinte Soproni posztja aljas indokból született, mert „annak célja az volt, hogy a vádlott (Soproni Tamás – a szerk.) politikai vetélytársától megszabaduljon, és őt pozícióiból el tudja mozdítani”.

Az első fokon eljáró Pesti Központi Kerületi Bíróság minden körülményt alaposan megvizsgált: többek között a végrehajtásos perben született 2021 januári ítéletet is, amiben a Fővárosi Törvényszék nem engedte Bálint Györgyöt becsatlakozni az önkormányzat végrehajtási eljárásába, és ami alapján Soproni Tamás 2021 márciusi, Bálint által sérelmezett Facebook-posztja született.

A bíróság végül Soproni Tamást bűncselekmény hiányában felmentette az ellene emelt rágalmazási vád alól.

A 2022 decemberében született elsőfokú ítélet indoklása szerint a polgármester bejegyzése a Fővárosi Törvényszék jogerős döntésének tartalmára utal, ezért „a sérelmezett közlések tényre, körülményre vonatkozóan történő megállapításként, tényállításként értékelhetők”.

A bíróság döntésében az áll, hogy csupán Soproni egy mondata képez ez alól kivételt, miszerint: „Az, hogy a bíróság vélelmezése szerint egy fiktív szerződéssel próbálta menteni az MSZP kerületi elnökének vagyonát a kerületi emberek kárára, megítélésem szerint nem egyszerű ügyeskedés, sokkal súlyosabb ügy annál, és nem egy meggondolatlan tett, hanem tudatos és szándékos bűn”.

Ezzel kapcsolatban a Pesti Központi Kerületi Bíróság megállapította, hogy ez a polgármester tények alapján alkotott véleménye, és egy alkotmánybírósági határozat szerint „a tényekre alapított értékítélet nem tényközlés, így rágalmazás megállapítására eleve nem alkalmas, hivatalos személyekkel és közhatalmat gyakorló politikusokkal szemben pedig becsületsértés megállapítására sem vezethet”.

Kiemelte a bíróság azt is, hogy Bálint György önkormányzati képviselőként közszereplő, azaz az átlagembereknél több kritikát kell elviselnie. Emellett Soproni Tamás bejegyzésének „témája a közügyek körébe tartozik, és a kijelentések nem öncélúak, azok célja a kerület lakosait is érintő, a közélet tisztasága érdekében tett tájékoztatás keretén belül maradnak”. Szintén fontos körülmény volt, hogy a polgármester nem használt személyeskedő, durva, gyalázkodó szavakat vagy kifejezéseket, és nem sértette meg Bálint emberi méltóságát.

Mindezek alapján Sopronit felmentette a bíróság a rágalmazás vádja alól, és a képviselőt kötelezte arra, hogy 63 ezer forint bűnügyi költséget fizessen meg a polgármesternek. Bálint György azonban fellebbezett az ítélet ellen, a másodfokú tárgyalás 2023. december első napján lett volna. Viszont Bálint november elején visszavonta a fellebbezését, ezért a másodfokú eljárás elmaradt, és az elsőfokú ítélet jogerőre emelkedett november közepén.Erről Soproni Tamás november végén számolt be egy Facebook-bejegyzésben, amiben azt is közölte, hogy Bálint György nem fizette meg számára a neki megítélt perköltséget időben, így végrehajtást kellett vele szemben indítania.

atlatszo
Robbant a hír: Miniszteri biztos lett Orbán Ráhel barátnője
Címlapon említi Svájc Orbán győzelmét a svéd miniszterelnök felett - diplomáciai vereség, Orbán pókerjátszmája kifizetődött
Nagyító alá vették a Rogán féle kommunikációt - pár év alatt 1360 milliárd....
Az éj leple alatt megjelent egy kormányrendelet - márciustól óriási változás jön a boltokban
Sokan retteghetnek: Rendszerszintű vizsgálat indul, Orbán személyesen fogja nyomon követni
Magyar Péter: a jelenlegi status quo nemcsak a Fidesz, de Gyurcsány érdeke is, egymást tartják fenn
Hihetetlen: Orbán aláírta, kínai rendőrök is járőrözhetnek majd Magyarországon
Közzétették a fidesz államfőjelöltjének a vagyonát - számos ingatlanja és több tízmilliós megtakarítása van Sulyok Tamásnak
Hollik István nekiment az ellenzéknek: "Gyurcsány kiadta az ukázt, hogy semmiért nem kell vállalni a felelősséget"
Magyar-Iráni Együttműködési Megállapodást jelentett be Szijjártó Péter!
Robbant a hír: kínai naperőművek épülnek Magyarországon, kormányközeli kivitelezők is jól járhatnak a 900 milliárdos bizniszben
Hiába próbálják leszólni - Magyar Péter keményen visszaszólt Kubatovnak
Ítélet született: állítólag bement a közmédia székházába majd a biztonsági őrökkel dulakodni kezdett
Egy ország kiakadt ezen a videón: Őrjöngve támadt rá egy nyugdíjasra a pécsi pékség vezetője
Milliós bírságot kapott Müller Cecília hatósága: botrány a vakcinabeszerzés körül
Ciki: Megjelentek majd hirtelen eltűntek a bicskei békemenetről szóló posztok
Betelt a pohár Tóth Gabinál: „elindítottam a megfelelő jogi lépéseket" - olyan üzenetet kapott amit már nem tud elviselni
Kemény bejelentést tett kocsis Máté: itt vannak az új törvény részletei
Hivatalos: Közzétették Orbán fizetését, megint emeltek rajta - mutatjuk hány milliót keres egyetlen hónap alatt
Hullanak a fejek: Durva dolog történt a bicskei exigazgatót mentegető Csókay Lászlóval
Európa kifog akadni azon, hogy kinek a társaságában ücsörgött Szijjártó Péter
Itt vannak az ellenzéki reakciók Sulyok Tamás államfőjelöltségére - nem kímélik - Biogolyóstoll
Hivatalos! - Bemutatjuk Sulyok Tamást, a Fidesz–KDNP köztársaságielnök-jelöltjét
A kegyelmi ügyről nem hallottam, csak hogy problémák vannak a bu***kkal
Bejelentés: Deutsch Tamás kapta Varga Judit helyét! - nem akármivel bízták meg
Robbant a hír: nem akármelyik cég tulajdonosa lett Magyar Péter, Varga Judit ex-férje!
Kitört a botrány: a gazdáktól elvett földeket 17-szeres áron adják tovább a kínai autógyárnak
Menczer durván beleállt Magyar Péterbe: Sajnálom, hogy Varga Juditnak ilyen férje volt
Egykori Fidesz szavazó tett közzé 10 pontot amit ha átlag emberként betartunk akkor összedől az Orbán rendszer
Megdöbbentő dolgot mondott Győzike Mészárosról és Várkonyiról: nagyon szeretem az egész családot
Megszólalt az RTL : valóban elengedik Curtis kezét? - ha igen mihez kezd?
Megfagyott a levegő Joe Biden beszéde alatt: Vlagyimir Putyin egy „őrült rohadék” - ebből baj lesz
Kiderült miről beszélt Orbán a zárt frakcióülésen - magabiztosabb mint valaha, óriási győzelmet vizionál
Az eddigi legnagyobb támadást kapta Balog püspök: 10-20 milliós tanulmányok, óránként 40-50 ezerért tartott tréningek
Az ész megáll: feltételes szabadlábra helyezhetik a bicskei gyerekotthon volt igazgatóját, következő héten lesz a megbeszélés ezzel kapcsolatban
Deutsch teljesen kiakadt: egy rendezvényén váratlanul megjelentek az Európai Bizottság képviselői
Fidesz államtitkár: -a Gyurcsány-korszakhoz képest egy munkavállaló átlagosan már több mint háromszor magasabb fizetést visz haza..
Óriási hiba a TV2-nél: felkerült a csatorna oldalára a bakizós videó
Tiborcz vallomás: érdekes dolgokat mondott üzleti kapcsolatokról és Orbánról
Óriási botrány: Magyar Péter hamisított rendőri jelentéseket emleget....
Az eddigi legkeményebb üzenetet küldte Orbán Viktor Brüsszelnek! - nincs kegyelem
Vádemelés: hátborzongató amit csinált a rábízott gyerekekkel az egyik legismertebb magyar sportegyesület edzője
Óriási a kavarodás: Nem azt az eredményt kapta Orbán , amire számított
Teljhatalom: újra meghosszabbítaná Orbán a háborús vészhelyzetet nem is kevéssel!
Orbán megállíthatatlan - újabb akkufeldolgozó lett kiemelt beruházás
Milliárdos állami megrendelés után eltűnő haveri cég: látnod kell, hogy elhidd mi történt
Reagáltak Polt Péterék a korrupciós listákra: nem az ő dolguk, hogy...
A kormány tervei szerint meghosszabbítaná a válsághelyzetet Magyarországon - mutatjuk az indokot
A kormányzati hátszéllel megerősödött magyar cég célba veszi a világűrt - óriási tulajdonrészt szerzett...

Ugrás a lap tetejére
Hasznos információk
2018-2024. Minden jog fenntartva - ThehungarianTimes